Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

3225 (Nepokolebljiva vjera u Riječ…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 3225,18 Kolovoz 1944

NEPOKOLEBLJIVA VJERA U RIJEČ…

Vaša vjera mora biti tako čvrsta, da vi više ne gajite ni najmanje sumnje u Moju Riječ. Čim vi još ne možete bezuvjetno vjerovati ono što vam Ja objavljujem kroz Moju Riječ, vi još niste toliko napredovali u spoznaji da sve možete shvatiti. Tek kada vam je jasna međuovisnost (sveza, kontekst), vi ćete svaku Riječ prihvatiti bez sumnje, i predstavljati je vašim bližnjima kao Čistu Istinu. Vi ste na neki način znalac tek onda, kada ste puni vjere (potpuno uvjereni), jer spoznaja zahtijeva duboku vjeru. Vi doduše možete slušati Moju Riječ, ona vam razumski može izgledati jasna i shvatljiva, no ona za vas znači duboko znanje tek onda ako vi stojite u vjeri, budući je Moja volja da vi najprije produbite vjeru u sebi, prije nego postanete znalci. Zemaljsko znanje zahtjeva dokaze da bi se smatralo znanjem. Duhovno znanje međutim ne može biti dokazano, ono zahtijeva vjeru. Čovjek kroz vjeru doseže razinu znanja koja ga čini slobodnim, jer, posjedovanje duhovnog znanja je stupanj slobode, stupanj savršenstva. Tamo gdje vam nedostaje vjere, uvijek će postojati šupljina u vašem znanju, i stoga će vam onda nedostajati sveza (međuovisnostkontekst), bez koje se međutim ne može govoriti o spoznaji. Vi prihvaćate Moju Riječ, i ova Moja Riječ vas treba oblikovati u svjetlosna bića, no onda Ja moram zahtijevati i nepokolebljivu vjeru u to, jer Moje svjetlo može zračiti jedino ako se vi potpuno otvorite, sumnja međutim nije otvaranje, nego je sebe-obrana od Mojega zračenja svjetla. Sve dok vam nešto nije sasvim jasno, vi možete kroz dvojbu i naknadno promišljanje o tome steći jasnoću, no ako vam Ja nešto prenesem jasno i razumljivo, a vi sumnjate u ovo posredovanje, to je omalovažavanje Moje Riječi, ne-priznavanje iste, ili sumnja u vjerodostojnost Da(ri)vatelja, a oboje je nepravda na vama samima, jer kroz to vi sebe lišavate snage, koja može djelovati jedino onda kada vi vjerujete. No, ako vi vjerujete da Ja govorim vama ljudima, ako vi vjerujete da ste sposobni Mene čuti, onda vi ne smijete sumnjati ništa što vam Ja sada objavljujem, budući vam Ja uistinu neću podastrijeti ništa lažno (pogrešno, krivotvoreno), kao što Ja međutim nikada neću biti šutljiv prema jednom zemaljskom djetetu koje vjeruje, koje Me žudi čuti. Stoga što jedno takvo dijete čuje, zaista je Čista Istina, čak i kada to vama izgleda teško prihvatljivo. I stoga vi možete svaku riječ zastupati s uvjerenjem, ako ste ju vi primili nakon intimne molitve za prosvjetljenje duha. Vi se onda možete pohvaliti da stojite u spoznaji, jer ste vi, kao podučeni od Mene Osobno, primili ispravno znanje, i time ste upućeni u Istinu, i sada posjedujete duhovno znanje, koje vam omogućava spoznati potpunu svezu između svih tvorevina, svih stvorenja, i Mene, Stvoritelja svega što vam je vidljivo.

AMEN

Spread the Truth