Bertha Dudde

‘U nedostatku sveopćeg obrazovanja uvijek sam se smatrala ne-ispisanom stranicom. Nedostatak novca i vremena su me sprečavali da čitam dobre knjige kao i da posjećujem predavanja. Znala sam samo za naporan rad od ranog jutra do kasno uveče. I pored toga sam svakodnevno primala slasne obroke duhovnog dobra, bez da sam uopće znala za koga sam to primala.’

Bertha Dudde

‘U nedostatku sveopćeg obrazovanja uvijek sam se smatrala ne-ispisanom stranicom. Nedostatak novca i vremena su me sprečavali da čitam dobre knjige kao i da posjećujem predavanja. Znala sam samo za naporan rad od ranog jutra do kasno uveče. I pored toga sam svakodnevno primala slasne obroke duhovnog dobra, bez da sam uopće znala za koga sam to primala.’

6404 (“Radite i djelujte, dok je još dan…”)

Print Friendly, PDF & Email

Berhta Dudde, br. 6404, 17 Prosinca 1955

“RADITE I DJELUJTE, DOK JE JOŠ DAN ….”

Dan će proći, i pasti će noć, i sve će biti uvijeno u najdublju tamu …. Jer ispunjeno je vrijeme, koje je vama ljudima dano za oslobađanje iz forme, završen je jedan period, čije je vremensko trajanje određeno od Mene Samoga u mudrom pred-viđenju vašeg duhovnog stanja i njegovog jedinog sredstva za pomoć. Vama ljudima je Moj plan spasenja nepoznat, a kad vam se objavi, vi u njega ne vjerujete, no on postoji, i u skladu s tim planom se odvija sve u svemiru kao i u duhovnom kraljevstvu. Jer duhovno kraljevstvo i njegovi stanovnici nalaze se u najužoj vezi s bićima ove Zemlje, i oni se trude ispoljiti sav svoj utjecaj, kako bi ipak još postigli dobar završetak kod onih ljudi, koji nisu skroz udaljeni od Mene.

No kad je došao dan Kraja, onda opet nazad u najdublju tamu propada sve što je već stajalo u jednom određenom stupnju svjetla …. Onda pada noć, koja traje beskrajno dugo …. Onda više niti jedan čovjek neće moći djelovati, jer svaki čovjek je prestao postojati, osim rijetkih, koji Meni pripadaju i time dakle pripadaju Mojima, koje ću Ja živoga tijela uzeti sa Zemlje, pošto oni Novu Zemlju opet trebaju naseljavati po Mome planu od vječnosti. 

Noć će se spustiti neopozivo, i sve će propasti u tamu jer na Zemlji nije tražilo svjetlo. Ali vi ljudi još stojite u svjetlu dana, iako će on uskoro minuti, a dok je još dan, vi dakle još možete revno raditi i djelovati, možete umaći noći, ako u vječnom svjetlu nađete svoje utočište, ako u sebi samima upalite jedno svjetlo koje vječno više neće biti ugašeno i vi se nikada više ne trebate bojati noći ….

Vama svima ta je mogućnost otvorena, svi vi u sebi nosite jednu iskru, koja samo treba biti upaljena da bi isijavala svjetlo koje onda osvjetljuje sve vaše pute …. I uvijek iznova vam može biti rečeno: Dobro koristite svjetlo dana, radite na svojoj duši, učinite ju prijemčivom za svjetlo, kako bi ju Moje Ljubav-no svjetlo moglo prožeti tako da za vas vječno više nema tame …. Težite duhovno i ostavite iza sebe sve zemaljsko stremljenje, jer sve dublja je tama koja ovija Zemlju, ali svjetlo sjaji odozgor, iz duhovnog kraljevstva …. I zato vi vaše poglede morate usmjeravati duhovno i znati da je jedino duhovno od vrijednosti, te za vas znači pravi život, pravo svjetlo ….  

Naučite sve zemaljski-materijalno promatrati kao svijet privida, i vi ćete se od njega onda i moći odriješiti …. Žudite svjetlo, bježite od tame tako što bježite od svijeta sa njegovim lažnim svjetlom …. branite se od toga da budete sručeni u tamu od sila tame, predajte se svjetlosnim silama, predajte se Meni, Koji sam Svjetlo od vječnosti (1 Ivanova 1:5). Svaki dan jednom dolazi do svoga kraja, no uvijek puca i jutro prepuno svjetla …. No ova noć će trajati beskrajno, a to svjetla puno jutro doživjeti će samo Moji, koji već stoje u Mojoj svjetlosnoj zraci, pošto njihova Ljubav i njihova volja pripadaju Meni ….

Vi ljudi, svi Mi možete pokloniti vašu Ljubav i vašu volju, i vi to ne biste zažalili, no vi to morate činiti dobrovoljno, vaše srce mora Mene dobrovoljno tražiti, tada i vi ulazite u Moj svjetlosni krug, pa će i vama biti zajamčeno to svjetla puno jutro …. Stoga uvijek iznova važi Moje ozbiljno upozorenje: radite i djelujte dok je još dan, jer dolazi noć, kad više ne možete djelovati, i ta noć traje beskrajno, a čovječanstvo se nalazi tik pred njom ….

AMEN

Spread the Truth