Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

6454 (Gosti na Zemlji… Dobri upravitelj…)

Print Friendly, PDF & Email

BerthaDudde, br. 6454, 19 Siječanj 1956

GOSTI NA ZEMLJI… DOBRI UPRAVITELJ…

Ostanite svjesni toga da ste vi samo gosti na ovoj Zemlji, da vaša istinska domovina nije propadljivo (prolazno) kraljevstvo, nego da ovdje prebivate samo privremeno, kako bi se mogli sazreli vratiti u vašu domovinu, koju ste nekad dobrovoljno napustili, jednom ipak, morate ponovno dospjeti tamo odakle ste proizašli. Kada bi vi ljudi bili više svjesni vašeg zemaljskog zadatka, kada bi se vi stvarno osjećali samo kao gosti na ovoj Zemlji, onda se vi ne bi ni trudili u ovom svijetu privida uhvatiti čvrsto uporište. Uvijek bi jedino razmišljali o mogućnosti da se vrlo bogato blagoslovljeni vratite u vašu domovinu, vi bi na Zemlji željeli prisvojiti jedino ono što možete ponijeti sa sobom, a sav ostali napor bi vam izgledao beskoristan i bezvrijedan, a onda bi i vaše sazrijevanje bilo osigurano, vi bi ispunili svrhu vašeg zemaljskog života, i nikada više se ne bi trebali bojati hoda u prazno… Jer, kao „gosti“, vi ne biste željeli prisvojiti nešto što morate ostaviti, i stoga bi vaše nastojanje bilo drugome okrenuto… Dok god se vi međutim, ne osjećate kao gosti, nego kao gospodari ove Zemlje, vi ne raspoznajete istinsku svrhu vašeg zemaljskog života, i sve vaše htijenje, mišljenje i djelovanje će biti pogrešno (ukrivo), neće odgovarati svrsi, da povisi zrelost vaše duše. A kada vi također neki zemaljski posjed nazivate vašim vlastitim, kada ste obilno blagoslovljeni zemaljskim dobrima… ukoliko se vi smatrate samo upraviteljima, vi ćete vaš posjed također ispravno upotrijebiti, te kroz to također moći steći i duhovna dobra. Sa posuđenim dobrima vi uvijek trebate na ispravan način gospodariti, odnosno, ne željeti biti njihovi isključivi uživatelji, nego dozvoliti i vašim bližnjima imati udjela u tome. Onda će to vama donijeti blagoslov, donijet će vam duhovna dobra koja su nepropadljiva. Kao što ste primili, trebate također i dati… Zato Domaćin, Koji bogato ugošćuje Svoje goste, želi svima osigurati što oni trebaju, i On će Svoje goste Sam pozvati na to, da svakome podijele potrebne darove. Tako i vi trebate zapamtiti, da svaki čovjek ima jednako pravo na stvari koje treba za život, da je svaki čovjek gost na ovoj Zemlji, i da Domaćin ne želi dopustiti da nijedan Njegov gost oskudijeva (gladuje), i zbog toga vi postupate u Njegovoj volji, kada vaše bližnje opskrbljujete darovima Ljubavi… Jednom ćete međutim, morati dati sve. Stoga se pokušajte već prije dobrovoljno osloboditi toga, jer takvo postupanje za vas neće biti nikakav gubitak, nego će vam donijeti dupli blagoslov, što ćete prepoznati tek onda kada vi napustite ovu Zemlju, i u onostranom kraljevstvu pronađete bogatstvo… kada vi prepoznate da ste kroz vaše postupke na Zemlji stekli Ljubav mnogih ljudi, koja vas slijedi u vječnost… Kako su slijepi ljudi koji sakupljaju imovinu, koji uživaju njihov zemaljski posjed i nikome drugome ne dopuštaju imati udjela u tome… i kako bijedna će biti njihova sudbina nakon smrti njihova tijela. Svi vi ljudi znate da je vaš život na ovoj Zemlji ograničen, a ipak vaš život ne pokazuje nikakvu brigu za vaš istinski život u kraljevstvu, koje zaista postoji, koje međutim može biti vrlo različito u svome ustrojstvu (uređenjukvalitetu), jer na vama samima leži kako ste ga vi sami oblikovali. Vi ćete tamo pronaći mnogo ljubavne susretljivosti ako ste na Zemlji pokazivali Ljubav vašim bližnjima, vama će biti izmjereno kako ste vi sami davali, i vi zaista nećete morati pretrpjeti nikakav gubitak, nego će iz svakog vašeg dara, vaš dobitak porasti tisućerostruko, vama koji srca punog Ljubavi razdjeljujete. Smatrajte se jedino gostima na ovoj Zemlji i sve što posjedujete, posuđenim dobrima, kojima smijete slobodno raspolagati i gospodariti… Upravljajte stoga ovim dobrima, u svjesnosti Onoga, Koji vam ih je dao; djelujte s ovim u Ljubavi… i doživjet ćete blagoslov, kojega nećete moći procijeniti dok god vi živite na Zemlji… Onda ćete se vratiti bogato nakrcani u vašu istinsku domovinu, i oblikovani tako, kako ste jednom iz nje potekli.

AMEN

Spread the Truth