Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

6512 (Križni put na Golgoti…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br.  6512,  23 Ožujak 1956

KRIŽNI PUT NA GOLGOTI…

Put ka Križu mora biti pređen neizostavno, budući vas jedino on vodi do vrata blaženstva… Put ka Križu je jedino put Ljubavi i patnje… to je put ka Isusu Kristu, to je put prema Golgoti… Isus Krist Osobno je išao njime za vas, ipak, vi Ga morate slijediti i uzeti na sebe sve što vam je dodijeljeno… Ali, želite li ozbiljno poduzeti put ka Križu, k Njemu, Božanskom Otkupitelju, onda On također sigurno korača uz vas, jer svakoga tko želi doći k Njemu, On hvata za ruku i pomaže mu, ako je on slab. Vi morate krenuti putem na Golgotu, želite li stići do vrata blaženstva. Morate sebi predočiti sve patnje i boli Božanskog Otkupitelja Isusa Krista, i reći da ih je On ponio za vas… Vi Ga takoreći morate u mislima popratiti na ovom putu, i ostati uz Njega do časa Njegove smrti… Njegova patnja mora biti vaša patnja, koja pogađa vaše srce, i Ljubav u vama pušta rasplamsati do sjajnijeg žara… Vi morate htjeti s Njim patiti, u spoznaji da je to vaš grijeh, zbog kojeg je On trpio i umro na Križu… A, tako ćete vi također uzeti udjela u Njegovom djelu Otkupljenja, i postat ćete živi nasljedovatelji Njegova Imena. Do blaženstva ne može stići nitko tko se ne bavi ovim najvećim duhovnim iskustvom, djelom kojem nema ravna… Nitko ne može biti otkupljen, tko još nije sam misaono proživio djelo Otkupljenja, tko tako nije jednom krenuo putem ka Križu, kako bi se sada u svem miru pridružio Isusu na Križnom putu, i uz Njega ostao do Njegove smrti… Vi ljudi morate uvijek iznova prizvati u sjećanje ovaj događaj, i vaša Ljubav će biti sve dublja za Onoga Koji je za vas trpio i umro na Križu… Ovaj Križni put prema Njemu je nužan, jer jedino onda vi prodirete u veliku tajnu Božjega postanka čovjekom i Njegovo djelo Otkupljenja; jedino onda vi osvještavate što je Isus Krist učinio za vas, i jedino onda ćete postati pravi sljedbenici Isusa, jer vas Ljubav k Njemu nagoni, jer vi više ne želite otići od Njega, jer ste vi onda također spremni podnijeti najveću patnju, kako bi sudjelovali u Njegovom djelu Otkupljenja… Događaji Isusova raspeća za vas ne smiju ostati tek riječi, vi ih morate učiniti živima u vama, vi se morate uroniti u preveliku patnju koju je On podnio, i stoga morate često u mislima poduzeti put ka Križu… I Križ će za vas postati blistav, koji ukazuje na vrata blaženstva. Jedino onda vi možete živo predstavljati Njegovo Ime, jedino onda možete vi sami govoriti o „iskupljenju“, onda će vaša duša biti dotaknuta ogromnom Ljubavlju Božanskog Otkupitelja, ali onda se ona više nikada ne odvaja od Njega, onda će ona, nakon zemaljske smrti,  moći ući u kraljevstvo svjetla pored Njega, jer je njen put vodio na Golgotu. Bit će joj dodijeljeno neiskazivo blaženstvo, jer se ona sada probudila u istinski život, prevladala je smrt, zahvaljujući Onome, Koji je umro za nju… Otkupljujuće djelo Isusa Krista je od tako velikog značaja, da Njegova smrt na Križu uvijek iznova mora, i to u svoj iskrenosti (srčanosti), biti zamišljana (promišljana), da bi čovjek uvijek iznova trebao sebi predočavati Njegov život i umiranje, kako bi prodro u tajnu njegovog djela Ljubavi, jer, što je više on svjestan Isusovog djela Ljubavi, to više on rasplamsava i svoju Ljubav za Njega (2 Korinćanima 5:14), i Ljubav ga sada samoga nagoni prema Križu, Ljubav također uzima na Sebe patnje hoda ka Križu, Ljubav je spremna na sve, kako bi iskoristila žrtvu Isusa Krista, i takoreći sama u njoj sudjelovala, budući Ljubav Samu Sebe žrtvuje.

AMEN

Spread the Truth