Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

3213b (Samonadvladavanje… Osnažena volja… Kristov Čin Spasenja…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 3213b, 6 Listopad 1944

SAMONADVLADAVANJE… OSNAŽENA VOLJA… KRISTOV ČIN SPASENJA…

Prije Kristove smrti na Križu, Božji protivnik je imao veliku vlast nad voljom čovjeka, a ova se moć očitovala tako da ljudi nisu bili u stanju voditi način života u Ljubavi, ako nisu bili na iznimno intimno povezani s Bogom. Iskušenja kroz svijet su uvijek bila prevelika, a njihova volja preslaba da im se odupre. Ovo je još i danas njegovo oružje, da Božji protivnik nastoji oslabiti volju ljudi kroz užitke svijeta, a on ima potpuni uspjeh kod onih koji se uzdaju u njihovu vlastitu snagu, koji vjeruju da ne trebaju pomoć odozgor, koji ne vjeruju u Isusa Krista i Njegovo Djelo Otkupljenja, a otuda Ga niti ne mole za Njegovu milost, za Njegovu pomoć, koja im donosi povećanu volju. Bez Isusa Krista ljudi su još uvijek u potpunosti pod njegovom vlašću, od koje se nisu u stanju osloboditi, osim ako iskreno zazovu Boga za pomoć, onda će međutim oni također uskoro naučiti prepoznati značenje Djela Otkupljenja, i Isusa Krista Osobno kao Spasitelja cijelog čovječanstva, i onda će oni također svjesno iskoristiti milosti Djela Otkupljenja. Put naviše će im postati lagan, jer gdje je volja, tamo je također i snaga za izvršenje… Oslabljena volja međutim, ima samo snagu činiti stvari koje vode u propast, a ova snaga mu dolazi odozdol, odnosno on koristi životnu snagu za zla djela, a jačanje ove životne snage će mu biti dostavljeno od Božjeg protivnika. Tako čovjek sa slabom voljom nije u zajedništvu s Bogom, nego sa Njegovim protivnikom, i ne može se osloboditi opčinjenosti potonjim, osim ako on zazove Boga za pomoć, koja mu je dodijeljena kao milost Djela Otkupljenja Isusa Krista. Posljedično, priznavanje Djela Otkupljenja mora biti prvi uvjet, inače čovjek ne može iskoristiti ovu milost. U vjeri u Djelo Otkupljenja, čovjek može ostvariti velike stvari, jer će njegova volja doživjeti snaženje, koje ga čini sposobnom za sve, ako on duboko vjeruje, budući se snaga volje koju je Isus Krist prekomjerno posjedovao njemu prenosi, on se može osloboditi moći protivnika, može stremiti k Bogu bez da bude ugrabljen nazad od ove moći. I on postiže svoj cilj, čak i kada mu brojne kušnje otežavaju njegovo nastojanje, ali on im pruža otpor, jer je njegova volja snažna, a odgovarajuća i dostava snage koju je Isus Krist Svojom smrću na Križu stekao za ljude, koji vjeruju u Njega i svjesno se koriste milostima Djela Otkupljenja.

AMEN

Spread the Truth