Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

6443 (Djelovanje mračnih sila…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 6443, 4 Siječanj 1956

DJELOVANJE MRAČNIH SILA…

Zastrašujuće je djelovanje zlih sila u Posljednjem vremenu prije Kraja. Knez tame neprestano nastoji izazvati zbunjenost, a u tami duha u kojoj ljudi žive u ovom vremenu, njima to i predobro uspijeva, jer nailaze na pažnju, a ljudi vjeruju, čak i ako su to najgrublje obmane i laži koje su im podastrijete… oni to prihvaćaju kao istinu i postaju sve mračniji u njihovom duhu… Ipak, svaki čovjek bi to mogao u punini svjetla prepoznati kao ono što jest, ako bi samo želio Meni Osobno doći za prosvjetljenje, ako mu nešto izgleda sumnjivo… No, duhovna oholost ljudi je već tako velika, da oni ne drže potrebnim postaviti ovo pitanje… nego su uvjereni u poštenje (čistoću, iskrenost) onih koji im pružaju najdublju obmanu. Nedostatak prepoznavanja kod ljudi sve više raste, namjesto da se popravi… Ali Ja sam vam prorekao da će ustati mnogi lažni proroci i lažni kristi, koji će  vam predstaviti čudesna djela, koja vrši Moj protivnik… Ja sam vas upozorio da im ne vjerujete… Vi ljudi međutim ne smijete odbaciti svakoga kao lažnog proroka, nego vi morate ozbiljno provjeriti njihovu autentičnost, vi morate vjerovati da također ustaju i istinski proroci, koji vam žele pomoći u spasenju vaše duše… Vi ne smijete prihvatiti svakoga, ali ni odbiti svakoga tko se u Posljednjem vremenu vama predstavlja kao prorok, kao netko tko je u Mojoj službi… Ali, vi imate sigurne znakove autentičnog (istinskog) proroka, da on prolazi neupadljivo (neistaknuto, skromno) i objavljuje vam Moju Riječ, da vam on ukazuje na Kraj, da on u potpunoj nesebičnosti vama daje ono što on prima direktno od Mene… kao što sam to Ja činio dok sam hodao na Zemlji. Moji poslanici se ne pojavljuju u sjaju i raskoši, Moji poslanici neće među ljudima hodati drugačije nego sam to Ja Osobno činio, i Ja se nikada neću sakriti iza visokih i najviših položaja, Ja Sebe nikada neću otkriti kroz takve ljude, koji stoje na najvišem vrhu svjetovnih organizacija, jer ovi nisu istinski sljedbenici Mene, Koji sam se Sam, bez ikakvih sredstava i jednostavno, osjetio privučenim služiti one koji su bili siromašni i slabi, i u potrebi… Ja bih se doista mogao i tamo pojaviti, ako bi Mi „ispravno sljedbeništvo“ bilo pokazano kroz to da oni sami odbace sav izvanjski sjaj (pompu, raskoš)… ako bi se njihovo djelovanje odvijalo u tišini, i bila prepoznatljiva jasna razdaljina od tradicionalnih običaja… ako bi oni pridali pažnju glasu njihovog duha, i dopustili se voditi… kako bi u tihoj skrbi siromašnima, slabima i nevoljnima bili otac pun Ljubavi, da ublaže nevolju, i uistinu idu putem sljedbeništva, zalažući se za Čistu Istinu, koju Duhom ispunjen čovjek sada također  jasno u sebi prepoznaje… Ali, Moj protivnik to sprječava, i zbog toga ih obmanjuje, što njih potapa još dublje u duhovnu tamu… Moj protivnik ima veliku moć prije Kraja, ali on ju ne bi mogao iskoristiti tamo gdje on nailazi na otpor: najprisniju povezanost sa Mnom kroz nesebičnu Ljubavnu aktivnost. No, takav će se drugačije izražavati, jer se ne pokazuje na van, ne ističe se, ne podupire moć koja se nalazi pred kolapsom, jer duh prosvijetljen kroz Ljubav također jasno prepoznaje nisko duhovno stanje ljudi i njegov uzrok… I čovjek čiji je duh prosvijetljen, ne može se izjašnjavati za laž, nego joj se suprotstavlja… Ne dopustite se obmanuti (opčiniti, zaluditi), i pitajte Mene za razjašnjenje ako sumnjate, ali ne prihvaćajte bez razmišljanja ono što vam Moj protivnik predstavlja kako bi još više zatamnio vaš duh. Gdje sja jasno svjetlo, tamo je Istina, tamo Ja Sebe otkrivam i tamo će ustati Moji proroci, koji vas upozoravaju i opominju, i koji uvijek iznova obilježavaju djelovanje Mojega protivnika… Ali u vrevi svijeta ne nalazi se Istina, svjetlo… a svjetovno je sve što odašilje svoj bljesak, koji ne posjeduje nikakvu snagu osvjetljavanja… No, gdje sja svjetlo, tamo Se Ja Osobno pojavljujem, tamo je Istina, tamo je Moj Duh, a Ovaj jasno rasvjetljava i spletke Sotone.

AMEN

Spread the Truth