Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

6368 (Sluge posljednjeg vremena…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 6368, 30 Rujan 1955

SLUGE POSLJEDNJEG VREMENA…

(Matej 20:1-16)

Nagrada slugi će biti sukladna njegovom radu… Angažirao Sam vas u posljednji čas, jer još mnogo posla mora biti obavljeno dok ne izmakne dan. Ja trebam mnogo radnika u Mom vinogradu  i svih ću isplatiti prema zakonu i pravednosti, ali rad Mojih sluga mora također biti vrjednovan na drugačiji način, što je teže i manje vremena odmjereno za to. Jer potrebno je znatno više snage Ljubavi u Posljednje vrijeme, pred Kraj, kako bi se otvrdnulo tlo učinilo plodnim, Moje sluge se ne smiju umoriti i moraju obavljati svoju aktivnost sa punim žarom, jer inače ne bi uspjeli, i vrijeme bi bilo uzalud potrošeno… A Ja znam koliko je teško u posljednje vrijeme osvojiti ljudska srca za Mene, s uspjehom im propovijedati Moju Riječ. Također znam kakvu vjeru trebaju pribaviti Moje sluge na Zemlji, kako bi mogli nastupiti u uvjerenju za ono što oni podučavaju… Ja također znam koliko se ove sluge sami moraju boriti za njihovu vjeru, jer stoje usred svijeta bez vjere, te malo podrške, naprotiv, mnogo napada, doživljavaju. I stoga im Ja posebno visoko uračunavam njihovu spremnost za rad i obilno ih snabdijevam snagom i milošću, i jednom ću ih kraljevski nagraditi… I Ja ću neobično očvrsnuti njihovu vjeru, jer vidim njihovu ozbiljnu volju sa kojom Mi žele služiti. Stoga ih također mogu neobično opskrbiti, jer su dani preduvjeti pod kojima Ja mogu djelovati… da je njihova volja potpuno predana (pokorna) Meni, stoga više nije u okovima Mojeg protivnika. A sada ćete također razumjeti zbog čega posljednji moraju primiti jednaku plaću kao i prvi, iako oni moraju još samo kratko vrijeme vršiti njihove dužnosti… Ovi posljednji prolaze kroz veliku borbu vjere i bit će zahtijevano mnogo snage i vjere da odole, jer izgleda skoro poput iluzije, to što oni brane i zbog čega na sebe uzimaju svo lišavanje i patnju… Oni će stoga, izvesti posao krčenja (čišćenja) koji zahtjeva svu snagu, što Mi međutim oni rado pružaju, zbog čega ću ih Ja, kao Gazda kuće, osigurati tjelesno i duhovno, sada i u vječnosti. Ali vi ne smijete raditi za Mene zbog nagrade, jer ako bi samo ona bila pokretačka sila, vi uistinu ne bi izdržali u Posljednjem, teškom vremenu… Ali, ako vas na vaš rad u vinogradu potiče Ljubav za Mene i za bližnjega, onda će on biti blagoslovljen, jer Sama Ljubav je snaga koja će vas učiniti za to sposobnima, unatoč najvećem otporu. Ali, tko Mi želi služiti, mora jedino ostati u Mom svijetu, ne smije se osvrtati unazad na zemaljski svijet kojeg je on ostavio, mora potpuno svjesno željeti zamijeniti ovaj svijet sa kraljevstvom za koje on sada stvara i radi… Mora Me priznati kao neograničenog vladara i dobrovoljno se podložiti svim Mojim uputama, on se mora u potpunosti odreći svoje volje i učiniti svojom vlastitom Moju… On Mi mora služiti iz Ljubavi, ne zbog željene nagrade… Jedino onda on može uspješno raditi, jer onda Moj Blagoslov počiva na svemu što poduzima. Onda je ispunjen Mojom snagom, koju je on svojom Ljubavlju stekao u punoj mjeri… A onda mu je također dodijeljena veličanstvena sudbina u duhovnom kraljevstvu, jer svatko će primiti ono što zaslužuje.

AMEN

Spread the Truth