Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

3210 (Borba između svjetla i tame… Konačna odluka…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 3210, 03 Kolovoz 1944

BORBA IZMEĐU SVJETLA I TAME… KONAČNA ODLUKA…


Svjetlo se neprestano bori protiv tame… Ova duhovna borba je toliko važna, ali ljudi to ne znaju, i podupiru sile tame, radije nego da kroz težnju za svjetlom pruže otpor. A ova duhovna borba dostiže svoj vrhunac kratko prije Kraja ove Zemlje, jer onda se duhovna borba neće odvijati jedino duhovno, nego potpuno otvoreno (javno), tako da će ju voditi i neupućeni ljudi, i ovisno o njihovom stavu će ju poticati ili zaustavljati. Jer duhovna borba… borba između svjetla i tame… uzima oblik u vjerskoj borbi, koja će biti vođena bezobzirno od čovjeka protiv čovjeka. To je vremensko razdoblje koje oblikuje ishod za trenutno (aktualno) čovječanstvo. Vjerska borba je neizbježna, budući da ona treba dovesti do konačne odluke, odluke pojedinog čovjeka za ili protiv Boga. Duhovna borba svjetla i tame se od beskrajnih vremena sastoji u tome da sile duhovnog kraljevstva, dobre i zle, nastoje utjecati na dušu čovjeka, nastoje mu prenijeti misli (ideje) koje oni sami posjeduju… I tako bića svjetla nastoje ljude povući uvis, oplemeniti (doraditi) njihove misli i potaknuti ih da teže savršenstvu, dok ih zle snage nastoje povući nadolje, usađuju im u srce zemaljske žudnje i žele ih potpuno odbiti od duhovnog nastojanja. A ovu borbu odlučuje volja čovjeka… Kojoj duhovnoj snazi on sebe povjeri (preda), ova je pobjednik nad dušom. Volja ljudi je slaba, i zato je Božji protivnik ojačao u svojoj moći, i on sada nastoji potpuno osvojiti čovječanstvo za sebe, dok podriva znanje o Bogu i o Njegovoj moći, mudrosti i Ljubavi, i sprječava svo duhovno nastojanje. A svjetlosna bića djeluju još gorljivije; u istoj mjeri se ljudima dostavlja svjetlo odozgo, i to se više ne događa jedino čisto duhovno, nego je dano na način da bude prepoznato kao djelovanje svjetla, da ljudima donese vidljivi znak Božje Ljubavi. Njegova Riječ će biti rasprostranjena Zemljom kroz svjetlosna bića, prepoznatljiva i vidljiva svima onima koji je žele prepoznati i vidjeti… I ova Riječ ukazuje na nadolazeću vjersku borbu, borbu koja za cilj ima jedino duhovno nastojanje čovjeka, borbu koja, s jedne strane teži potpunom uništenju i iskorjenjivanju svega duhovnoga, a s druge strane za konačni cilj ima jedino sačuvati i učvrstiti među ljudima vjeru u Boga, u Isusa Krista i Njegovo učenje. I ova borba više neće biti provođena u tajnosti, nego će biti pokrenut cijeli svijet, različita doduše u svom obliku, ipak prisiljavajući sve ljude da zauzmu poziciju (mišljenjestav). I sada će iznova dobre i zle sile duhovnog kraljevstva postati aktivne u izvanrednoj mjeri. Oni koji su u vezi sa svjetlosnim bićima, nastupit će za vjeru, i sada će biti od njih osnaženi, bit će im dostavljena snaga, koja ih čini sposobnima za izvanredna djela, jer zbog vjere ljudima moraju biti dani znakovi, tako da oni mogu vjerovati, ako samo žele.  Ali, isto tako će biti aktivne duhovne snage odozdo. Navodit će ljude na ne-ljubavna (bezdušna) djela, i kroz njihovo vršenje njima će također biti dostavljena snaga. I tako se dobro bori protiv zla i obratno. Ali, svjetlo će pobijediti, premda će samo mali dio ljudi izaći iz ove borbe kao pobjednici, jer će poraženi sada pronaći njihov vremenski kraj, a to za njih znači progonstvo u čvrstu formu. Jer, oni se ne odriču svoga otpora, i tako iznova ustaju protiv Boga, Koji im je ponudio svaku priliku, da odustanu od njihova otpora protiv Njega… Oni su pripali snagama podzemlja, i stoga moraju još jednom iznova proći beskrajno dugi razvojni put na Zemlji, sve dok im ponovo ne bude dana slobodna volja za konačnu odluku… borba vjere je neizbježna, jer je došao Kraj perioda Otkupljenja, gdje se treba provesti jasno razdvajanje duhova. Ali, svakom čovjeku je najprije dana mogućnost da osjećajno (emocionalno), a također i racionalno, zauzme poziciju (stav) prema najvažnijem pitanju njegovog zemaljskog života… Bog ili svijet… A tko sebi još nije do sada dao nikakav odgovor, sada će biti prisiljen na konačnu odluku… a dobre, kao i loše snage će mu došaptavati odgovor. Ali, njegovoj volji je slobodno, kojim snagama će pokloniti pažnju.

AMEN

Spread the Truth