Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

6529 (Duhovna i zemaljska promjena je vrlo blizu…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 6529, 22 Travanj 1956

DUHOVNA I ZEMALJSKA PROMJENA JE VRLO BLIZU…

Vi se približavate duhovnoj prekretnici koja, međutim, također uzrokuje totalnu zemaljsku transformaciju, jer ljudi joj neće stremiti te ju sami ostvariti, namjesto toga Ja Osobno moram preoblikovati Zemlju, Ja najprije moram dezintegrirati sve zemaljske tvorevine ili bi bilo nemoguće iznova stvoriti duhovno stanje na Zemlji koje je u potpunoj suprotnosti postojećem. Ne može se više očekivati kako će ljudi postići visoki stupanj zrelosti na Zemlji, da će se potpuno neduhovna ljudska rasa tako promijeniti da čovjek može govoriti o ponovnom oživljavanju ove Zemlje. U ovom sadašnjem vremenu ljudi sve više i više streme ka bezdanu i jedino nekolicina stremi uzdići se, koji su na duhovno drugačijem stupnju pošto su prepoznali njihovu stvarnu svrhu života i pokušavaju je postići. Većina, međutim, su beskonačno daleko od svega duhovne prirode i neće mu se više nimalo približiti na ovoj Zemlji. U svakom slučaju, ovaj se nizak duhovni stupanj ne može nastaviti budući predstavlja tamu koja će jedino rezultirati u potpunoj katastrofi, i duhovno baš kao i fizički… To je zašto Sam Ja postavio granicu i odlučio se za potpunu transformaciju od početka, budući Sam uvijek predvidio ovaj nizak duhovni stupanj… 

Sadašnji način života ljudi na Zemlji je bez značenja i svrhe budući oni ne izvlače koristi od njega za dušu, budući se stvaran život u duhovnom kraljevstvu čak ni ne uzima u obzir, premda je to razlog zašto je vama ljudima bio dan vaš zemaljski život. Totalna transformacija zemljine površine, preoblikovanje svih zemaljskih tvorevina i novo utjelovljenje svih duhovnih bića u vanjske oblike prikladne njihovom stupnju razvoja je postao imperativ/nužnost, i onda će duhovno stanje ljudi opet biti uzvišeno budući će se nova ljudska rasa sastojati od duhovno zrelih ljudi koji su prevladali veliku razdaljinu od Mene i biti će Mi tako blizu da Ja mogu boraviti među njima na ovoj Zemlji. Onda će se istinska duhovna promjena dogoditi, onda će Zemlja imati drugačiji izgled i sve žive tvorevine… ljudska bića i životinje, … će živjeti u miru i skladu na ovoj Zemlji… To će doista biti raj na Zemlji, novi period će započeti u sreći i blaženstvu, ali novo prognanstvo će također biti nametnuto duhovnoj suštini koja se opet spustiti u bezdan i tako podbaciti na njezinom posljednjem testu volje na Zemlji…

Svi vi se suočavate sa ovom duhovnom promjenom… I svaki od vas može još sebe poboljšati u ovom kratkom vremenu do prekretnice, svaki od vas može prevladati ovaj nizak duhovni stupanj i razviti stupanj zrelosti koji ga i dalje može kvalificirati da postane su-stanovnik Nove Zemlje… Sve su opcije još otvorene za svakoga, jer Ja i dalje s Ljubavlju i milosrdno izvlačim svakoga iz bezdana koji čeznutljivo pruža njegove ruke ka Meni… Ali ova će mogućnost uskoro dokončati, kada je kraj došao vrata će kraljevstva onostranog biti zatvorena, kada se preoblikovanje zemljine površine dogodi, kada se zbije duhovna promjena baš kao što se zemaljska promjena događa kroz dezintegraciju zemaljskih tvorevina, kroz oslobađanje sveg zavezanog i prognanstvo svih slobodnih duhova…. Onda će se razdvajanje duhova dogoditi i sve duhovne supstance će biti ‘suđene’… to jest postavljene u oblik koji korespondira njihovom stanju zrelosti. Duhovna promjena je blizu i zemaljska je promjena stoga neizbježna; ali blaženo vrijeme će biti podareno svima onima koji jesu i žele ostati Moji Vlastiti, koji sebe dokažu tijekom posljednje borbe na ovoj Zemlji i unatoč patnji i nevolji ostanu Meni vjerni sve do kraja.

AMEN

Spread the Truth