Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

6473 (Uskoro predstojeća duhovna prekretnica…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 6473, 11 Veljača 1956

USKORO PREDSTOJEĆA DUHOVNA PREKRETNICA…

U novoj epohi opet će se nastaviti razvoj duhovnoga, koji je na Kraju ove Zemlje došao do potpunog zastoja… Opasnost nazadovanja duhovnoga je tako velika, da će zbog toga zemaljske tvorevine biti razložene (rastopljene), a i ljudi na ovoj Zemlji moraju okončati njihov život, kako bi sada u drugom preoblikovanju iznova koračali naprijed. To je tako potpuna preobrazba svega postojećeg na Zemlji, da ovo uspostavljanje Nove Zemlje opravdano može biti nazvano Novim Stvaranjem, koje ljudskom oku nudi nezamislivo, budući se Božja stvaralačka volja očituje u djelima koja svjedoče Njegovu nenadmašnu mudrost i svemoć, koja čine očiglednom Božju slavu. I sve postojeće će iščeznuti… Ova prekretnica vama ljudima predstoji za kratko vremena… Da će stoga od strane Boga biti još sve pokušano kako bi se ljude prodrmalo, da će još na sve načine biti na njih djelovano kako bi svoje misli duhovno usmjerili, i da će još posvuda biti probuđene sluge koje ukazuju na bliski Kraj, te upozoravaju i opominju da se odreknu svijeta i potraže Boga, sada je sasvim razumljivo za onoga tko je shvatio ozbiljnost vremena. No, na sve to se od svjetovnih ljudi ne obraća pažnja. A zbog toga će i Zemlja biti preobražena, jer oni, njima kao ljudima dan život, ne koriste za produhovljavanje, nego nazaduju u svome razvoju, oni iznova streme onome što su već davno prevladali… No, nad ljude ne dolazi ništa bez prethodne najave… Posvuda se razliježe Božji glas, i svugdje se provlači Objava o predstojećem… Ali, uvijek se tek malobrojni otvaraju ovome glasu i poklanjaju mu pažnju, tek malobrojni žive svjesno i s pogledom na bliski Kraj. A, budući da se na ljude ne može izvršiti nikakva prisila, više se ne može zabilježiti nikakav veći napredak ili uspjeh (rezultat), što je Bog predvidio od vječnosti, i zato je On u Svojemu Planu Spasenja utvrdio Kraj ove Zemlje… A Dan Kraja će doći kao tat u noći (2 Petrova 3:10)… Kada ga nitko ne očekuje, on će iznenaditi ljude… I zato je vama zapovjeđena sva budnost (oprez, pažnja), i vi u svakom trenutku trebate biti spremni da „Gospodar dolazi“ i od vas zahtijeva račun (odgovornost, obračun, izvještaj)… Vi uvijek trebate biti spremni Njega primiti… Onda se vi ne trebate bojati onoga što i vama predstoji… Jer, Njegova Riječ se ispunjava, a On je uvijek iznova ukazivao na Kraj kroz vidjeoce i proroke, i On će to činiti do posljednjeg sata, On će uvijek kroz usta sluga na Zemlji najavljivati Svoj Dolazak, On će uvijek iznova kroz te sluge proricati prolazak Stare i pojavljivanje Nove Zemlje, On će ljudima davati uvid i upućivati ih u Svoj Plan Spasenja od vječnosti, budući On nikada ne izostavlja Svoje opomene i upozorenja, gdje god se On nada pridobiti još jednu dušu za Svoje kraljevstvo. No, sve se može događati jedino u okviru zakonitosti, i zato nijedan čovjek neće biti prisiljen vjerovati, no svaki čovjek to može povjerovati, jer Bog svakom čovjeku daje dovoljno vremena, i svaki čovjek treba jedino otvoriti oči i uši, te pogledati što se događa oko njega. Svaki čovjek bi to mogao povjerovati, jer bi ga već i svjetovni događaji morali navesti da promišlja. i presudnu prekretnicu učiniti uvjerljivom. A Bog će davati sve jasnije znakove, što bliže je Kraj… I dogodit će se stvari, koje čovjeka tjeraju na promišljanje… no, s kakvim uspjehom, to ostaje prepušteno njemu. Ali, do posljednjeg sata se još čini sve što može dovesti do spasa duše. No, ma kakav bio uspjeh, Dan Kraja je nepovratno utvrđen, te zemaljski i duhovni preokret neposredno predstoji… A onda će se sve novo pojaviti u sjaju i slavi, i započet će novo razdoblje izbavljenja, da dovede do savršenstva sve duhovno, koje je na Staroj Zemlji moralo prekinuti svoj razvojni put, tako da u zakonskom redu, sada opet može uslijediti uspon na Novoj Zemlji.

AMEN

Spread the Truth