Bertha Dudde

‘U nedostatku sveopćeg obrazovanja uvijek sam se smatrala ne-ispisanom stranicom. Nedostatak novca i vremena su me sprečavali da čitam dobre knjige kao i da posjećujem predavanja. Znala sam samo za naporan rad od ranog jutra do kasno uveče. I pored toga sam svakodnevno primala slasne obroke duhovnog dobra, bez da sam uopće znala za koga sam to primala.’

Bertha Dudde

‘U nedostatku sveopćeg obrazovanja uvijek sam se smatrala ne-ispisanom stranicom. Nedostatak novca i vremena su me sprečavali da čitam dobre knjige kao i da posjećujem predavanja. Znala sam samo za naporan rad od ranog jutra do kasno uveče. I pored toga sam svakodnevno primala slasne obroke duhovnog dobra, bez da sam uopće znala za koga sam to primala.’

6495 (Protivnik nastoji spriječiti spoznavanje Božanstva…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 6495, 8 Ožujka 1956

PROTIVNIK NASTOJI SPRIJEČITI SPOZNAVANJE BOŽANSTVA…

Pružate Mi otpor samo dok Me još niste ispravno spoznali. A tu spoznaju Moje biti protivnik se neprestano trudi spriječiti …. stoga će on učiniti sve kako bi vam uskratio Moje objave; neće prezati ni pred kakvim sredstvom kako bi spriječio sve što bi vam moglo pružiti prosvjetljenje glede Mene i Mog Bića, što vam dakle kao svjetlo daje znanje o Mojoj beskrajno dubokoj Ljubavi prema vama. Ja vas pridobijam zauvijek za Sebe, samo kad ste Me spoznali …. I baš ta spoznaja Mene Samoga je ono što vam bezbrojna svjetlosna bića žele omogućiti, što svaka Objava s Moje strane želi postići, a što se protivnik svim silama trudi spriječiti.

Time biste imali i objašnjenje toga da se Moju Riječ, Koju od Mene direktno dobijate, pokušava dovesti u sumnju ili ju po mogućnosti pobiti …. To je u vremenu Kraja tako podrazumljivo, budući da Moj protivnik za sebe želi zadobiti sve što god je moguće, tako da je aktivan tamo gdje se boji da će izgubiti duše. Jasna spoznaja Mene i Moga Bića, Moje Ljubavi, Svemoći i Mudrosti, njemu bi u najkraćem vremenu otelo njegove pristalice, ali upravo ta jasna spoznaja nedostaje ljudima. Stoga je borba između svjetla i tame tako žestoka u zadnje vrijeme pred Kraj …. A ona će biti posebno osjetna Mojim slugama na Zemlji, kojima se Ja Sâm mogu objaviti. Jer tu on djeluje sa svom revnošću i često sa uspjehom. Plan mu je zbuniti razmišljanje, oružje mu je laž i obmana, i ono što ne može otvoreno postići, nastoji postići putem lukavštine i podmuklosti ….

Moji vlastiti ne shvaćaju da se svjetlo odozgor ne može probiti kroz noć u kojoj su ljudi …. No svjetlo se ne može prenijeti na ljude koji za tim nemaju želju; a svaku želju Moj protivnik guši već u nastajanju …. bez da se ljudi uopće brane. Stoga su oni sami krivi za svoju sljepoću, pošto neće da im oči budu otvorene, da saznaju o Mojoj prevelikoj Ljubavi, da dobiju pravu sliku Mene …. No Moje objave ne mogu im biti dostavljene pod prisilom, pa čak i kad bi svi došli u posjed istih. A kako sad znate tko se to trudi spriječiti, vi koji primate Moju Riječ morate biti posebno pažljivi i ne dati se zbuniti od njegovog protudjelovanja …. On će činiti sve da vas spriječi da primate, i da dijelite Moju Riječ, pošto on želi ugasiti svjetlo koje otkriva njega i njegovo djelovanje, i primjenjivat će podmuklost i zlobu, i jedino će u dubokoj vjeri i Ljubavi prema Meni naići na otpor koji njegovo djelovanje čini bezuspješnim.

Vi se nalazite pod Mojom zaštitom, i stoga vas neće moći direktno tlačiti, al će se služiti onima na koje je lakše izvršiti utjecaj, na način da se oni vama protive ili da pokušavaju obezvrijediti sve što ljudima predstavljate kao Istinu. Budite uvijek svjesni toga da se nalazite pred Krajem, budite svjesni toga da je za njega krajnje vrijeme i da on to vrijeme koristi sa svim njemu raspoloživim sredstvima, da bijesni jer zna da više nema puno vremena …. Stoga se sve čvršće stišćite uz Mene, i služite Mi sa svim predanjem i sa ljubavnom revnošću, i uvijek ćete nad njim moći trijumfirati, Mojim objavama moći ćete donijeti svjetlo svima onima koji mu se suprotstavljaju; u njima ćete upaliti Ljubav prema Meni i uvesti ćete ih u pravu spoznaju. I oni su za njega izgubljeni, njih Sam Ja zadobio, i Moja Ljubav vječno ih više neće dati ili dopustiti da ponovno propadnu …. oni su postali Moji i vječno će ostati Moji. 

AMEN

Spread the Truth