Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

3156 (Aktivnost Ljubavi… Dužnost… Pod krinkom svjetla…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 3156, 12 Lipanj 1944

AKTIVNOST LJUBAVI… DUŽNOST… POD KRINKOM SVJETLA…

Mudrost i Ljubav su Božanski i prema tome neće nikada biti pronađeni gdje je Božji protivnik na djelu. Unatoč tome, on će, također, htjeti sebe pritajiti iza ogrtača mudrosti i Ljubavi, i duhovno slijepi ljudi neće prepoznati da ništa doli jedna izmišljotina (lažna izrada) smjera sakriti istinsko lice onoga (Sotone) čija aktivnost u svijetu naumljava razoriti ljude. Ipak duhovno prosvjetljena osoba će prepoznati njegovu igru obmane, i time je njegov zadatak raskrinkati Božjeg protivnika, prokazati ono što je protivno Bogu i prosvjetljiti ljude u svezi njegove pritajene aktivnosti. Ljubav će biti lažno prikazivana gdje je istinska priroda zlobnost, i mudrost će biti hinjena od strane onih bez znanja… I time aktivnost mračne sile je raspršiti svu sjajnost kako bi bacili ljude u vrloduboku tamu. Ljubavi-puna aktivnost treba biti nesebična, ona treba biti žrtva, ali nju treba sprovoditi sam čovjek po svojoj vlastitoj volji i nahođenju bez ikakve izvanjske prisile, jer jedino onda ona može prosuđena kako jeste jedna aktivnost Ljubavi, inače to bi bile nametnute dužnosti koje su zasigurno priznate na Zemlji ali pred Bogom jedino aktivnost slobodne volje ljudskog bića jeste od vrijednosti. Jer jedino Ljubav iskupljuje… I ova Ljubav također iznosi na vidjelo mudrost koja se, međutim, nikada ne može pronaći gdje je Ljubav izjednačena sa dužnošću. Iz ovog razloga sprovođenje jedne akcije mora neizbježno otkriti srdačnu Ljubav ako će znanje ljudskog bića biti prepoznato kao znanje koje korespondira sa Istinom, kao Božanska mudrost. Gdje jedno ne postoji isto tako ni drugog ne može biti. I prema tome znanje pruženo ljudima treba biti ozbiljno pomno ispitano, jer netko protivan Bogu, netko tko želi voditi ljude u obmanuto razmišljanje i nagoni ih u okrutnost će koristiti takva sredstva koja sijaju obmanjujuće svjetlo kroz simuliranje Božanskog i na taj način uzrokujući ozbiljnu psihološku štetu ljudima. I oni ga ne prepoznaju, oni bez-razmišljanja prihvaćaju što im je bilo ponuđeno i on koristi njegove sljedbenike da utječe na druge ljude na isti način kako vrši utjecaj na njih… tako da se oni, pod krinkom Ljubavi i mudrosti, ponašaju i podučavaju suprotno… tako da oni prisiljavaju sebe da djeluju sa Ljubavlju i šire pogrešku (zabludu) među ljudima… To će ostati neprestana borba između svjetla i tame, i svatko tko je prosvjetljen će se trebati boriti protiv tame; svatko prosvjetljen će pustiti da njegovo svjetlo sjaji i učiniti ispravke gdje su ljudi bili podučeni pogrešno. I niti bi se netko prosvjetljen trebao stidjeti toga da poduzme otvorenu borbu protiv aktivnosti pod maskom svjetla i pobožnosti, on bi trebao zahtijevati istinsku aktivnost Ljubavi i objasniti ljudima beskorisnost nasilno primjenjene aktivnosti Ljubavi, on bi trebao prenijeti mudrost koju je on primio od Boga, koja je prosvjetlila njegov duh kao rezultat nesebičnih akcija Ljubavi. Jer Ljubav i mudrost će uvijek morati voditi do Boga, ali ako ljudi nisu u kontaktu sa Bogom oni ne posjeduju niti Ljubav niti mudrost, i ako se to tako čini pred svijetom onda će to jedino biti maska onoga koji se protivi Bogu i pokušava raširiti zlobnost i neistinu među čovječanstvom. I vi njemu trebate otvoreno objaviti rat, jer vi možete biti uvjereni u Božju potporu, Čije poduke vi izvršavate podučavajući Božansku Ljubav, koja jedina rezultira u mudrosti.

AMEN

Spread the Truth