Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

3144 (Nepisani zakon… “Ljubav se ohladila…”)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 3144, 2 Lipanj 1944

NEPISANI ZAKON… LJUBAV SE OHLADILA…

Nepisani je zakon da bi ljudi trebali pomoći jedni drugima, da bi snažni trebali pomoći slabome, da nedaća i bijeda trebaju biti olakšani i da bi svatko trebao dati što druga osoba potrebuje. I ovog se nepisanog zakona više ne pridržavaju budući ga zemaljske vlasti ne čine službenim zakonom. Ljudi jedino udovoljavaju onome što je od njih prisilno zahtjevano, i ovo nije čin Ljubavi spram bližnjega, pa čak ako je prikazano kao dobro-dušna aktivnost. Jedino što osoba čini iz vrloduboke Ljubavi i milosrđa za njegova bližnjega može od strane Boga biti smatrano kao jedan čin Ljubavi spram bližnjega. Međutim, ovaj unutarnji poticaj nedostaje u ljudima budući oni više ne poznaju Ljubav. Čak potpora za koju se od njih očekuje da daju njihovom bližnjem ljudskom biću jesu aktivnosti kojima nedostaje istinskog principa vođenja… To je zakonski primjenjena Ljubav, ne vrsta Ljubavi koju je Bog zahtjevao od ljudi, kakva bi ona trebala biti kako bi oblikovala Bogo-like ljude koji će iznova pronaći sjedinjenje sa Bogom. A ipak, Bog je postavio ovaj zakon u ljudska srca, jer svaka osoba zna kako bi se trebao ponašati kako bi živio Bogu-mio život na Zemlji. Međutim, unutarnji glas koji ga nagoni je ušutkan, njega se ne sluša, i njegova opominjanja postepeno iščeznu sve dok on nije potpuno nečujan. I čak ako Božji sluge propovijedaju Ljubav ljudima, čak ako su im blagoslov ili šteta njihovog načina života razjašnjeni, oni također zanemaruju ova upozorenja, oni su jedino zainteresirani za njihovo vlastito blagostanje i mimoilaze njihova bližnja ljudska bića, njihovu slabost i bespomoćnost, neganuti, oni su iznutra mrtvi, iskra Ljubavi je ugušena, oni se izopačuju u bezobzirnost i mržnju i sposobni su za svake akcije koje uzrokuju štetu tijelu i duši drugih ljudi. Ovo se stanje više neće promijeniti; ono se neće promijeniti na bolje ukoliko Bog ne očituje sebe silno, ukoliko On ne povisi Njegov glas tako glasno da će ljudi biti preplavljeni sa strahom i užasom i ozbiljno se kritički promotriti i nanovo razmotriti njihov način života.  Oni neće slušati glas vjernika a sami od sebe se ne mogu vratiti na stazu Ljubavi. I pošto On ne želi da ljudi zastrane koji samo trebaju poticaj kako bi došli k sebi, Bog Osobno će se pojaviti. Ljubav ne može biti isključena u životu ili će se čovječanstvo približiti totalnom uništenju. Jer jednom kad se Ljubav ohladila, Bog će biti beskonačno daleko od bića kojeg je jednom doveo u postojanje iz Njegove Ljubavi. Bezobzirnost, međutim, oduzima svu snagu od bića, i time će se ljudi zaputiti spram bezdana, spram uništenja, ako zanemare Ljubav, koja je temeljna supstanca Božanskog djela stvaranja. Gdje Ljubav ne postoji, Bog ne može biti prisutan… Ali Bog je Održavatelj svih stvari,i bez Njega i Njegove snage Njegova djela stvaranja će se razložiti, uključujući Zemlju i sa njom svako stvorenje, čim Ljubav iščezne sa nje, čim je ljudsko biće postalo tako bezdušno da će Bog povući Njegovu Ljubav od njega, budući kao čista Ljubav on može biti prisutan jedino gdje Ljubav postoji.

AMEN

Spread the Truth