Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

6339 (Formalni kršćani… Mrtve duše…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 6339, 23 Kolovoza 1955

FORMALNI KRŠĆANI …. MRTVE DUŠE ….

Bez vrijednosti je za dušu ono što čovjek čini iz obaveze, na što ga ne potiče srce, već samo razum, čak i ako se na to gleda kao na djelo Ljubavi prema Bogu ili prema bližnjemu …. Jer samo ono što čovjek izvede u potpuno slobodnoj volji ima rezultat na dušu. I zato je život mnogih ljudi siromašan Bogu-milom djelovanju, čak i ako oni na van izgledaju kao da su pripadnici crkve. No ona tada nije “Kristova crkva”, koju je On Sam osnovao na Zemlji …. koja mora obuhvaćati žive pripadnike …. Ljude, koji imaju živu vjeru, koja je zadobivena kroz djelovanje u Ljubavi ….

Jedino je Ljubav odlučujuća za ispravan način života, za uspješno sazrijevanje duše, tako da ona nakon svoje smrti može ući u kraljevstvo svjetla i blaženosti. A to bi trebali ozbiljno duboko promišljati svi ljudi koji svoje vrijeme i nastojanja koriste za stvari koje su duši od slabe koristi …. Svi bi se trebali pitati u kojoj mjeri oni u sebi pale Ljubav, što čine iz Ljubav-nog poticaja svog srca …. Svi bi se prvo trebali proračunati po pitanju toga kako ispunjavaju zapovijed Ljubavi prema Bogu i bližnjemu …. A ne vjerovati da Boga ljube držanjem ljudski donesenih zapovijedi ….

Bog od vas traži više …. On ne traži “mehaničko” izvođenje, nego živo, kako bi vas jednom u duhovnom kraljevstvu mogao usrećiti blaženstvom. Jer njega može primiti samo srce koje gori u Ljubavi, koje se na Zemlji oblikovalo u Ljubav …. Mrtve duše su sve one koje u sebi nisu zapalile Ljubav, ali baš tome se poklanja malo pažnje …. a iznimno revno se izvodi ono što je bez koristi za dušu. Ljubav se ne treba samo propovijedati …. Nju svaki čovjek mora prakticirati, i svako govorenje i djelovanje mora biti utemeljeno u Ljubavi prema Bogu i bližnjemu ….

Bog se nikad neće zadovoljiti forma(lnosti)ma i običajima koje nije On Sam zahtijevao od ljudi. On će uvijek gledati samo srce, koliko je ono ispunjeno Ljubavlju, jer samo ovo potonje On cijeni, i samo ovo potonje je Bogu milo. Jer jedino srce ispunjeno Ljubavlju može se s Njim spojiti i primiti snagu i svjetlo i milost, a one su obavezno potrebne da bi se išlo uvis, da bi se sazrijevalo i još u zemaljskom životu dospjelo do onog stupnja savršenstva, koji je vaš stvarni cilj na Zemlji …. Samo Ljubav jamči to savršenstvo, no obavezni postupci ili djela koja nemaju Ljubavi nikada ne donose isti uspjeh …. I svaki čovjek koji je ozbiljno usmjeren, u sebi će i prepoznati da Bogu ne mogu biti dovoljni samo formalni običaji i on će se truditi živiti onako kako je Njemu milo ….  

AMEN

Spread the Truth