Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

6506 (Vjera bez Ljubavi je mrtva…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 6506, 20 Ožujak 1956

VJERA BEZ LJUBAVI JE MRTVA…

Jedino živa vjera vam otvara nebesko kraljevstvo… A ovu živu vjeru ima tek nekolicina ljudi, budući ona zahtijeva život u Ljubavi. Vi najprije morate još jednom sebi razjasniti pojam „vjera“. Vi doduše možete potvrđivati neko učenje, samo kako ne bi proturječili, vi možete čak iznutra to učenje držati mogućim, no u vama još nije čvrsto uvjerenje, a onda to ni nije živa vjera koja vam pomaže do blaženstva…. A tako također i vjeru u Isusa Krista i Njegovo Djelo Otkupljenja treba nazvati „vjerom“ tek onda kada je čovjek iznutra potpuno uvjeren u to da je Bog Sam došao na Zemlju u Isusu, kako bi patio i umro za ljude, kako bi izbrisao (otplatio) grješnost ljudi, stoga ih otkupio… A ovo unutarnje uvjerenje će u čovjeku biti tek onda kada je u njemu i Ljubav… kada on donosi Ljubav Bogu i čovjeku, on je tako kroz ovu Ljubav vjeru u sebi probudio u život. Baš ta razlika između žive vjere i formalne vjere je tako nečuveno važna, budući je Isus Krist Osobno rekao: „Tko vjeruje u Mene, živjet će zauvijek…“ (Ivan 11:26). S ovim riječima On međutim nikada nije mislio na plitku formalnu vjeru, prihvaćanje jednog učenja doduše bez prigovora, ali i bez unutarnjeg uvjerenja. Jer, prava vjera u Isusa Krista donosi promjenu načina života, preoblikovanje sebe samoga u Ljubav, a Ljubav osvjetljava duh, koji sada čovjeku poklanja tako jasno znanje o Božanskom Otkupitelju Isusu Kristu, da u njemu više nema mjesta nikakvoj sumnji, nikakvoj ravnodušnosti i nikakvoj mrtvoj vjeri, nego sve dobiva život, i sada je uspostavljen odnos čovjeka prema Božanskom Spasitelju i Ocu od vječnosti, koji također jamči ulazak u kraljevstvo svjetla nakon smrti tijela… Mrtva vjera ne može nikada nadomjestiti Ljubav, koja je jedina vrjednovana u duhovnom kraljevstvu… I stoga nijedan čovjek kojemu nedostaje Ljubav, ne može steći nebesko kraljevstvo. Ako Isus Krist obećava život onima koji u Njega vjeruju, onda On pretpostavlja Ljubav, koja prvo oživljava vjeru, jer Isus nije govorio o mrtvoj vjeri, budući su sve Njegove Riječi bile Istina i Život, i iza Njegovih Riječi se nikada nije skrivao pogrešan smisao… smisao kojeg su ljudi sami postavili… tako kako se njima sviđalo… Isus je govorio jedino o živoj vjeri… Ali ono što ljudi često označavaju riječju „vjera“, više su prazne fraze, naučeni pojmovi, obredi koji su postali običaj, kojima se Isus Krist ne zadovoljava, kako bi mogao usrećiti ljude vječnim životom… Ipak, za dušu je već znatna korist ako ona nije protivnik Isusa Krista, ako ga ona na Zemlji nije otvoreno odbila, budući onda njeno razmišljanje barem može biti vođeno Jednome, Koji joj može otvoriti vrata kada se ona puna povjerenja okrene Njemu… iako to može trajati beskrajno vremena dok ona ne uputi ovaj živi poziv Njemu… No, i u onostranom kraljevstvu ona će postići „život“ jedino kroz djelovanje u Ljubavi, što ona onda može prakticirati na nesretnim dušama, koje su poput nje mrtve u duhu. Život u duhovnom kraljevstvu zahtijeva Ljubav, a gdje je Ljubav prakticirana već na Zemlji, tamo je živa i vjera u Isusa Krista, a ova vjera je onda jamstvo za „vječni život“… kako je to Isus Osobno obećao.

AMEN

Spread the Truth