Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

6333 (Isus Krist predstavlja sve…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 6333, 15 Kolovoz 1955

ISUS KRIST PREDSTAVLJA SVE…

Nitko ne može postati blažen bez Isusa Krista… A ipak, bezbrojni ljudi Ga odbijaju budući oni nemaju ideju o značenju Njegovog čina Spasenja, jer čak oni ljudi koji Ga ispovijedaju sa njihovim ustima moraju biti ubrojeni u prijašnje, jer ispravno razumijevanje čina Ljubavi i milosrđa od strane Božanskog Iskupitelja bi ih nagnalo slijediti Ga na stazi koja vodi u apsolutnu sreću. Čak ako se propovijedanje zbiva širom svijeta, čak ako je ljudima rečeno opet i iznova da je Njegovo ime jedini konopac za spašavanje… jedino vrlo mali dio njih zna što je Isus, ljudsko biće, bio učinio za njegova bližnja ljudska bića i zašto je On to napravio… Isus je jedino postao Spasitelj od grijeha i smrti za vrlo mali broj ljudi na Zemlji koji su, budući su duhovno prosvjetljeni, svjesni značenja čina Spasenja i koji prema tome također prepoznaju ogromnu nedaću na Zemlji, koji znaju koliko je čovječanstvo udaljeno od Onoga Koji mu jedini može podariti život blaženstva… Isus Krist se propovijeda širom svijeta… Mnogi ljudi su bili adresirani od strane Njega direktno kada im On govori kroz usta jednog probuđenog propovjednika… Ali jedino nekolicina dozvoljavaju sebi biti obuzeti (očarani) Njegovim Riječima tako da Ga oni više neće napustiti i isto tako posvetiti njihov život proglašavanju Isusovog imena… međutim, većina od njih zaborave isto onako brzo kako su se uzbudili… poput prolazne maštarije koja brzo plane ali onda opet brzo dogori… Jer Isus Krist nije oživio u njima, On ne nalazi pristup u njihova srca budući oni ne žive u Ljubavi… Jedino Ljubav daje život vjeri u Njega, bez Ljubavi znanje o Isusu Kristu i Njegovu činu Spasenja nije ništa više od svjetovnog znanja koje nema učinka u vječnosti. Iz ovog razloga, jedino nekolicina će osjetiti da su tako afektirani da će oni naknadno postati istinski sljedbenici Isusa, da će oni naći izbavljenje iz grijeha i smrti… premda Božanski Iskupitelj neće isključiti nikoga kako bi ga privukao pod Njegov Križ. On govori bezbrojnim ljudima i nastavit će im govoriti i opominjati ih da rade na unapređivanju njihove duše, opet i iznova će On proglasiti Njegovo učenje Ljubavi… Ipak On jedino može oživjeti u njihovim srcima ako oni prihvate Njegovo učenje Ljubavi i žive sukladno njemu… Jedino onda će oni razumjeti Njegov čin Ljubavi i znati koliko je puno nedaće na Zemlji… Jer smrt je dodjeljena svakoj osobi, ali smrt bez Isusa Krista predstavlja užasnu sudbinu u onostranom, sudbinu koja može biti poboljšana opet jedino kroz Božanskog Iskupitelja, inače će duša morati vegetirati u tami, u jadnosti, jedno beskrajno dugo vrijeme… Isus Krist predstavlja sve… ali čovječanstvu iznimno malo, jer ono ne iskorištava puno Njegov čin milosrđa… budući Ga ono ne prepoznaje… I ono Ga ne može prepoznati budući je to nesposobno napraviti sve dok mu nedostaje Ljubavi… a ova se ohladila među ljudima. Posljedično tome, Ljubav mora biti propovijedana neprestano, mora se upućivati na Onoga Koji je bio pun Ljubavi i žrtvovao Sebe za Njegova bližnja ljudska bića. Ako ljudsko biće onda uloži napor ispuniti Zapovijedi Ljubavi on će također postati prosvjetljen s obzirom na to zašto je Isus umro za ljudsku rasu… i on će naći utočište pod Križem i zazvati Jedinoga Koji ga jedini može iskupiti od grijeha i smrti.

AMEN

Spread the Truth