Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

6405 (Promjene u sazvježđima…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 6405, 18 Studeni 1955

PROMJENE U SAZVJEŽĐIMA…

Vi ćete doživjeti seriju događaja u kratkim razmacima koji će vas uvelike uznemiriti budući ćete ih biti nesposobni objasniti, i otud ćete se bojati sila od kojih sebe ne možete odbraniti. Niti ćete biti sposobni pronaći ispravno objašnjenje budući je Moja volja da svaki od vas treba uzeti u obzir sve mogućnosti i usvojiti jedan prikladan stav… budući Ja želim da svaki od vas i dalje izvuče korist za sebe, to jest, za vašu dušu… Gdje je vjera sasvim odsutna ljudi će biti posebice prestrašeni, dok će vjernici više ili manje pristajati uz Mene i znati da su zaštićeni u Mojoj skrbi.

Unatoč tome, kozmički proizvedeni fenomeni će voditi do mnogo javnih rasprava tako da će svaka osoba sama provesti neko vrijeme razmišljajući o njima i također to raspravljati sa drugim ljudima. Katkad će svjetovni interesi biti manje važni, ipak jednom kada su ove pojave prošle svjetovni će ljudi uživati zadovoljstva svijeta čak više gorljivo i jedino će nekolicina zadržati utiske koji će rezultirati u refleksiji i čak u promjeni stava… sve dok isti kozmički događaji sebe ne ponove i pokrenu novu tjeskobu… Jer naučna se zajednica boji ozbiljne prijetnje planeti Zemlji… budući se tajanstvene promjene u galaksiji nisu nikada ranije zamjećivale i mogu zaprijetiti Zemlji ozbiljnom opasnošću. I ljudsko mišljenje po pitanju ocjene učinaka će se značajno razlikovati… Ljudi će bezobzirno prijeći preko toga (u smislu: staviti to na stranu, zanemariti) i, bez dodatnog promišljanja, uživati njihove živote; drugi će poduzeti beskorisne opreznosti, dok će se pak drugi povući u sebe same i mentalno se dogovoriti (u smislu: uskladiti se) sa njihovim Bogom i Stvoriteljem… I Ja dozvoljavam svakome njegovu slobodnu volju, Ja jedino uvijek pokušavam ohrabriti ljude da razmišljaju ispravno, da obrate pažnju na istinsku svrhu ljudskog bića… tako da će oni pronaći mir u Meni i onda biti vođeni od strane Mene radi spasenja njihovih duša…

Ali što će se dogoditi?… Zodijak će se promijeniti… Zvijezde će biti pomjerene u druge orbite sa novim položajima u odnosu spram Zemlje… i otud će zvijezde postati vidljive koje nikada ranije nisu bile primjećene, od kojih će se jedna pojaviti kao direktna prijetnja Zemlji budući će se javiti strah križanja sa zemljinom orbitom… Nitko neće željeeti vjerovati da će se ovo dogoditi, i nitko neće vjerovati da se prirodni zakoni mogu promijeniti, ali vi ljudi se suočavate sa Krajem… Vi sami pripremate nešto što će imati čak još gore učinke, jer što vi poduzimate (ovo se odnosi na ‘ljudske eksperimente’, o kojima je bilo riječi u Knjižici br. 11) će dovesti u opasnost cijelu Zemlju…

Što se dogodi u skladu sa Mojom voljom je, međutim, samo znak Kraja, to je ozbiljno upozorenje za vas i Ja vam jedino odobravam takav očigledan znak postojanja više Sile tako da se možete okrenuti ka njoj i pri tom također odvratiti stvarnu opasnost ako vi, to jest vaša duša, to pravilno iskoristite. Ali što slijedi nakon toga će pogoditi cijelu Zemlju i sve što živi na njoj (Knjižica br. 11)…

I to je zašto ću Ja Sebe očitovati unaprijed na jedan neobičan način pa ipak bez da vas prisilim da Me priznate kao Inicijatora onog što će imati ogromnu posljedicu, a ipak neće pogoditi cijelu Zemlju. Jer Ja znam sve prirodne zakone i njihove učinke, Ja također znam odvratiti kakav god događaj ili umanjiti njegov učinak… Ali što dozvolim da se dogodi će uvijek posluživati vašem izbavljenju/spasu, to je naumljeno dotjerati vas k Meni, to je naumljeno dopustiti vama ljudima da prepoznate ‘Boga’ u Kojem bi trebali naći pribježište budući je On vaš Otac… To je posljednji znak prije Kraja… to je konačni pokušaj od strane Moje Ljubavi i milosrđa da spasim što još može biti spašeno.

AMEN

Spread the Truth