Bertha Dudde

‘U nedostatku sveopćeg obrazovanja uvijek sam se smatrala ne-ispisanom stranicom. Nedostatak novca i vremena su me sprečavali da čitam dobre knjige kao i da posjećujem predavanja. Znala sam samo za naporan rad od ranog jutra do kasno uveče. I pored toga sam svakodnevno primala slasne obroke duhovnog dobra, bez da sam uopće znala za koga sam to primala.’

Bertha Dudde

‘U nedostatku sveopćeg obrazovanja uvijek sam se smatrala ne-ispisanom stranicom. Nedostatak novca i vremena su me sprečavali da čitam dobre knjige kao i da posjećujem predavanja. Znala sam samo za naporan rad od ranog jutra do kasno uveče. I pored toga sam svakodnevno primala slasne obroke duhovnog dobra, bez da sam uopće znala za koga sam to primala.’

6335 (Djelovanje Sotone… II.)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 6335, 18 Kolovoza 1955

DJELOVANJE SOTONE II.

Ono što vam šteti vašoj duši, to Ja udaljavam od vas, ako vam je volja ispravna i okrenuta k Meni …. Kad jedan otac zna da mu se dijete nalazi u opasnosti, onda će mu pomoći da tu opasnost izbjegne, ili će ga brižno kroz nju sprovesti …. jer otac ljubi svoje dijete …. I kad vama ljudima prijeti opasnost za dušu, tad je vaš Otac na nebu sigurno prvi Koji vas štiti, jer je to u Njegovoj moći i jer vas ljubi. Tako da možete biti bezbrižni sve dok se osjećate Mojom djecom, sve dok u Meni vidite svoga Oca ….

Ali vaša duša trpi štetu kad bude dotaknuta od Mog protivnika, jer on ščepava tvrdo i bezobzirno, i razbija što mu padne u šake …. Ja ga osuđujem na propast, no samo kako bih vas upozorio, jer se vi inače previše bezbrižno zapućujete u njegovu blizinu, nakon čega gotovo da se ne možete izdići, ako Me ne zazovete u pomoć. Trebate biti budni, jer “sotona ide uokolo kao ričući lav” i gleda da vas proždre (1 Petrova 5:8)….

Ne pravite za sebe ugodnu sliku njega, jer tad će vaš oprez biti manji, i tad je sve moguće …. Pa i to da vas zaposjedne. No pored vas stoje anđeli kako bi vam bili od pomoći, kad je sva vaša volja usmjerena Meni, kad Ljubav prema Meni ispunjava cijelo vaše srce …. I oni će podići prepreku koju Moj protivnik ne može preći, jer ona se sastoji od svjetlosnih bića, koja već samo putem svog svjetla tjeraju protivnika koji bježi od svjetla …. Jer to su Moja djeca, koja su kao i vi nekoć bila izložena njegovom utjecaju te poznaju njegovo djelovanje i pomažu vam kako biste pronašli do Oca; oni vas mogu zaštititi jer su upoznati s njegovom lukavštinom i postavljaju se između vas i njega. Samo jedna stvar je do vas: mora vam biti odvratan, pošto je on samo mržnja i grijeh ….

Duhovnu povezanost sa Mnom on je sa svoje strane skroz razriješio …. čime je dakle morao postati Mojim nasuprotnim polom, jer on je u sebi obrnuo svo svjetlo i snagu koje su iz Mene proizišle, on je od Mene udaljen u ponoru tako da se je sâm oblikovao u jedno nebiće, koje je puno inata i zlih misli u stanju učiniti vam sve da vas spriječi da postanete blaženi …. Jer on želi vašu propast, on vas ne želi samo posjedovati, nego i uništiti, jer on je iskonsko zlo sve od njegovog otpadanja od Mene …. 

On je Moj nasuprotni pol i stoga na sebi ne može imati ništa dobro, inače bih i Ja u istoj mjeri imao lošega na Sebi …. No kako sam Ja najsavršenije biće, isto tako je i on sâma nepotpunost, a to znači i to da će on loše i misliti i postupati dok god djeluje i može djelovati, dok god ima pristalice …. Baš zato što se još umišlja snažnim time što ima svoje pristalica, zato on ne mijenja svoje mišljenje i svoju volju.

A Ja znam (za) opasnost u kojoj se nalazite ako mu dozvolite i najmanje približavanje k vama time da imate sažaljenje s njim. On na to sažaljenje ne uzvraća Ljubavlju, niti on osjeća sažaljenje s vašom dušom koju želi upropastiti. Vi ne znate njegovu mržnju niti njegovu zlobnost, vi koji ste sami puni Ljubavi …. Ali Ja znam za tu opasnost i štitim vas, jer imate Moju Ljubav vi koje je sa sobom sunovratio u bezdan …. A i on ima Moju Ljubav, jednom kad se vratio i predao …. No do tada je Moj protivnik, na kojega vas upozoravam, jer njegova volja je loša, i on samo gleda kako će vas upropastiti …. Stoga se ne dajte zavesti, budite budni, kako biste ga i prerušenoga prepoznali ….

AMEN

Spread the Truth