Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

3164 (Božja sredstva u vremenu Kraja…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 3164, 20 Lipanj 1944

BOŽJA SREDSTVA U VREMENU KRAJA…


Bog u vrijeme Kraja primjenjuje najučinkovitija sredstva za pridobivanje duša, jer Njegova Ljubav još uvijek želi donijeti spasenje slabima. Međutim, ljudi su toliko daleko od vjere, da izvanredno djelovanje oni sami pokušavaju objasniti na prirodan način, radije nego povjerovati u Božju snagu, i stoga će u Posljednjim vremenima također malo pažnje pokloniti čudima, koja su ujedno samo sredstva za probuđivanje vjere ili za njeno osnaživanje. Ljudi vremena Kraja su potpuno svjetovni, oni ne vjeruju u život poslije smrti, u jednu Vlast, Koja poziva na odgovornost, a time ni u izvanredno očitovanje snage ove Vlasti, ne vjeruju u snagu molitve, u vezu s duhovnim svijetom i stoga oni ni ne mogu biti upozoreni na Posljednji Sud, budući da takva upozorenja nailaze kod njih jedino na podsmijeh i odbacivanje. Oni vjeruju da su potpuno upućeni i odbacuju svaki duhovni razgovor, zbog čega niti ne znaju ništa o dolasku vremena Kraja, koji se odvija pred njihovim očima, a ipak njih ostavlja bez ikakvog utiska. Ali, čak i među ovim ljudima ima takvih, koji nemaju vlastito mišljenje, i na određeni način su sljedbenici, a Bog misli na ove, i On nastoji skrenuti njihovu pažnju udarcima sudbine svih vrsta. Kroz Svoju Riječ im On donosi  u svijest Svoju volju, i čini ih da se zamisle kroz događaj koji potresa cijeli svijet i jasno odaje Božansku volju. Jer, ako njima s više strana bude ukazano na vrijeme Kraja, oni će obratiti pažnju na dolazak toga, i neće u potpunosti začepiti svoje uši, kada im bude iznesena Božja volja. Ovih je samo malo, a Bog se ipak udvara i ovim malobrojnima, jer  On nastoji osvojiti svaku pojedinu dušu da je poštedi ponovljenog puta na Zemlji. Sredstva koja Bog primjenjuje kao posljednja, izgledaju tako lišena Ljubavi i surova, da ih je teško predstaviti ljudima kao dokaz Božje Ljubavi, a ipak su ona jedino objašnjiva velikom Božjom Ljubavi… jer čim predstoji Kraj, ne postoji više nikakva mogućnost sazrijevanja na ovoj Zemlji, a sudbina duša koje nisu poučljive i koje kroz svoju volju opet iznova griješe protiv vječnog Božanstva, je tako iznimno bolna i žalosna, da je svaka izbavljena duša vječno zahvalna svom Stvoritelju za sredstva koja je Njegova Ljubav primijenila. Ususret slabima On šalje Svoje glasnike, nepopravljive (okorjele) On nastoji kroz neuobičajene patnje potaknuti da se oni odreknu svog otpora prema Njemu, a onima koji su još neodlučni, On nastoji olakšati odluku, tako da kroz ljude koje vjeruju, On dostavlja dokaz da vjera u sebi nosi snagu… tako da ovim posljednjima On omogućuje ostvariti izvanredne stvari zazivanjem Njegova Imena, i tako da On donosi Sebe Samoga blizu ljudi, otkriva im Sebe u Riječi, i najavljuje im Kraj. Sa svom Ljubavlju On udvara Svojim stvorenjima koja su u opasnosti da potpuno otpadnu od Njega, i primjenjuje sva moguća sredstva, ali On njih ne određuje putem prisile da se opredijele za Njegove ideje (zamisli), nego im ostavlja potpunu slobodu. No, sada također oni moraju snositi odgovornost ako od sebe odgurnu ruku koja Ljubi, i želi ih uvijek i uvijek iznova dohvatiti prije Kraja.

AMEN

Spread the Truth