Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

6513 (Okajanje krivnje kroz Isusa Krista…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 6513, 30 Ožujak 1956

OKAJANJE KRIVNJE KROZ ISUSA KRISTA…

Uzimanje grijeha čovječanstva na Sebe je bilo neopisivo teško… Nije postojalo ni jedno loše djelo koje ne bi moralo imati učinak na ljude, i vi bi morali neopisivo patiti da ste sami bili morali otkloniti svaki grijeh koji vas je teško pritiskao/opterećavao. Grijeh prijašnjeg buntovništva protiv Boga (= ovo se ne odnosi na Adamov grijeh, već na pobunu prvostvorenih u savršenstvu stvorenih anđeoskih bića; vidi knjižicu br. 15) je bio toliko ogroman sam po sebi da bi vi bili nesposobni okajati ga, niti u vašem ograničenom niti u ljudskom stanju… Iz ovog razloga Sam Ja uzeo svu vašu krivnju na Sebe, sakupio Sam rezultat svakog zlog djela i opteretio Moje ljudsko tijelo sa njime, koje je onda okajalo vašu krivnju podnijevši jednu izuzetno bolnu smrt na križu… Bio Sam potaknut od strane Moje ljubavi pomoći vam… I svi svjetlosni duhovi, svi prvo-stvoreni entiteti koji su Mi ostali lojalni, su bili ispunjeni sa istom ljubavlju spram vas… Ljubav, međutim, neće nikada pustiti da nešto zaluta, ljubav neće ostaviti ništa u tami, muci/jadu i agoniji… Ljubav je Sebe ponudila za izbavljenje, za iskupljenje ogromne krivnje… Sama Ljubav je sišla na Zemlju u entitetu ispunjenom sa svjetlom i ljubavlju… Ali predstojeći događaji na Zemlji su se morali zbiti u ljudskoj formi; Ljubav je morala uzeti ljudsku odjeću, Ja Sam Sebe morao utjeloviti u mesu i prema tome uzeti prebivalište u ljudskom biću Isusu, Koji je unatoč tome bio tako čist i bez grijeha da Sam Ja bio u stanju Sebe očitovati u Njemu… I ovo ljudsko biće Isus je učinilo nadoknade (ili ‘platilo odštete’) za vaš grijeh, Isus čovjek je uzeo ogroman teret grijeha čovječanstva na svoja leđa i sa njime hodao do križa…

Čak ako bi vam nadljudska patnja bila opisana mnogo puta, vi bi bili nesposobni shvatiti njezinu veličinu budući bi nesavršenstvo vaše prirode to spriječilo… Njegova je patnja bila neusporedivo teška, i On je znao o tome daleko unaprijed pošto je bio ispunjen sa Mojim duhom, budući Sam se Ja Osobno bio nastanio u Njemu. Posljedično tome, On je znao sve, On je znao za Svoju misiju kao i za Svoje raspeće. Njegova je duša drhtala i tresla se budući je On bio ljudsko biće, a iako je Božanstvo koje je On bio ostvario uslijed Njegove ljubavi zasigurno dalo snagu, ono nije umanjilo veličinu/količinu njegove patnje… Ljudsko biće Koje je željelo patiti namjesto Njegovih bližnjih ljudskih bića kako bi im pomoglo je hodalo do križa. Budući je ovo ljudsko biće znalo za ogromnu patnju onih koji su od strane Mojeg neprijatelja (Sotone) bili držani u zarobljeništvu u bezdanu… Isus je znao da se žrtva mora napraviti kako bi otkupio duše od ovog protivnika… On je znao da se ogromna krivnja grijeha mora okajati da bi se zadovoljila Pravda Oca, Koji u očinski dom nije mogao primiti ni jedno dijete opterećeno krivnjom… On Mi je želio vratiti Moju djecu, On je želio platiti otkupnu cijenu za duše… I pošto je krivnja bila užasno velika, žrtva je također morala biti iznimno teška…

I iz ovog je razloga čovjek Isus znajući prihvatio patnju, iz ovog je razloga On dopustio što Mu je bilo učinjeno i što ni jedno ljudsko biće osim Njega nije moglo bilo izdržati… On je svjesno hodao put do križa i podnio neopisive muke koje su konačno završile sa najbolnijom smrću na križu… Vi ljudi ste i dalje nesposobni cijeniti ogromnost ovog djela samilosti ali vi uvijek trebate zapamtiti da je On bio potpuno nevin i da je patio namjesto vas, koji se bez Njegovog djela Spasenja nikad ne bi bili povratili k Ocu iz bezdana… Ja Osobno Sam bio unutar Isusa ljudskog bića, On je bio pun ljubavi budući On nikad ne bi mogao obaviti ovaj zadatak bez nje. Međutim, Ja Sam morao ostati nijem tijekom najbolnijih sati Njegovog puta patnje budući je ljudsko biće moralo patiti i umrijeti, budući Božanstvo unutar Njega nije moglo patiti ali u skladu sa božanskom pravdom Božanstvo unutar Njega nije niti moglo iskupiti ikakvu krivnju bez okajanja… Jednog dana ćete vi biti u stanju razumjeti punu dubinu onog što vam je i dalje nerazumljivo, i onda ćete vi, također, biti sposobni sudjelovati u ovom najvećem činu milosti. Zahvaljujući Njegovom ljudskom postojanju Isus čovjek je živio u vašem carstvu i Njegova duša, budući se spustila iz kraljevstva svjetla, je užasno patila budući je gledala u najdublju tamu i bila je opsjednuta silama pakla… Tako Isus ljudsko biće nije samo patio fizički već je izdržao najintenzivnije muke duše koje su povećale Njegovu patnju tisućerostruko… Pa ipak (ili ‘unatoč svemu tome’), On je vama ljudima donio spasenje od grijeha i smrti.

AMEN

Spread the Truth