Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

3159b (Procjenjivanje religijske dogme… Podjele…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 3159b, 17 Lipanj 1944

PROCJENJIVANJE RELIGIJSKE DOGME… PODJELE…

Intelektualno znanje stečeno od strane ljudskog bića bez molitve Bogu za duhovno prosvjetljenje je nepotpuno i prema tome ne može biti opisano kao nepromjenjivo. Otud može i dalje biti neriješenih važnih tema i ove posebice daju povoda sumnji budući ih različite pristalice također objašnjavaju različito. Sada je očigledno da različiti rezultati također trebaju biti procijenjeni od strane bilo koga tko jedino želi prihvatiti Istinu. Ljudsko znanje nije nikada iznad zamjerke, a da se sporna pitanja uvijek tiču ljudskog znanja, ljudskih tumačenja, je očigledno iz činjenice da je to stvar spora, budući je Čista Istina koja potječe od Boga uvijek ista i neće nikada prikazati različite rezultate.

Osoba bez dobre volje i žudnje za Istinom će primiti Božju saopćenu (prenijetu) Istinu neispravno kako su njegove misli predmetom zlih utjecaja koji ga zbunjuju i čine Istinu neshvatljivom; u drugu ruku, osoba koja iskreno stremi za Istinom također dovodi u pitanje obmanjujuće znanje. Ono mu ne daje kompletno uvjerenje u Istinu i time ga on procjenjuje, pod uvjetom da njemu to nije zabranjeno učiniti i da se zahtjeva bezuvjetno prihvaćanje od njega koje je, međutim, uvijek i u svakom slučaju bez dvojbe Sotonino djelo. Jer pred Bogom neće nikada biti nepravda iskreno tražiti Istinu, a da ljudsko biće treba formirati mišljenje o onome što mu je predstavljeno kao Istina je dio toga. Niti treba ljudsko biće biti vođeno od strane ideje o Istini drugih ljudi nego treba donijeti njegovu vlastitu prosudbu, posebice kada se od njega očekuje ili pak on nudi sebe da distribuira znanje ili podučava druge ljude.

Bog ne niječe Njegovu pomoć ljudskom biću koje ponizno traži Njegovo milosrđe, ali da li visoko uvaženi dostojanstvenik svijeta ili naučnik koji okupira uzvišenu poziciju u svijetu, bilo u duhovnom ili svjetovnom uredu, sebe prigiba u najdubljoj poniznosti pred Bogom kao jedinim Dobavljačem Istine i time udovoljava prvom uvjetu za njezino primanje treba biti dovedeno u pitanje, ako njegova učenja ne nude bezpogrešna objašnjenja ili su u proturječju jedno sa drugim. Pogreška postoji sve dok postoje podjele i različita tumačenja budući postoji samo jedna Istina, i za utvrditi ovu Istinu ljudsko biće će morati uspostaviti kontakt sa vječnim Božanstvom Osobno, on će Ga morati tražiti za duhovno prosvjetljenje i kroz Bogu-mio način života postati dostojan toga da bude podučen od strane Njega direktno… Međutim, Bog zna kako i na koji način će On podučiti ljudsko biće koje stremi i moli za Istinu ali krajnji rezultat će uvijek biti Čista Istina budući je Božja volja da će Njegove žive tvorevine živjeti u Istini, otud ih On također prosvjetljuje u skladu sa njihovom voljom.

AMEN

Spread the Truth