Bertha Dudde

‘U nedostatku sveopćeg obrazovanja uvijek sam se smatrala ne-ispisanom stranicom. Nedostatak novca i vremena su me sprečavali da čitam dobre knjige kao i da posjećujem predavanja. Znala sam samo za naporan rad od ranog jutra do kasno uveče. I pored toga sam svakodnevno primala slasne obroke duhovnog dobra, bez da sam uopće znala za koga sam to primala.’

Bertha Dudde

‘U nedostatku sveopćeg obrazovanja uvijek sam se smatrala ne-ispisanom stranicom. Nedostatak novca i vremena su me sprečavali da čitam dobre knjige kao i da posjećujem predavanja. Znala sam samo za naporan rad od ranog jutra do kasno uveče. I pored toga sam svakodnevno primala slasne obroke duhovnog dobra, bez da sam uopće znala za koga sam to primala.’

3149 (“Ne budite samo slušatelji, nego i vršitelji Riječi…”)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 3149, 5 Lipanj 1944

„NE BUDITE SAMO SLUŠATELJI, NEGO I VRŠITELJI MOJE RIJEČI…“

(Jakovljeva 1:22-25)

Postoji bitna razlika između onih koji su povezani sa Mnom u živoj vjeri, i formalnih vjernika koji možda također pripadaju Mojoj crkvi prema riječi, ali ne i u njihovom duhu, budući oni ne znaju što je uopće sjedinjenje njihovog duha sa Mojim Duhom. Oni žive u uvjerenju da ispunjavaju njihove dužnosti kada slušaju Moju Riječ, no oni nisu pokušali živjeti Moju Riječ, što povlači za sobom duhovno sjedinjenje sa Mnom. Njihova volja nije dovoljno snažna da sami budu aktivni, a samo slušanje Moje Riječi ne ostvaruje ovu vezu sa Mnom. Ljubavno djelovanje mora biti znak da su Mojoj Riječi dopustili utjecati na njihovo srce, i ovim Ljubavnim djelovanjem također privlače sebi Mene Osobno, i jedino onda je njihova vjera živa… Ljudi mogu doduše svjedočiti za crkvu, a ipak je njihova vjera mrtva, ako ju ne slijede djela. A oni također Moju direktno na Zemlju dovedenu Riječ čuju samo ušima, i ne dopuštaju joj doći do srca. Oni Moju Riječ žele primiti jedino tamo gdje im je ponuđena od davnine. Oni ju ne cijene u punini ako im je prenesena na drugi način, budući još nisu prodrli u suštinu Riječi, budući oni ne znaju da je ovo jedino posljedica žive vjere, duboke (intimne) veze sa Mnom, te oni ne mogu primiti ovo znanje kroz izvanjsko posredovanje Riječi, nego kroz život prema Riječi, koja im zaista svugdje može biti ponuđena, ali najprije mora steći život kroz volju samog čovjeka. Formalnim vjernicima nedostaje ovo znanje, a ne primaju ga iz ruku onih koji na neki način stoje izvan njihove crkve; no oni neće nikada pribaviti izvanrednu snagu da odole u nadolazećoj vjerskoj borbi, njima će nedostajati snaga koju proživljena Riječ njima dovodi… snaga da ustraju, koja proizlazi jedino iz žive (djelotvorne) povezanosti sa Mnom. A formalni  vjernik neće nikada stajati u uvjerenoj (pouzdanoj) vjeri, nego posjeduje tek tradicionalnu vjeru, vjeru koju je stekao proučavanjem, i koju zbog tradicije ne želi napustiti, bez da ju međutim može duboko u srcu potvrditi (stati na nju), jer je to povlastica onih koji u sebi čuju Moju Riječ, zvučno ili misaono, kroz njihovu volju da budu aktivni u skladu s njom, „Ne budite samo slušatelji nego i vršitelji Moje Riječi…“ Ovo Ja moram uvijek iznova svima uzviknuti, budući o tome ovisi da li je vaša vjera živa ili je tek mrtva formalnost, koja neće biti dovoljna u danu borbe protiv Mene. Stoga dopustite Mojoj Riječi djelovati na vas, izvažite ju u srcu i djelujte sukladno, tako da vam bude na blagoslov, tako da se vaš duh probudi i potakne vas na sve gorljiviju aktivnost, iz koje onda proizlazi snaga da u sebi čujete Mene Osobno, i da izdržite do Kraja.

AMEN

Spread the Truth