Bertha Dudde

‘U nedostatku sveopćeg obrazovanja uvijek sam se smatrala ne-ispisanom stranicom. Nedostatak novca i vremena su me sprečavali da čitam dobre knjige kao i da posjećujem predavanja. Znala sam samo za naporan rad od ranog jutra do kasno uveče. I pored toga sam svakodnevno primala slasne obroke duhovnog dobra, bez da sam uopće znala za koga sam to primala.’

Bertha Dudde

‘U nedostatku sveopćeg obrazovanja uvijek sam se smatrala ne-ispisanom stranicom. Nedostatak novca i vremena su me sprečavali da čitam dobre knjige kao i da posjećujem predavanja. Znala sam samo za naporan rad od ranog jutra do kasno uveče. I pored toga sam svakodnevno primala slasne obroke duhovnog dobra, bez da sam uopće znala za koga sam to primala.’

3126 (Blagoslov molitve… “Dođite svi k Meni”)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 3126, 20 Svibanj 1944

BLAGOSLOV MOLITVE… ‘DOĐITE SVI K MENI…’

 (Ostatak teksta u originalu fali)

…  prihvatite putem molitve. Njima se Bog ni ne približava, međutim ovim drugima On je kao Otac prepun ljubavi, uvijek spreman pomoći i od ‘zemaljskog djeteta’ otkloniti sve nevolje, kako bi se ispunila Njegova obećanja: “Dođite k Meni, svi koji ste u muci i koji ste opterećeni, Ja ću vas okrijepiti …” (Matej 11:28) Božanska Ljubav biva priznata putem svakog pojedinačnog poziva upućenog u molitvi koji do Nje prodre, i stoga ce Ona onim ljudima i pomoći, koji u Njegovu Ljubavi imaju povjerenja. I čovjek koji usrdno prinese svoju molbu, uz Boga će puno postići, pošto je Božja moć ogromna, i Njegova Ljubav čini da se ta moć i očituje, pod pretpostavkom da time nije ugrožena duša čovjeka.

AMEN

Spread the Truth