Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

3143 (Božja intervencija… Kraj borbe…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 3143, 1 Lipanj 1944

BOŽJA INTERVENCIJA… KRAJ BORBE…

Što više svijet postane zapleten u zabludu/pogrešku to on više sebe udaljava od Boga i to više su bezosjećajne akcije i misli ljudi koji su svjetovnog uma. I povećana neljubaznost također nagoni ljude na akcije koje prevazilaze sva prethodna događanja, i na taj način ljudi sami uzrokuju/potiču intervenciju. Ljudi više ne shvaćaju da je ono što čine pogrešno. Globalne afere će biti usmjerene u pravcu za kojeg se više nikakvo zemaljsko riješenje ne može pronaći, ljudsko je razmišljanje pogrešno i daleko odmaknuto od Istine, dobrota će biti progonjena i zlo poštovano, i tako će Božanski Red biti opozvan što će obavezno rezultirati u potpunom raspadu. I tako se dan koji dokončava kaos sve više približava, jer situacija je tako katastrofalna za čovječanstvo da je Bog tome postavio kraj. I ovaj se kraj približava, kraj toga da ljudi bijesne jedni protiv drugih, kraj rata između naroda koji nikada nije mogao naići na Božje odobrenje budući je to borba za moći/vlašću koja nije utemeljena na plemenitim motivima. Ljudska mržnja i okrutnost su mu dali povoda, ipak oni ništa ne uče iz ove borbe, oni su postali više bezosjećajni nego ikada i njihova mržnja se produbila i uspijeva postići takva sramotna djela da se ona ne mogu nadmašiti. I Bog će zaustaviti ovu aktivnost na način da će On pri tom biti prepoznat… On će poslati užasnu muku/nevolju na čovječanstvo koja se ne može odvratiti pomoću njihove vlastite slobodne volje. On će ih užasnuti i dopustiti im da osjete njihovu vlastitu impotenciju budući će prirodni elementi biti oslobođeni, ostavljajući ljude bespomoćne i njima na milost i nemilost.

I ovaj dan još neće trebati dugo čekati. On će pristići tako iznenada i neočekivano da će prouzročiti pravi pravcati užas, biti će mu potrebni sati a ipak će biti takvog drastičnog značenja da će se sve promijeniti nakon toga i ljudi će jedino postepeno postati svjesni katastrofe kada su shvatili pun opseg Božanske intervencije. Jer Bog želi Sebe otkriti sa Njegovom intervencijom, On im želi ukazati da će On Sam prouzročiti kraj budući ljudi ne mogu pronaći kraj, budući bi oni radije jedni druge rastrgnuli nego odustali i doveli neopisivu nevolju do zaključenja. I to je zašto će kraj biti drugačiji od onog kako ljudi zamišljaju, Bog će demonstrirati Njegovu moć i otkloniti oružja iz ruku zemaljskih vladara, On će odlučiti, i rezultat rata između naroda će razočarati one ljude koji su htjeli postići sa nasiljem što nisu bili ovlašteni i koji će stoga prepoznati njihovu bespomoćnost. Jer Bog je Koji konačno odlučuje svjetovne događaje, čak ako ljudska volja misli kako ih ona odlučuje. I Božja mudrost također prepoznaje najučinkovitiji način za ljude i koristi ga kako bi kontrolirala kaos koji je rezultat okrutnosti i prema tome mora voditi do raspada ako Bog Osobno neće tome stati na kraj. I period rata će biti popraćen novim vremenom sukoba (Knjižica br. 48) koji, međutim, neće izbiti poradi svjetovne moći/vlasti nego za duhovnu prevlast, budući je kraj blizu i duhovna borba će se još morati voditi, borba koja se tiče vjere u Isusa Krista, Božanskog Iskupitelja i Njegovog učenja.

AMEN

Spread the Truth