Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

6341 (Posrednici… Zauzimanje…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 6341, 29 Kolovoz 1958

POSREDNICI… ZAUZIMANJE…

Prepustite Meni brigu za duše ljudi, ali pomozite Mi gdje vas trebam, kako bi Mi služili kao posrednici. Velik je rad koji još mora biti obavljen, jer prilaz ljudskim srcima najčešće je zatvoren, a pošto Ja ne primjenjujem silu, moram čekati dok Mi se vrata srdaca ne otvore …. I kako se to rijetko događa od strane samih ljudi, dobrodošao Mi je svaki pomagač, koji umjesto Mene govori i traži ulaz.

Koliko često Mi se put tek mora pripremiti, pošto Ja protiv volje čovjeka ne zauzimam područje koje Mi se osporava …. I koliko rijetko nalazim ljude koji za Mene rade, koji Mi pripremaju put, koji najavljuju Moj dolazak i na svoje bližnje vrše utjecaj tako da se ovi više ne opiru da Mi otvore vrata kad Ja Sam dođem kako bih im donio mir …. Ja znam gdje sam potreban, al isto tako znam gdje nalazim otpor …. I isto tako znam gdje je potrebna vaša pomoć, gdje je potrebno slomiti otpor kad kroz vas govorim ljudima …. Uvijek trebate činiti samo ono na što vas iznutra potičem, možete bezbrižno Meni prepustiti izbor sredstava … jer  Ja znam kolika je nevolja i nužda Moje djece na Zemlji ….

Ali jako često Ja trebam vas, jer ljudi su daleko više skloni poslušati riječi bližnjega nego Moje riječi, pošto ne žele vjerovati da im Ja Sam želim i mogu govoriti …. I stoga Ja srazmjerno njihovoj volji biram odgovarajuća sredstva koja mogu biti djelotvorna, no koja ljude ne prisiljavaju. I ako se brinete za duševnu dobrobit (spas) duše čovjeka, preporučite ga Mojoj Ljubavi i milosti, i vjerujte Mi kako ću Ja pripomoći, ako je to moguće uz poštovanje slobodne volje.

No otpor je često još toliko veliki da se Moja svemoć povlači, ali Moja Ljubav posebno istupa  i pokušava na čovjeka djelovati kako bi otpor postao sve manji. Tako da moram primjenjivati različita odgojna sredstva, a i vas ću uvijek postaviti gdje je prikladno. I vi se bezbrižno možete pouzdati u Mene  …. Ako se zauzimanjem spominjete onih koji stoje u off-side-u (koji su van Božjeg Reda), onih koji Me još nisu pravo spoznali, dostavljate im i snagu, i njihov otpor biti će manji putem vašeg Ljubavnog zauzimanja.

Vi možete postići mnogo, a gdje vam očigledno ne polazi za rukom, gdje ne vidite uspjeh vašeg vinogradarskog rada, tamo ispustite (iz ruke) i pozovite Mene Samoga, kako bih preuzeo djelo koje vi vjerujete da ne možete svladati …. Niti jedno zauzimanje nije uzaludno. I uvijek postoji put, kad se Ljubav uključuje …. I gdje se začuje Ljubavni poziv, vrata se otvaraju kao sama od sebe …. I tad Ja mogu ući i donijeti svjetlo čovjeku koji još boravi u tami …. bilo to na Zemlji ili u onostranom …. Kad tad pronalazim prilaz srcima, i kad tad svaka duša predaje otpor.

AMEN

Spread the Truth