Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

6501 (Znaci i naznake koji ukazuju na Kraj…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 6501, 14 Ožujak 1956

ZNACI I NAZNAKE KOJI UKAZUJU NA KRAJ…

Nesumnjivi znaci će vam nagovjestiti skori Kraj. Ipak oni će uvijek jedino biti prepoznati od strane onih koji vjeruju, jer svi drugi će ih objasniti kao prirodne događaje i ismijavati se onima koji im pripisuju dublje značenje. Ali oni će unatoč tome biti zamjećeni od strane ljudi i svatko može formirati njihovo vlastito mišljenje sukladno njihovoj volji. Međutim, činjenica da će vaša pažnja biti skrenuta na ovo je posebna milost, jer to vam omogućuje da sebe pripremite i radite više gorljivo na unapređivanju sebe, budući su ovi znaci ozbiljna opomena za one od vas koji vjerujete. Ovo su i dalje konačna vremena milosti koja mogu biti doživljena od strane svake osobe kako bi uspješno zaključila njezinu stazu zemaljskog života ako su iskorištena ispravno. Ali nevjernici, koji svoje dane troše nezainteresirano, će biti iznenađeni Krajem i njihove će duše doživjeti Kraj u jednom nezrelom stanju. Jer ovaj će Kraj doći sasvim sigurno… Ako ste vi ljudi prema tome neprestano opominjani i podsjećani na Kraj, onda su ovo, također, blagoslovi na koje vi trebate obratiti pažnju, koje trebate iskoristiti za spasenje vaše duše, jer Bog Osobno vam prilazi sa takvom naznakom, ali one se uvijek jedino mogu javiti na način da ćete vi zadržati vašu slobodnu volju… da će biti ostavljeno svakoj pojedinačnoj osobi da očekuje ili ne očekuje Kraj. Ali oni koji svejedno vjeruju će imati značajnu prednost, jer oni će također živjeti sukladno, oni će se potruditi živjeti u skladu sa Božjom voljom i postati potpuno zreli do Kraja… Unatoč tome, jedino nekolicina će imati potpuno sigurnu vjeru, jer nagovješteni događaj će biti pregolem, nitko neće biti sposoban zamisliti takav događaj i koji se, sve dok su ljudi nastanjivali Zemlju, isto tako nikada ranije nije dogodio, jer Kraj svih prethodnih perioda iskupljenja je prosljedio drugačije, on se nikada opet neće dogoditi na isti način, i nikakav dokaz s obzirom na to kako se takav proces dezintegracije tvorevina dogodio neće nikada postojati. Ipak Riječ Božja je Istina, i Bog je u sva vremena govorio kroz vidjeoce i proroke i nagovještavao nadolazeći događaj, On samo nije izrekao datum, iz ovog razloga ljudi će uvijek dvojbiti sva proglašenja ove vrste. Ali oni koji vjeruju se mogu nazvati blagoslovljenima… Neće još proći puno vremena prije nego Zemlja uđe u drugačiju fazu razvoja i novi će period započeti pod sasvim drugačijim preduslovima i uvjetima, jer ljudi ovog perioda će doseći stupanj zrelosti koji će također zahtjevati drugačije uvjete življenja i zadatke kako bi zaključio proces razvoja. Vi to možete uzeti zdravo za gotovo da je vaš prirodni život ograničen, da mnogi neće biti sposobni kompletirati njihov normalan životni vijek na Zemlji nego da će biti opozvani prije vremena ili još doživjeti nadolazeći Kraj u ranom životu, premda jedino nagovještaji mogu biti dani bez ikakvog dokaza… poradi vaše slobodne volje…

Međutim uzmite ove naznake ozbiljno i vi to nećete zažaliti… živite danas kao da je to vaš posljednji dan, jer svijet vam jedino može ponuditi bezvrijedna dobra koja ne možete ponijeti sa vama u vječnost. Ipak ispravan način života u skladu sa Božjom voljom može i dalje povećati vaša duhovna vlasništva do takvog opsega da će Kraj ove Zemlje samo otvoriti vrata u vječnost za vas u koju ćete vi naknadno biti sposobni ući sa obilatim blagoslovom bogatstava… To vam neće prouzročiti nikakvu štetu ako ste više skloni uzeti jedan Kraj u obzir neko dug život na Zemlji, jer vi ćete naučiti živjeti svjesno na Zemlji, vi ćete misliti o vječnosti, o Bogu i Njegovom kraljevstvu, i vi ćete uvijek stremiti spram savršenstva… Vi nećete imati puno preostalog vremena, prema tome trebate ga potpuno iskoristiti i dobrobit se neće zakazati materijalizirati… To je zašto su vam neprestano davane naznake, tako da ćete uzeti u obzir Kraj i živjeti vaš život na Zemlji sukladno.

AMEN

Spread the Truth