Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

6365 (Siromaštvo ne spriječava aktivnost ljubavi…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 6365, 26 Rujan 1955

SIROMAŠTVO NE SPRIJEČAVA AKTIVNOST LJUBAVI…

Čak siromašniji od najsiromašnijeg može zadobiti kraljevstvo nebesko… Jer moguće je za svako ljudsko biće ispuniti Moju volju… Moja volja je nesebična aktivnost Ljubavi… I bez obzira koliko je osoba siromašna u pogledu zemaljskih dobara, on i dalje može prakticirati Ljubav spram bližnjega budući se ona (to) ne sastoji jedino od davanja materijalnih dobara. Čak najnepovlaštenija osoba može potpiriti plamen Ljubavi unutar njega samoga, baš jer je radi njegova siromaštva on sposoban procijeniti situaciju nedaće bližnjeg ljudskog bića, i već sama iskrena volja za pomoći je Ljubav koja stremi postati aktivna. Ljubav nije mjerena po materijalnoj vrijednosti onog što ona daje, stupanj Ljubavi je ono što je odlučujuće, i onda čak najmanji dar može biti izuzetno visoko cijenjen… Ali srce puno Ljubavi može također komunicirati sebe ljudima na druge načine i uvijek za njihovu dobrobit, budući ono (to) probuđuje uzajamnu Ljubav… Svaka ljubazna riječ, svaki interes za sudbinu njegovog bližnjeg ljudskog bića, svaki mio letimičan pogled ili aktivna pomoć mogu prodrijeti u otvrdnulo srce i omekšati ga… Druga osoba može biti više dodirnuta time nego što materijalna pomoć može postići pošto ga baš davateljevo siromaštvo uvjerava u njegovu iskrenu Ljubav koja će onda također biti uzvraćena, i zraka Ljubavi je potpaljena… I ako osoba koja živi u siromaštvu i dalje predaje dalje čak ono malo što posjeduje onda će on steći znatna bogatstva za vječnost (Matej 6:19-21)… Ali on će također primiti materijalnu pomoć, i njegovo siromaštvo će također njemu priskrbiti najveći blagoslov, budući će se njegova čežnja za materijalnim vlasništvima gasiti što je on više pomoćan spram njegova bližnjeg ljudskog bića, i time će on puno skorije naučiti prevladati materiju nego osoba koja živi sred zemaljskog bogatstva.

Srdačna Ljubav ne zavisi o količini zemaljskih vlasništava. Ljubav je osjećaj unutar čovjekova srca koji neprestano želi biti aktivan i također će uvijek pronaći neku vrstu zaposlenja. Pa ako samo u činjenici da će se osoba pobrinuti za njegovo bližnje ljudsko biće, da ga on neće nezainteresirano mimoići, da će ga on učiniti svjesnim opasnosti i pomoći mu pronaći ispravnu stazu… Ljudsko biće je sposobno izraziti njegovu Ljubav na svaki način i njegova će se Ljubav uvijek osjetiti sa zahvalnošću i probuditi zauzvrat Ljubav… Prema tome ni jedna osoba neće biti sposobna reći da je on bio spriječen od Ljubavlju-ispunjene aktivnosti kao rezultat siromaštva… Ljubav nema ama baš ništa sa materijalnim bogatstvom, jer čak najnepovlaštenija osoba može mene zaklinjati iz dubine njegova srca da se pobrinem za i pomognem njegovom nesretnom bližnjemu budući je on sam nesposoban to učiniti… Ali molitva poput te najprije zahtjeva Ljubav u čovjekovu srcu, i jedino onda će ona biti učinkovita… Jer Ja ću vidjeti njegovu dobru volju i poradi njegove Ljubavi Ja Sam s veseljem voljan pomoći… Nesebična Ljubav bi mogla olakšati toliko puno nedaće; ipak nje nedostaje čovječanstvu i svatko jedino misli na sebe samoga i zanemaruje nedaću njegova bližnjeg ljudskog bića… Ljudi koji ublažuju njihovo zemaljsko siromaštvo će steći velika bogatstva koja će njima biti dozvoljeno ponijeti za sobom u kraljevstvo onostranog kao vječna vlasništva… Oni će tamo biti bogati budući su također mislili na siromašne premda oni sami nisu živjeli u izobilju.

AMEN

Spread the Truth