Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

6487 (Informacija u svezi Kraja…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 6487, 28 Veljače 1956

INFORMACIJA U SVEZI KRAJA…

U kratko vrijeme jedna će era dokončati i nova će započeti… Vi možete vjerovati ovim Riječima; budući ih Ja govorim tako da možete živjeti vaš život na takav način da se ne trebate bojati ovog kraja… Ja nemam drugog razloga, ne želim vas mučiti bez razloga, Ja vas ne želim baciti u konfuziju u svezi nadolazećeg događaja, Ja jednostavno želim da živite u skladu sa Mojom voljom, onda će kraj ove ere biti jedino vama na dobitak, vi ga se nećete trebati bojati nego ćete biti u stanju radosno gledati unaprijed ka blaženom vremenu. Ja vas ne moram obavijestiti o ovome budući ni jedno ljudsko biće ne zna kada će doći njegov posljednji dan i znanje da će period Spasenja dokončati bi bilo prema tome potpuno nepotrebno za mnoge… Ali ova informacija može i dalje djelovati kao motivacija za svako ljudsko biće da najozbiljnije u obzir uzme njegovu dušu… ona može prouzročiti da se on ozbiljno zagleda u sebe kada ga se podsjeti na prolaznu prirodu zemaljskih vlasništava i onda će stremiti postići duhovno bogatstvo… Ali on nije prisiljen vjerovati…

Unatoč tome, Ja pozivam sve više urgentno: vjerujte ovim Riječima i činite štogod možete… i to će biti u vašem najboljem interesu… Budući ste svi vi u siromašnom psihološkom stanju, vi svi još morate raditi na unapređivanju sebe samih i nemate još puno vremena za to napraviti. Ne dopustite sebi biti uhvaćeni na prepad nego neka vam se udomaći misao kako ste na ovoj Zemlji posjetioci za samo još jedno kratko vrijeme. Sama ova misao će učiniti da živite više svjesno i okrenuti ćete Mi se za pomoć ako vjerujete u Mene kao vašeg Boga i Stvoritelja… Uzmite u obzir vaš način života sve do sada i zapitajte se da li je vaše ponašanje bilo ispravno u Mojim očima… Budući svi vi znate Moje zapovijedi i svi vi znate kako je Ljubav prvi i najvažniji postavljeni uvjet, da bez Ljubavi ne možete nikada postići blaženstvo, i ako onda morate sebi priznati da ste se prema ovoj zapovijedi odnosili malodušno i sa nezainteresiranošću onda se i dalje možete promijeniti… budući imate mnoge mogućnosti djelovati sa Ljubavlju…  

Vidjet ćete nevolju svugdje oko vas i biti ćete u stanju pomoći, samo budite voljni živjeti vrlo i pravedno, i poštujte Zapovijedi Ljubavi koje Sam vam Ja dao jedino za vaše spasenje. Jer dano vam je mnogo mogućnosti činiti dobra djela… I uvijek se prisjetite vašeg Iskupitelja Isusa Krista… Zazivajte Ga da vodi vaše misli i da vam snagu  da vršite Božansku volju… Onda ćete zazivati Mene Osobno i demonstrirati kako Mi se želite približiti. Onda ćete hodati ispravnom stazom, stazom koju je Isus Krist bio hodao pred vama… Kraj će neopozivo doći i bezobzira na stanje vaših duša…

Ali ima još vremena da sebe pripremite i prema tome, opet i iznova, upozoravajući poziv dolazi odgore: Uzmite u obzir kraj… Moja vas Ljubav želi spasiti od uništenja ali ona vas nikada neće forsirati i prema tome vam govori na takav način da možete vjerovati ako želite. Ako se pronicljivi vi bi primjetili mnogo stvari koje bi vas nagnale da vjerujete… Jedna era dokončava i nova će započeti… I samo će se zbiti što su vidjeoci i proroci uvijek proglašavali… Jer oni su, također, govorili u skladu sa Mojim podukama i najavljivali isto što vam Ja sada govorim, ali vaša je volja slobodna; i vaša sudbina će biti kao vaša volja jednom kada je vaš zemaljski život dokončao… Vi možete živjeti u blaženoj sreći… ili možete postati predmetom smrti, jednom beskrajno dugom vremenu mučenja i tame od kojih vi sebe ne možete osloboditi.

AMEN

Spread the Truth