Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

6378 (Put križa… Nositelj križa Isus Krist…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 6378, 8 Lipanj 1955

PUT KRIŽA… NOSITELJ KRIŽA ISUS KRIST…

Nosite vaš križ u strpljenju, jer on nije teži nego ste vi sposobni nositi… Nitko se ne treba srušiti pod težinom svojega križa, budući je Jedan, Koji mu pomaže nositi, ukoliko on samo zazove Ovoga Jednoga, ukoliko on uvidi svoju slabost i pun pouzdanja ode k Njemu, Koji mu može dati snagu i osnaženje, a to također i čini, čim Mu se za to pristupi. Tko međutim vjeruje da ne treba Božansku pomoć, tko se sam osjeća dovoljno jakim, tko ne želi priznati nikakvog Gospodara iznad sebe, mnogo češće će trebati osjetiti teret križa, jer kroz ovaj teret križa Ja Sam djelujem na takve ljude, kako bi im put k Meni učinio lakšim, jer Ja moram zahtijevati njihovo priznavanje, kako bi im jednom mogao pripraviti blaženi život. Nosite svoj križ u strpljenju, jer vi onda već idete putem Križa, koji za vas može biti na blagoslov. Ipak, vi se također možete žestiti i buniti se protiv svoje sudbine… Onda ste u velikoj opasnosti, budući ste vi onda već plijen Mojega protivnika, kada vam neobično (upadljivo) brzo stigne pomoć, kada ste oslobođeni svakog tereta… jer onda vam on pomaže, budući se vi bunite protiv Mene, Koji sam na vas položio križ za vaše spasenje. Ja sam za vas prošao put ka Križu, Ja Osobno sam se srušio pod težinom Križa, budući je bio neizmjerno težak… ali Ja sam to učinio za vas, da vi ne bi trebali preteško nositi, da to za vas u svakom trenutku bude podnošljivo… Stoga Ja hodam uz vas kao nevidljivi Nositelj križa, i svako okretanje Meni koje traži pomoć, uvijek će Me naći spremnoga da vam preuzmem teret. No tko tvrdoglavo odlazi, tko ne iskoristi Moju pomoć, sve težim će ga osjećati… Ali njegova vlastita volja određuje težinu njegovog tereta križa… i čovjek se treba  čuvati toga da nevoljnošću i oholim stavom ne prizove onoga, koji samo čeka trenutak gdje se može umetnuti, koji međutim ne nudi nikakvu pomoć, nego vas jedino želi uništiti… Ja sam vam uvijek prethodio putem, i Ja vas uvijek iznova pozivam na slijeđenje… Ja sam postigao Moj cilj, dok sam se Ja kao čovjek Isus sjedinio s Ocem Koji je uzeo u posjed Moje tijelo, i ispunio Me svjetlom i snagom… Vaš put također može voditi ovom cilju, vi bi također mogli doći do neizmjernog blaženstva, ako se vi trudite slijediti Me, što međutim također u sebe uključuje i nošenje tereta križa… Ali vi ne trebate hodati sami, vi u Meni uvijek imate Pratitelja, Koji vas podržava i pomaže vam nositi, čim vi samo sebe svjesno Meni povjerite, i zatražite Moju pomoć… No, postići ćete mali napredak, ako je vaš život lagan i bezbrižan, ako se kroz nošenje tereta križa vaša duša nije oslobodila nečistoća, koje su vam već vrlo dugo ometajuće za zračenje svjetla. Vi svoju dušu trebate osloboditi ovih nečistoća, što vam neće pasti teško, kada za pomoć pozovete Božanskog Izbavitelja Isusa Krista. I stoga Ja na vas ljude polažem jedan križ, tako da Ga se vi sjetite… Kroz teret križa vas želim pozvati k Sebi, budući ste vi sami previše mlaki da poduzmete put k Meni… Ja vas želim podsjetiti na ono što sam Ja učinio za vas kroz Moj put križa, kroz Moju patnju i umiranje na Križu… Kada ste vi dobro na Zemlji, premalo mislite na Moj najveći čin Ljubavi… Tek kada vas same pritisne križ, okrećete vaše oči k Meni, a onda Me također i prepoznajete, ako vi Mene molite za pomoć… Onda vi svjesno idete putem nasljedovanja (slijeđenja) Isusa, kada se prigibate pod Moju volju, kada se vi sjećate Mojega puta Križa, Moje neizmjerne patnje, ali također i Moje Ljubavi, Koja je Sebe žrtvovala za vas.

AMEN

Spread the Truth