Bertha Dudde

‘U nedostatku sveopćeg obrazovanja uvijek sam se smatrala ne-ispisanom stranicom. Nedostatak novca i vremena su me sprečavali da čitam dobre knjige kao i da posjećujem predavanja. Znala sam samo za naporan rad od ranog jutra do kasno uveče. I pored toga sam svakodnevno primala slasne obroke duhovnog dobra, bez da sam uopće znala za koga sam to primala.’

Bertha Dudde

‘U nedostatku sveopćeg obrazovanja uvijek sam se smatrala ne-ispisanom stranicom. Nedostatak novca i vremena su me sprečavali da čitam dobre knjige kao i da posjećujem predavanja. Znala sam samo za naporan rad od ranog jutra do kasno uveče. I pored toga sam svakodnevno primala slasne obroke duhovnog dobra, bez da sam uopće znala za koga sam to primala.’

6334 (Djelovanje Sotone… I.)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 6334, 16 Kolovoza 1955

DJELOVANJE SOTONE I.

Svi vi bit’ ćete tlačeni od sila tame …. Jer gdje je tama, tamo one već imaju područje vlasti i ne (pre)daju ga, a gdje je svjetlo, tamo se one trude ugasiti ga i povećati svoje područje …. Gdje je svjetlo, one primjenjuju sve svoje snage i umjetnost zavođenja pa čak i same imitiraju svjetlo kako bi ljude privukle k sebi i odvele ih od svjetla iz nebesa …. Sotona ima veliku moć u ovo vrijeme Kraja …. a stoga je prevelik i kaos koji se širi među ljudima; oni su bacani  tamo-amo sumnjama i lažnim učenjima, i samo tko ozbiljno traži Istinu, kome je ozbiljno stalo do toga da bude u Istini, njemu će Ona i biti dana, pošto sam mu Ja Sâm blizu i neću dopustiti da potpadne žrtva neistine ….

Ja činim da svjetlo iz visine sja na Zemlju, i na tom svjetlu bezbrojne duše se napajaju snagom koja im nedostaje …. Prije svega su to duše iz onostranog područja koje su privučene tim svjetlom i uvijek primaju snagu koju opet koriste za izbaviteljsku i spasiteljsku aktivnost u duhovnom području …. tako da svaki tračak svjetlosti iz visina predstavlja pomoć za spasenje onoga duhovnoga što se djelomično još nalazi u mraku …. a isto tako i oslobađanje od Mog protivnika …. on time neprestano gubi pristalice, tako što Moje svjetlo Ljubavi može sijati dole na Zemlju, kako bi tamo bilo prihvaćeno od strane Meni predane zemaljske djece ….

Razumije se da je plan i nastojanje Mog protivnika to svjetlo ugasiti …. Ljude na Zemlji koji to prihvate dakle, ili spriječiti, na njih utjecati tako da se okrenu od Mene i opet okrenu k svijetu, ili …. ako mu to ne pođe za rukom …. rasplamsati sporedno svjetlo, uz pomoć kojega ovo blago svjetlo iz visina gubi na sjaju, pošto lažno i zasljepljujuće svjetlo zasljepljuje i slabi oči …. tako da oni ne spoznaju izvorište tog svjetla. No postoji opasnost da ljudi lažnom svjetlu brže hitaju i da previde ovo blago svjetlo iz visina …. a to postiže Moj protivnik, jer on Me mrzi, i svoje pristalice ne želi izgubiti radi Mene ….

U ovo završno vrijeme bjesni neobična borba gdje god je otvoren izvor iz kojeg teče voda života …. gdje duše nalaze izlječenje, gdje je put k Meni jasno vidljiv …. Tamo su mračne sile posebno aktivne po nalogu Mog protivnika, i on će uvijek pokušavati simulirati isto to što Ja činim za spas čovječanstva …. Uvijek će Moje djelovanje biti imitirano, što će od protivne strane biti inscenirano kako bi iritiralo ljude, kako bi podsticalo kaos, što se međutim može prepoznati od onih koji su čisti i bistri i koji streme samo Istini ….

Što god da se događa od strane Moga protivnika …. neće mu uspjeti ugasiti Moje svjetlo, jer svijet svjetlosti štiti sve kojima Moje svjetlo iz visina dotječe, pošto je Moje pojačano djelovanje u vrijeme Kraja hitno potrebno …. No sami ljudi moraju htjeti da ih Ja štitim, jer time Mome protivniku onemogućavaju da kod njih pronađe ulaz …. Sami ljudi moraju žudjeti samo za Čistom Istinom, i svjetlo koje im od gore sja nikada neće moći biti ugašeno …. Jer njegov sjaj obasjati će njihova srca, tako da jasno spoznaju što je Istina, a što laž ….

AMEN..

Spread the Truth