Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

3213a (Samonadvladavanje… Osnažena volja… Kristov Čin Spasenja…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 3213a, 4 Listopad 1944

SAMONADVLADAVANJE… OSNAŽENA VOLJA… KRISTOV ČIN SPASENJA…

Promjena života prema Božjoj volji zahtijeva veliko nadvladavanje sebe samih, stoga snažnu volju. Ali, sam od sebe čovjek neće namaknuti ovu snagu volje, jer je zbog izvornog grijeha kroz nekadašnje otpadništvo od Boga [ovdje je rečenica u rukopisu promijenjena kako slijedi (grijeh nekadašnjeg otpadništva)] volja oslabljena, često do potpunog odsustva volje. No, čovjek ipak može prisvojiti snagu volje kroz iskrenu molitvu Isusu Kristu, Božanskom Spasitelju… Ovo je najjednostavnije, ali ipak najsigurnije sredstvo da se odoli svim opasnostima, da se pruži otpor, i da se može nadvladati sebe samoga. I najslabija volja će postati snažna, budući je za to Isus Krist umro na Križu… On je Svojom smrću ljudima kupio osnaženu volju, i svatko tko vjeruje u Njega i Njegov Čin Spasenja, smije zatražiti ovu osnaženu volju. Nekadašnji grijeh je ljudima donio oslabljenu volju… Isus Krist je uzeo grijehe svijeta na Sebe, a tako također i posljedicu grijeha… slabu volju. On je otkupio i izbrisao krivnju onih koji priznaju Njegovu Žrtvu, i na taj način On njima sada daje nazad osnaženu volju, zahvaljujući kojoj oni sada mogu izvesti promjenu života prema Božjoj volji. To je milost, koju je On za ljude stekao na Križu, a koju ljudi nisu u stanju shvatiti, jer se ono što bespomoćno i slabo leži na tlu može podići, i sada puno sile i snage raditi na sebi; njegova volja je snažna, a snažna volja može sve… Ali, sloboda volje ostaje netaknuta, budući će mu milost Djela Otkupljenja biti dodijeljena samo ako kroz iskrenu molitvu Isusu Kristu on Njemu izrazi svoju volju, da dođe u visinu. Slabost volje ga ne treba spriječiti da teži k Bogu, samo on nema ustrajnost za to. A otuda, on treba moliti za snažnu volju poradi Isusa Krista, i njegova molitva će biti uslišana, čim on prizna Isusa Krista. A onda će on uspjeti voditi borbu protiv svijeta, što će doći do izražaja u nadvladavanju sebe samoga. On se mora odreći svega što pripada svijetu, što njegovo tijelo žudi, on mora žrtvovati, odnosno predati bližnjemu ono što njega samoga usrećuje, on sebe samoga mora staviti u pozadinu, i činiti Ljubav bližnjima, a sve ovo zahtijeva nadvladavanje, zahtijeva snažnu volju, koja sve dobre namjere pretvara u djelo. Ali, ova snažna volja može biti u svakom trenutku zatražena, i ta molitva neće nikada ostati neuslišana.

AMEN

Spread the Truth