Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

3158 (Objavljivanje Evanđelja u cijelom svijetu…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 3158, 14 Lipnja 1944

OBJAVLJIVANJE EVANĐELJA U CIJELOM SVIJETU ….

Putem duhovnog svijeta neprestano se dostavlja svjetlo onim ljudima koji su za njega otvoreni. Uvijek ovisi o volji čovjeka da li i do koje mjere je on prijemčiv za to i koliko duboko on s obzirom na to stoji u Istini. A Božanska Istina je Evanđelje koje se dakle objavljuje svugdje gdje za to postoje preduvjeti. Prvi preduvjet je zbiljska čežnja za Istinom, inače se Evanđelje ne prepoznaje kao takvo niti se može širiti. Znači ljudi sami postavljaju granice objavljivanju Evanđelja tamo gdje se putem svoje volje onesposobljavaju da ga spoznaju, pa čak i kad je ono svugdje nuđeno putem ljudi koji ispunjavaju sve uvjete pod kojima Riječ Božja može biti sprovedena na Zemlju.

Riječ Božja je neusporedive snage, ona čovjeka uvodi u znanje, tj. daje mu spoznaju o upravljanju i djelovanju Boga, o Njegovoj Ljubavi, Mudrosti i Svemoći i o Njegovom vječnom planu spasenja. To znanje je tako izuzetno dragocjeno i usrećujuće, jer tek onaj tko je primio to znanje, će postati živ u duhu, on živi svjesno i u blaženoj izvjesnosti da može sudjelovati u velikoj slavi Onoga Koji je njegov Stvoritelj, Koji je njegov Otac od početka. A tu blaženu izvjesnost može si prisvojiti svaki onaj čovjek koji svoje uho otvori Riječi Božjoj, Koja mu putem odabranih slugu Božjih bude prenešena ili je njemu samome misaono dostavljena, ako on u čežnji za njom otvori svoje srce, da bi ga božanski Duh mogao direktno naučiti. I tako će se Evanđelje proglašavati u svom svijetu …. 

Gdje ono nije prihvaćeno tamo ljudi ostaju slijepi u duhu, ostaju u neznanju u kojem su radi njihovog negdašnjeg otpada od Boga. A tî nikada ni neće spoznati da se Evanđelje na svijetu proglašava stalno i neprestano. To nije ovisno o vanjskim obilježjima ili o određenim uvjetima, o šematskom prenošenju pod određenim preduvjetima, nego jedino o volji čovjeka da li on prima ili ne. A radi toga nikada ni ne može biti dan jedan određeni vremenski rok u kojem će se Riječ Božja očigledno širiti na Zemlji. Jedino ovo je izvjesno, da uvijek i na svim mjestima svjetlosni duhovni svijet po nalogu Boga sprovodi Njegovu Riječ na Zemlju, gdje god ona želi biti primljena, tako da se Evanđelje objavljuje u cijelom svijetu ….  

AMEN

Spread the Truth