Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

6343 (Mrtvo kršćanstvo…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 6343, 31 Kolovoz 1955

MRTVO KRŠĆANSTVO…

Vi koji sebe nazivate kršćanima, a još niste dali nikakav dokaz istinskog kršćanstva, biti ćete stavljeni pred teški ispit… vi, koji smatrate  da ste jedini pozvani kao kandidati za Moje Kraljevstvo… vi, koji vjerujete da su Mi dovoljne samo riječi i ono izvanjsko da budete poneseni od Mene u Moje Kraljevstvo. I dalje se trebate dokazati, a tada će vam biti vrlo teško da ostanete vjerni onome što ste do sada zastupali svim žarom. Jer jednom ćete Me morati ispovijedati, ne kao do sada, za izgradnju zdanja vjere koje se potom sruši kao kula od karata. I upravo za vas će biti mnogo teže ispovijedati  Mene i Moje Ime, jer Me premalo poznajete, znate samo beznačajne stvari i čuvate nevažne zapovijedi, ali znate premalo o tome što Sam Ja Osobno podučavao na Zemlji i premalo se pridržavate Mojih Zapovijedi. Živite premalo u Ljubavi, i to je razlog zbog kojeg vam također nedostaje to znanje, koje će vam dati radosnu hrabrost uvjerenja, kada ste suočeni sa odlukom. Ne možete biti pošteđeni ove odluke, jer ste uvijek uzimali previše olako ono što je zadaća vašeg zemaljskog života: raditi na vašoj duši, jer se zadovoljavate formalnim praksama, pa vaše duše ne mogu ući u najnižu razinu zrelosti. Vaše nastojanje k Meni doista u mnogome ostaje na razini želje, i zadovoljni ste sa malo vremena u kojem vjerujete da ‘služite’ Meni. Niste zadobili nikakvu unutarnju snagu koja će vam omogućiti da budete sposobni javno ispovijedati Mene i Moje Ime, i pokazat će se da vaša vjera nije bila živa, nego je samo jedna formalna vjera, naučena vjera, koja se neće održati kada bude stavljena na kušnju. A sa takvom vjerom ne možete biti spašeni (blaženi). Sa takvom se Ja ne mogu zadovoljiti, jer Ja tražim od vas Ljubav, a Ljubav stvara živu vjeru. Dok se ne pokažete kroz život Ljubavi, vaša vjera niti ne može postati stvarna. I zbog toga ćete prikazivati ovu mrtvu vjeru, kada od vas bude zahtijevano proglasiti Moje Ime; zbog toga ćete podbaciti jer vam nedostaje Ljubavi, jer vam Zapovijedi Ljubavi izgledaju jedino beznačajne, dok vrlo marljivo ispunjavate ono što su ljudi tražili od vas. Vaša srca će biti prazna i u neznanju, i nećete se pokazati istinskim kršćanima, jer nećete ostati vjerni Onome, Njemu  Koji je zbog vas umro na Križu, jer Ga niste dobro upoznali. Mrtvo kršćanstvo ne daje snagu koja je nužna za ispovijedanje Moga Imena pred svijetom. I stoga će se pokazati tko pripada Mojoj Crkvi koju Sam Ja Osobno utemeljio na Zemlji. I jedino živa vjera postignuta kroz Ljubav će odoljeti i donijeti dobru i ispravnu odluku.

AMEN

Spread the Truth