Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

6375 (Mentalna aktivnost… Što je misao?…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 6375, 11 Listopad 1955

MENTALNA AKTIVNOST… ŠTO JE MISAO?…

Što je misao?… Ovo pitanje nikad ne može biti odgovoreno naučno sve dok sami istraživači ne prodru u duhovno znanje, sve dok ga oni samo pokušavaju riješiti intelektualno, jer izvor misli je duhovno kraljevstvo… Misli su zračenja iz duhovnog kraljevstva koja vas ljude okružuju poput valova kako bi bile ili prihvaćene ili odbijene u zavisnosti o vašoj volji… One su zračenja koja, ako ste voljni, to jest, ako promišljeno kontaktirate bića koja zrače/odašiljaju te misli ka vama, afektiraju i aktiviraju vaše organe razmišljanja. To je jedna izmjena i proces od strane sila… ali je ostvaren od strane dvije strane; usprkos tome, ostavljeno je volji ljudskog bića sa kojom će stranom uspostaviti kontakt… Vi trebate znati da ste bili stvoreni tako da svi organi moraju izvršavati svojstvenu aktivnost, i za svaku funkciju koja djeluje sukladno čovjekovoj volji postoje pojedinačni organi, dijelom i dalje podređeni prirodnom zakonu pošto oni imaju funkciju očuvanja života. Nadalje, vi trebate znati kako vam je podarena određena količina slobode tijekom vašeg zemaljskog života… koja sebe ukazuje u činjenici da funkcije određenih organa ovise o vašoj volji, jer ona sebe treba testirati i dokazati tijekom zemaljskog života… A to također zahtjeva vašu intelektualnu aktivnost, koju vi možete sami razviti koristeći misaonu sposobnost koja vam je bila dana u tu svrhu. Ali ova sposobnost razmišljanja se ne sastoji od činjenice da vi sami proizvodite misli, već morate, vrlinom vaše misaone sposobnosti, dozvoliti nečemu što pritječe ka vama, nečemu duhovnome, što vas neprestano okružuje poput valova, da u vama postane djelotvorno (ili ‘ostvari učinak’)… Morate prihvatiti misli koje vam pritječu i obraditi ih sa vašim intelektom; međutim, na vama je da li pokupite te misli ili koje misli vi pokupite, pa ipak volja i izbor su odlučujući za vaš viši psihološki razvoj… Misli su duhovna zračenja snage koja svoj izvor imaju u jednom nezamislivom obilju svjetla iz Samog Boga… one su najprije primljene od strane svjetlosnih bića koja, zauzvrat, žele pružiti sreću sa njihovim darom a to znači da ga oni neprestano predaju dalje svim entitetima, svima koji su sposobni razmišljati. Međutim, princ tame, kakav je sada, je jednom također bio primatelj svjetla i snage. On, također, transmitira zračenja od sebe stvorenim bićima… I na taj je način ljudsko biće, kao misaoni entitet, u stanju primiti misaone struje sa obadvije strane, zračenja dobrih i zlih sila će uvijek sebe izraziti kao misaoni valovi; ljudsko biće će uvijek prihvatiti one misli koje korespondiraju sa njegovom voljom, misli nikad neće izvršiti prisilni utjecaj već će samo istupiti naprijed ili biti odbačene u skladu sa čovjekovom voljom i prirodom…

Ljudsko biće, međutim, ne može nikada sâmo biti začetnikom svojih misli… on nema sposobnost sam proizvesti te misli, čak iako je često uvjeren u činjenicu kako je sve što je stekao kroz svoju intelektualnu aktivnost njegov vlastiti duhovni proizvod… On se samo koristi misaonim strujama koje ga okružuju… i, vrlinom njegove misaone sposobnosti koja mu je podarena od strane Stvoritelja, je također u stanju iskoristiti ih do izvanredno visokog stupnja… I u čovjeku koji je više naklojen prema mračnim misaonim strujama opet i iznova će se pojavtiti prosvjetljene misli … Ipak misli, bez obzira iz kojeg pravca dolaze, se neće nikada ukorijeniti u organima razmišljanja protiv čovjekove volje… I to je njegova vlastita funkcija, odabrati koju misao želi njegovati/posluživati (ili ‘na koju misao želi obraćati pažnju’)… Sposobnost razmišljanja se mora razumjeti kao sposobnost bavljenja sa strujama koje čovjeka dotiču kao ‘misli’, razumjevanja njihovog značenja, njihova postavljanja u logični slijed… i tako iskoristiti sve misli koje mu pritječu… Ali to najprije zahtjeva volju… Jer ljudsko biće nije prisiljeno da postane prijemčivo za misaone valove koji pritječu k njemu, otud on može odbaciti misli ako je u neku ruku mentalno trom… baš kao što, u drugu ruku, može pokupiti misli koje dolaze odozdo, koje su loše i u suštini bezvrijedne… Njegova volja uvijek odlučuje smjer misli baš kao i njihov izvor… Misaone struje iz svijeta svjetla, ako ih je volja ljudskog bića spremna prihvatiti, imaju učinak da istovremeno dodjeljuju snagu, koja izoštrava i pročišćava čovjekovu misaonu sposobnost… Tako čovjek koji sebe okupira sa duhovnim pitanjima također prihvaća ta pitanja od bića u carstvu svjetla, misaoni valovi iniciraju žudnju u njegovoj duši da primi objašnjenje. Ova je žudnja pokupljena od strane organa za razmišljanje i jedino od tog trenutka nadalje čovjekov intelekt postaje svjestan nje. Onda je kontakt bio uspostavljen sa bićem koje mu je odaslalo zračenje… koje vrši svoj zadatak po Božjem uputstvu ili po uputstvu Njegovog neprijatelja (Sotone): da raširi svjetlo ili tamu. Svaka misao je izražaj bića koje je ili u službi Bogu ili Njegovom neprijatelju… pa ipak ona nikada nije proizvod ljudskog bića, jer čak u stanju savršenstva jednog dana u duhovnom kraljevstvu biće će jedino uvijek zračiti ono što je primilo od izvora… od Samog Boga… kao snagu ljubavi, koja utjelovljuje najuzvišeniju mudrost…

Na osnovu raznovrsnosti u ljudskom razmišljanju je jasno kako nebrojeno različiti stupnjevi znanja dijele duhovna bića ali da svi oni imaju pristup ljudskom biću, pošto on sebe može zaštititi od pogreške ili nesavršenog duhovnog znanja kroz svoju volju i zato jer Bog također podaruje Njegovom protivniku isto pravo da vrši utjecaj na osobu… zbog njegove odluke volje, koja je svrha i cilj zemaljskog života jednog ljudskog bića… Čovjekova misaona sposobnost može također odmjeravati jednu spram druge različite misli… Osoba može doseći zaključak i jedino na račun tog zaključka može njegova volja promijeniti svoj prvotni smjer, i čim je dobre volje njegov će se intelekt braniti protiv neistinitog mentalnog znanja… jer svjetlosna bića, koja žive u apsolutnoj istini, neće u njihovoj brizi nikad prestati nastojati slati ispravne misli ljudima, i oni svjesno vrše njihovu misiju da šire svjetlo i istinu i da protjeruju tamu… A srce koje sebe otvori, čovjek koji žudi za istinom, može primiti bogatstvo misli na koje će odgovoriti/reagirati… Zračenja iz kraljevstva svjetla će u njemu samome također zapaliti blistavo svjetlo, osoba će vjerovati kako je došla do zaključka kroz svoje vlastito razmišljanje što je, međutim, ispravno jedino utoliko što je on iskoristio svoju sposobnost razmišljanja kako bi došao u posjed duhovne informacije koja je prethodno tome pritjecala k njemu… ali koja sada ostaje sa njime, koju će biti u stanju ponovno zračiti/odaslati ako mu je dozvoljeno vršiti blaženu aktivnost u duhovnom kraljevstvu.

AMEN

Spread the Truth