Bertha Dudde

‘U nedostatku sveopćeg obrazovanja uvijek sam se smatrala ne-ispisanom stranicom. Nedostatak novca i vremena su me sprečavali da čitam dobre knjige kao i da posjećujem predavanja. Znala sam samo za naporan rad od ranog jutra do kasno uveče. I pored toga sam svakodnevno primala slasne obroke duhovnog dobra, bez da sam uopće znala za koga sam to primala.’

Bertha Dudde

‘U nedostatku sveopćeg obrazovanja uvijek sam se smatrala ne-ispisanom stranicom. Nedostatak novca i vremena su me sprečavali da čitam dobre knjige kao i da posjećujem predavanja. Znala sam samo za naporan rad od ranog jutra do kasno uveče. I pored toga sam svakodnevno primala slasne obroke duhovnog dobra, bez da sam uopće znala za koga sam to primala.’

6528 (Božja Riječ… Eliksir života… Smrt i život…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 6528, 21 Travanj 1956

BOŽJA RIJEČ… ELIKSIR ŽIVOTA… SMRT I ŽIVOT…

Morate osvojiti Život za sebe, pobjeći time stanju smrti, u kojem vi ljudi prebivate, i stoga vam mora biti ponuđen jedan eliksir života, od tuda se u vama trebaju osloboditi sile koje leže neiskorištene, kroz vas treba poteći jedna nova struja života i mora se staviti u pokret sve što je prije bilo neaktivno i ukočeno (čvrsto) odmaralo u vama.

Morate se probuditi iz sna smrti koji traje od davnih vremena. Postoji sigurno sredstvo kako bi se probudili u život. To je živa Riječ, Voda Života, koja teče od Boga i koja zrači snagu, koja je dovoljna da podari život onome što je mrtvo. Zbog toga što je ova Voda Života, Božja Riječ odozgor, direktno zračenje Božanske Ljubavi, koja je takvog učinka sile da ništa što je njome dotaknuto (pod njenim utjecajem) ne može ostati u beživotnom stanju… Ali, nužna je jedna stvar, da ovo osvijetljenje (zračenje) Ljubavi ne bude odbijeno. Vrijeme u kojem će se odviti buđenje života ovisi o spremnosti volje bića, jer pod ‘životom’ se ne treba razumjeti ono što na Zemlji biva shvaćano od ljudi kao život. Ljudi, životinje, biljke imaju život, ali taj život služi samo da se stigne do pravog života, pod kojim se treba razumjeti stanje svjetla i snage koje u vječnost ne završava i koje je cilj svih bića, jer naznačava vječno blaženstvo. Ovaj život vam može podariti jedino Božja Riječ, koju trebate slušati svojevoljno, premjestiti u srce i postati po njoj aktivni. Tada ćete svi vi osjetiti njen učinak sile također na vama samima, tada ćete razumjeti da Božja Riječ može biti nazvana istinskim eliksirom života i da bez ovog davatelja života, ne postoji nikakav vječni život.

Jer, biti mrtav znači pasti u potpuno ukrućeno stanje, bez ikakvog svjetla i snage. Međutim, ovo stanje je mučno za biće, jer pojam ‘smrti’ ne bi trebao biti zamijenjen sa ”ne postojati”. Biće trpi nezamislive muke, jer ono što je jednom proizašlo iz Boga, nikada više ne može nestati, moglo je samo pasti u neizmjerno mučno stanje, jer je izgubilo svoj život, jer je izgubilo svjetlo i snagu, i stoga uvjet za aktivnost, i palo je u ukrućeno stanje.  I od toga se treba osloboditi, treba nanovo težiti za životom od prije, treba opet zadobiti snagu i svjetlo, i to može učiniti dok pušta pritjecati u sebe svjetlo Vječne Ljubavi, dok prihvaća Božju Riječ i slijedi je, dok prakticira Ljubav. Od tuda ono samo postaje ćelija (stanica) Snage, jer Ljubav je u sebi snaga, ona počinje biti aktivna, i ono što je bilo mrtvo, budi se u život, u život koji nikad više ne može izgubiti.

Bez Božje Riječi, ovaj proces promjene iz smrti u život nije moguć, jer pod ‘Božjom Riječi’ nije za razumjeti samo direktni govor ili prenošenje duhovnog naslijeđa, čovjek također može biti savjetovan u osjećajima (upućen putem osjećaja), kada se u njemu očituje nagonjenje na Ljubav. Bog može ljudima govoriti i u obliku osjećaja. No, uvijek je nužno zračenje Božanske Ljubavi kako bi ono što mrtvo prešlo u Život. Božja Riječ je neizbježna i prenosi biću spoznaju, Njegovu volju. Jer Božja volja treba biti slijeđena ako mrtvo biće želi doseći život. Ljubav je, međutim, svjetlo i snaga, Ljubav je život, i gdje djeluje, stanje smrti se mora promijeniti, biće mora biti potaknuto na aktivnost, a aktivnost dokazuje život. I Bog se neće zaustaviti dok sve što je mrtvo ne bude vraćeno u život, jer je izvorno bilo stvoreno u svjetlu i snazi, bilo je nešto živuće, prikazano u vanjskom obliku iz samog Boga. I ovaj život kojeg je jednom posjedovalo, i kojeg se dobrovoljno odreklo, mora biti zadobijen u nepovrat ili bi biće trebalo čekati vječno u bijedi i agoniji.

AMEN

Spread the Truth