Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

6363 (Kontakt sa Isusom Kristom u svakoj nevolji…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 6363, 23 Rujan 1955

KONTAKT SA ISUSOM KRISTOM U SVAKOJ NEVOLJI…

Vi ljudi morate biti u iskrenom kontaktu sa Isusom Kristom ako želite sebe osloboditi od svih nedostataka i slabosti, od poroka i žudnji, od svih vrsta loših navika… Ako želite postati savršeni. On vam jedini može pomoći to ostvariti, i On će to i napraviti ako za to zamolite i na taj način posvjedočite o vašoj vjeri u Njega kao Božanskog Iskupitelja. Prema tome, čim se morate boriti, čim ste u svojoj nutrini nezadovoljni sami sa sobom, okrenite se ka Njemu jedino, jer On potpuno razumije svaku ljudsku slabost, budući je On Osobno živio na Zemlji kao ljudsko biće Isus (Hebrejima 2:17, 18)… Ali On također ima sredstva za pomoći vam… On snaži vašu volju i daje vam potrebnu snagu za nju iz Njegovog bogastva milosti, koju je stekao kroz Njegovu žrtvu na Križu… Vi se nećete zaputiti ka Njemu uzalud, vi ćete definitivno primiti pomoć samo ako žudite pomoć… I stoga se vi uvijek trebate pobrinuti da uspostavite i očuvate povezanost sa Njime. Nitko vam drugi ne može podariti pomoć, On jedini može i također to želi napraviti, budući je Njegova Vlastita volja da vi trebate postati slobodni od svih okova koji vas povlače nadolje, Njegova je Vlastita volja da vi trebate povratiti vaše prošlo savršenstvo (Matej 5:48), tako da vas On može prihvatiti u Njegovo kraljevstvo kada morate napustiti ovu Zemlju. On želi da se vratite u vašu Očevu kuću da budete ponovno onako sretni kako ste bili na početku… Iz ovog razloga će On učiniti sve što je u Njegovoj moći da bi vam ovaj povratak učinio mogućim, i On neće uskratiti Njegove darove milosti, jer On je sišao na Zemlju kako bi vam pomogao, budući vi više niste bili sposobni uzdići se na svjetlo sami od sebe… On je umro za vas ljude na Križu i ne želi da je ovu žrtvu podnio uzalud, Njegova je volja da će svi ljudi uzeti dijela u blagoslovima žrtve na Križu… da će oni svi postići cilj za kojeg je On Sebe žrtvovao…

Međutim, vi Mu morate prići sami, vi Mu morate Sebe povjeriti u vašoj nevolji i apelirati za Njegovu pomoć i ona će vam biti dana. Iz ovog razloga vi trebate uvijek postati svjesni njegovog Prisustva… Vi trebate jedino Njega zazvati pored vas sa mišlju i On će hodati pored vas gdjegod idete… Mentalni kontakt sa Njime će vam osigurati Njegovo prisustvo, i ako vam je Isus Krist blizu, vi ćete Mu govoriti poput brata i povjeriti Mu se; recite Mu sve što vas gnjavi, ali neka vaši zahtjevi budu više duhovne prirode, premda ćete vi također primiti Njegovu potpunu podršku u zemaljskim nevoljama… Ali najprije uzmite u obzir stanje vaše duše i, ako otkrijete nesavršenstva, pristupite Isusu Kristu povjerljivo sa zamolbom da vas oslobodi od svakog okova, od svakog zla koje vas razdvaja od Njega. Tretirajte Isusa Krista sa istom prisnošću kao što tretirate vašeg brata, i ne budite sramežljivi otkriti Mu čak vaše najtajnije pogreške i grijehe. Njegova je Ljubav beskonačna i On će ih oprostiti i pomoći vam ostvariti potpunu slobodu budući Ga priznajete, budući vi vjerujete u Njega i Njegov čin spasenja. Ipak nitko tko Ga isključi iz njegova života, tko ne prizna Isusov čin Spasenja i Božju ljudsku manifestaciju u Njemu, se ne može sam nositi sa njegovim pogreškama i porocima, jer njemu će nedostajati sva snaga i njegova odluka da se najozbiljnije uhvati posla mijenjanja njegove prirode će biti slaba… On neće biti sposoban ostvariti išta sve dok nije sebe povjerio Božanskom Iskupitelju… jer svaka osoba koja želi biti oslobođena od kontrole Božjeg neprijatelja mora zazvati Isusa Krista i sebe Mu izručiti sa potpunim povjerenjem… Jedino onda on može biti spašen, jedino onda će on imati snagu sebe promijeniti kako bi ušao u duhovno kraljevstvo u iskupljenom stanju, kako bi se povratio u Očevu kuću zauvijek (Ivan 14:6).

AMEN

Spread the Truth