Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

3224 (Pravednost…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 3224, 17 Kolovoz 1944

PRAVEDNOST…

Pravičan način života vam također donosi i Moju Ljubav, budući pravednik ne misli jedino na sebe samoga, nego također ustupa i bližnjemu ono što njemu samome izgleda poželjno. Pravda uvijek traži izjednačavanje u svim stvarima, i čovjek koji pravedno razmišlja će se također truditi u svim svojim postupcima moći izdržati preda Mnom, on će sam biti svjestan odgovornosti, i uvijek će preda Me polagati račun u svojemu razmišljanju, te će u temelj sveg svojega razmišljanja i djelovanja položiti Moje zapovijedi. Jer pravednik ne isključuje Ljubav, on uvijek nastoji poravnati i izjednačiti, tamo gdje je osjećaj za pravu mjeru bio izgubljen. Jer nepravednost je nedostatak osjećaja za jednakost (istovrsnost), ona je pristrano davanje ili prosudba, i tako je griješenje protiv Mojega reda, jer Ja pazim na pravednost u svim stvarima. Gdje je Ljubav, tamo također mora biti pravednost, i tako Ja, kao Sama Ljubav, moram također biti i Sama pravednost. I stoga, tko Me želi slijediti i voditi život Ljubavi, nikada neće biti u stanju nepravedno suditi. Otuda će se on groziti nepravednosti u svijetu, patit će zbog toga što ljudi ne nose u sebi želju za izjednačavanjem, što ih samoljublje potiče na razmišljanje koje ne odgovara Božanskom redu i Božanskom učenju Ljubavi… Jer nepravedno razmišljanje gasi (prekida) Ljubav, nepravednost ne može pobuditi nikakvu Ljubav, i posljedično je prepreka za duhovni napredak, na način koji ljudima čak ne dolazi do svijesti. No, Ja ne mogu dostaviti Moju Ljubav onome tko nepravedno razmišlja, jer bih Ja onda postupio Sam protiv Sebe, što proturječi Mojemu Biću… Ja zaista ne puštam čovjeka da padne, ali mu Moja Ljubavna snaga ne može prići, jer je nepravednost jedan oblik samoljublja, koje odbija Moje Ljubavno zračenje. Nepravedan čovjek nije prijemčiv za Ljubav iz Mene, on će doduše primiti snagu, tako da mu ona bude fizički primjetna, ipak opet tek nesvjestan bližnjega, koji jednako treba tu snagu. On bi uzeo, ali ne bi želio dati, a to je nepravedno razmišljanje, razmišljanje koje gasi svaki osjećaj za pravednost, čim on nešto koristi za sebe, a to uskraćuje bližnjemu… I stoga Ja ne mogu nepravednost opskrbiti Ljubavlju, s darom koji kao uvjet za primanje ima pravednost, budući je Moje Biće pravednost i Ljubav, i Moj dar pretpostavlja isto… da čovjek vodi pravičan način života, ako mu Ja trebam usmjeriti (uputiti) Moju Ljubav.

AMEN

Spread the Truth