Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

6376 (Ozbiljno stremljenje za kraljevstvom Božjim…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 6376, 13 Listopad 1955

OZBILJNO STREMLJENJE ZA KRALJEVSTVOM BOŽJIM…

Svi vi stremite isuviše premalo za kraljevstvom Božjim i njegovim slavama… čak ako vjerujete da ćete ući u ovo kraljevstvo jednog dana… čak ako je vaša volja da ovo kraljevstvo hoće (treba) biti vaš dom prije ili poslije… Unatoč tome, vi i dalje niste dovoljno ozbiljni po pitanju vaše pretvorbe u Ljubav, bez koje vi nikada nećete biti sposobni zaposjednuti Božje kraljevstvo… Vi ste i dalje slabo-voljni i ne zazivate dovoljno često jednog Jedinog Koji može dovoljno osnažiti vašu volju. Sve dok vas svijet i dalje privlači, vi nećete biti sasvim privrženi Onome Koji jedini može učiniti Njegovo kraljevstvo sa svim njegovim slavama (divotama) pristupačnim za vas. U tom slučaju vi ćete i dalje željeti služiti dvojicu gospodara, ili, drugim riječima: Kontrola jednog gospodara je i dalje previše moćna da vam dozvoli odvojiti se od njega i izručiti sebe kompletno drugom gospodaru… jer nije moguće služiti obadva gospodara u isto vrijeme, budući su njihovi zahtjevi za vas jedne sasvim protivne prirode (Matej 6:24)… Međutim, ako vi želite zadobiti Božje kraljevstvo sa svim njegovim divotama, vi morate sebe razdvojiti od svijeta i njegovih mamljenja (napastvovanja)… Vi morate uposliti svu vašu snagu volje i jedino svjesno stremiti za ovim kraljevstvom, inače ćete doći u opasnost da budete zarobljeni od strane svijeta i pri tom sebe kompletno uskratiti za kraljevstvo Božje. Vi morate donijeti vašu odluku u svoj ozbiljnosti, vi morate postati svjesni činjenice da jedino snažna volja može postići cilj, i vi morate uputiti zamolbu za ovu snažnu volju ako se i dalje osjećate pre-slabi da bi se oduprijeli mamljenjima svijeta… Svijet vam može ponuditi jako malo poredbeno sa slavama kraljevstva koje nije od ovog svijeta… i poradi uživanja minuta ili sati sreće vi žrtvujete cijelu vječnost…  Niti bi vi trebali odgoditi vašu namjeru da se ozbiljno pozabavite sa ciljem… Vi ne znate koliko puno vremena vam je preostalo, vi ne znate kada će vaš posljednji čas doći i da li će vas uhvatiti na iznenađenje tako da više nećete biti sposobni učiniti ništa za spasenje vaše duše… Jer ravnodušnost nekoga tko zna je gora nego potpuni nedostatak znanja u svjetovne osobe (Luka 12:35-48)… Ipak oni su obadvoje i dalje impresionirani sa svijetom; posljedično tome, itekako je uputno boriti se protiv takvih iskušenja i žudnji… Nitko od vas ne shvaća ozbiljnost vremena. Međutim, mnogi od vas bi bili sposobni sebe osloboditi od svijeta, oni koji su iskreni kada zazivaju Isusa Krista za pomoć, za pojačanje volje, za snagu da se odupru kušnjama… Vi ljudi ste slabo-voljni i Božji protivnik će učiniti sve da to iskoristi. Božji protivnik će uvijek položiti svoje ruke na vas gdje ste i dalje ranjivi… Međutim, vi sebe možete osloboditi od njega, jer štogod vaša snaga ne može uspjeti učiniti, će biti učinjeno od strane Onog Koji je umro za vas na Križu kako bi kupio blagoslov snažnije volje u vaše ime (Knjižica br. 54)… Zazivajte Ga kada je vaša duša u potrebi za pomoći… kada Božji protivnik koristi njegova oštroumna lukavstva, kada on koristi zadovoljstva svijeta da vas primami; i vi ćete iznenada shvatiti kako je isprazno i plitko ono što on predstavlja vašim očima. Vi ćete se okrenuti (otuđiti) od njega i slijediti poziv Onoga koji vam želi otvoriti Njegovo kraljevstvo (Ivan 18:36), Koji bi vam jednog dana želio osigurati sva blaženstva u Njegovom kraljevstvu.

AMEN

Spread the Truth