Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

6445 (Karakteristika Kristove Crkve…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 6445, 6 Siječanj 1956

KARAKTERISTIKA KRISTOVE CRKVE…

Djelovanje Mojega Duha je karakteristika Moje Crkve koju Sam Ja Osobno utemeljio na Zemlji… Opet i iznova Ja vam moram reći da vi možete prepoznati Moju Crkvu jedino po tome, da ste vi jedino članovi Kristove Crkve kada je Duh sposoban djelovati u vama… kada je vaše razmišljanje prosvjetljeno, čak ako vi i niste pozvani ostvariti izvanredne stvari… Prosvjetljeno razmišljanje prikazuje snagu Mojega Duha koja, međutim, može jedino izraziti sebe kada su preduvjeti ispunjeni… kada je nesebična aktivnost Ljubavi uspostavila vezu između duhovne iskre u vama i njezina Oca-Duha… Onda ćete vi također biti sposobni imati živuću vjeru, jer Ljubav je oživjela vjeru unutar vas i duh unutar vas će inteligentno i jasno shvatiti koja učenja korespondiraju sa Istinom, time vi ćete ih također poduprijeti sa uvjerenjem pred vašim bližnjim ljudskim bićima. Sve dok i dalje živite u pogrešci, sve dok je vaša vjera tek tradicionalna vjera bez života, duh neće biti aktivan u vama a niti ćete vi biti sposobni reći da vi pripadate Kristovoj Crkvi… Crkvi koju Sam Ja Osobno utemeljio na Zemlji. Već sama činjenica da ste vi ljudi ovoga nesvjesni ili, ako vam je rečeno, ne želite vjerovati u to, dokazuje da vi još ne pripadate Mojoj Crkvi; to dokazuje da ste vi duhovno neprosvjetljeni, i to dokazuje da vi ne živite Ljubavlju-ispunjen način života, inače bi se vaše razmišljanje promjenilo samo po sebi i omogućilo vam da prepoznate Istinu ovih Mojih Riječi… 

Dozvolite Mi da vas ozbiljno podsjetim da živite život nesebične Ljubavi… Jer to je prvi uvjet kako bi probudili duhovnu iskru u vama, tako da će ona postati aktivna… tako da će vam ona podariti shvaćanje Istine… Ali ne prianjajte uz izvanjske formalnosti, ne prihvaćajte što vam je rečeno od strane neprosvjetljenih ljudi, putem onog što su oni, zauzvrat, primili od drugih neprosvjetljenih ljudi i naknadno zagovaraju kao Istinu. Stecite Istinu za sebe same tako što ćete Me pitati za nju… Ne budite jedino zadovoljni sa učiteljskim materijalom koji vam je dan nego dublje porazmislite o njemu prije nego ga prihvatite, i apelirajte Mi za pomoć kako bi prepoznali Istinu… I pod uvjetom da je to vaša iskrena volja Ja ću doista voditi vaše misli ispravno, budući je Moja volja da ćete zadobiti Istinu i Ja ću učiniti sve kako bi vam je saopćio, jedino vaša slobodna volja da ozbiljno žudite Istinu je nužna. Ja ne mogu odobriti vaše mrtvilo razmišljanja; Ja ne mogu pohvaliti vas ljude što bezuvjetno vjerujete u ono što vam je bilo rečeno bez da ste najprije formirali vaše vlastito mišljenje u svezi toga. Ja vas neću osuditi ako vi, unatoč vaših najboljih namjera, ne razmišljate kako vi možete prihvatiti nešto… čak ako je to Istina… Ali Ja ću vas osuditi ako vi prihvatite duhovno znanje bez razmišljanja o njemu, budući duhovno znanje mora postati izvjesnost u vama i ovo je jedino moguće ako mentalno gledate na njega iz svakog kuta i, kako bi onda razmišljali ispravno, tražite Mene Osobno za pomoć… Takav zahtjev je Meni toliko ugodan da ću Ga ja doista uslišiti, ali koliko se rijetko jedna takva zamolba podiže ka Meni… I prema tome biti će također nemoguće za vas postići živu vjeru, to će biti nemoguće za Moj Duh da djeluje u vama budući mu vi sami ne podarujete pravilan izražaj. I iz ovog razloga vi nećete nikada biti sposobni tvrditi da pripadate Mojoj Crkvi koju Sam Ja uspostavio na Zemlji, čija je karakteristika ‘djelovanje Duha’ u ljudskom biću koji će vas ‘uvesti u svu Istinu’ (Ivan 16:13), koji će također učiniti da shvatite kako je vaš život gubitak vremena sve dok vi ne živite život Ljubavi i ujedinite vas same sa Mnom kroz Ljubav.

AMEN

Spread the Truth