Bertha Dudde

‘U nedostatku sveopćeg obrazovanja uvijek sam se smatrala ne-ispisanom stranicom. Nedostatak novca i vremena su me sprečavali da čitam dobre knjige kao i da posjećujem predavanja. Znala sam samo za naporan rad od ranog jutra do kasno uveče. I pored toga sam svakodnevno primala slasne obroke duhovnog dobra, bez da sam uopće znala za koga sam to primala.’

Bertha Dudde

‘U nedostatku sveopćeg obrazovanja uvijek sam se smatrala ne-ispisanom stranicom. Nedostatak novca i vremena su me sprečavali da čitam dobre knjige kao i da posjećujem predavanja. Znala sam samo za naporan rad od ranog jutra do kasno uveče. I pored toga sam svakodnevno primala slasne obroke duhovnog dobra, bez da sam uopće znala za koga sam to primala.’

3211 (Životna sudbina je Božja volja…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 3211, 3 Kolovoz 1944

ŽIVOTNA SUDBINA JE BOŽJA VOLJA… 

Svjetovni događaji će se odviti u skladu sa Božjom voljom (= sve u svijetu se događa u skladu sa Božjom voljom), i na taj način će se i zemaljski život svakog pojedinačnog čovjeka jednako tako odvijati kako je bilo određeno od strane Boga. Nitko ne može izbjeći svoju sudbinu; pomoću potpuno povjerljive molitve (= molitve potpunog povjerenja u Boga) on jedino može doseći točku gdje/kada će mu Bog pomoći nositi se sa njom ako je on sam za to preslab. I prema tome, ljudsko biće nije sposobno na drugi način oblikovati svoju vlastitu sudbinu, čak ako i vjeruje drugačije, jer način kako se ona odvija je način kojeg je Bog naumio od vječnosti, i On Osobno postavlja misli u čovjekovo srce tako da će on učiniti baš ono što korespondira sa Njegovim Božanskim planom. Ljudsko biće zasigurno ima slobodnu volju ali zemaljski događaji se uvijek moraju gledati kao Božja volja ili dopuštenje koji su u potpunosti podudarni sa vječnim planom. Jer Bog je poznavao duhovno stanje svakog čovjeka do u vječnost. I tako se ništa ne dogodi ljudskom biću što Njegova vrlo duboka mudrost nije smatrala kako je od dobrobiti za njegovu dušu.Posljedično tome, ljudskom biću nije moguće odvratiti išta (što mu se događa na Zemlji) od samoga sebe, jedino kroz iskrenu molitvu on može povećati učinak (toga) na svoje tijelo, ako je (to što se događa) povoljno, ili ga umanjiti, ako je to za njega štetno. Iz tog razloga ljudsko biće može sebe sa potpunim povjerenjem prepustiti Božjoj vladavini i aktivnosti, jer štogod se dogodi će biti dobro za njegovu dušu, a snaga vjere može doista učiniti svaki zemaljski događaj podnošljivim ako se čovjek potpuno i sa povjerenjem prepusti Nebeskom Ocu i dozvoli Njemu jedino(m) vladati. On bez i najmanje brige može dopustiti da mu se sve dogodi, jer ne postoji ništa što Bog prethodno nije odobrio, promislio kao dobro/korisno za njegovu dušu i iz tog razloga mu je nametnuto. Otud se ljudsko biće niti ne mora bojati nečega, on se ne mora bojati nadolazećih događaja čim sebe intimno sjedini sa Bogom, naposlijetku, cijeli kurs njegovog života se odvija u skladu sa njegovim stavom prema Bogu. I ako on to shvati, mirno će i sabrano iščekivati što mu je dano, pošto zna da je samo Božja ljubav razlog bilo da radost ili patnja nadođu na njega. Jer On je do u vječnost znao kakva sredstva zemaljsko dijete treba kako bi bilo sposobno psihološki sazrijeti, i On ta sredstva primjenjuje… Sve će se bez ikakve sumnje/zasigurno dogoditi kako je On odlučio, i ni jedan čovjek to neće biti u stanju promijeniti svojom vlastitom snagom. To je razlog zašto su sve brige koje čovjek ima u svezi njegove budućnosti nepotrebne jer ju on ne može poboljšati ako to za njega nije povoljno, baš kao što ona ne mora postati lošija ako je čovjekova vjera tako snažna da će on ostati u bliskom kontaktu sa Bogom. Jer Njegova volja će se uvijek izvršiti/sprovesti na Nebu i na Zemlji, nijedno ljudsko biće se ne može suprotstaviti Njegovoj volji, a Njegova volja je uistinu mudrija i prema tome uvijek dobra.

AMEN

Spread the Truth