Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

3129 (“Mnogi su pozvani, rijetki odabrani…”)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 3129, 22 Svibnja 1944

‘MNOGI SU POZVANI, RIJETKI ODABRANI ….’

(Matej 22:14)

Mnogi su pozvani, ali samo rijetki odabrani …. Dakako da pozvanje kao i odabir ovisi o Milosti Božjoj, no i taj dotok Milosti određuje volja samog čovjeka, da li je on prijemčiv za to, znači da li se čini dostojnim toga da mu Božanska Milost neobično pritječe. Bog je sve ljude pozvao na vječnu blaženost, pa i pored toga, ovisi o volji pojedinca da on toga bude dostojan. Tako da se svi ljudi mogu osjećati pozvanima, ali kako se oni sami u odnosu na to postave, to je prepušteno njima. Nema pritiska od gore, kao ni što privilegiranje pojedinaca njima ne pomaže da se bez truda uzdignu u visinu, nego je svaki izvanredan dotok Milosti tek posljedica volje zbiljski usmjerene Bogu, koja se trudi ispuniti Božju Volju.

Tad čovjeka obuzima Ljubav Božja, snaži ga i unaprjeđuje putem pre-bogatog dotoka Milosti, Koja ostvaruje Njegovo usavršavanje. A ti su odabrani, to su Njegovi, koji neprestano mogu primati Milost, jer Ju žele primati i neprestano mole za Nju. Dakle obavezno je prvo potrebna volja čovjeka za to da on bude odabran, pa opet, nitko ne može reći da nije pozvan na ovoj Zemlji, jer pošto živi na Zemlji u svrhu svog razvoja prema gore, Sam Bog ga je pozvao da pređe taj put uvis, i On mu za to stavlja na raspolaganje Svoju Milost.

No svoj poziv poštuju samo izuzetno rijetki ljudi, što znači, svoj život ovi žive samo zemaljski, i stvarno po-zvanje oni zapostavljaju. Od ovakvih Bog ne može odabrati ljude, jer njima dati izvanrednu mjeru Milosti, protiv njihove volje, značilo bi prisilni razvoj uvis koji nema nikakvu vrijednost ako biće time izgubi svoju slobodnu volju. No Bog treba sluge na Zemlji, koje trebaju pomoći onima koji zapostavljaju svoje po-zvanje ….  I njih Bog može odabrati samo iz kruga onih koji se iz slobodne volje učine dostojnima izvanrednog dotoka Milosti, koji dakle koriste mjeru Milosti koja im pritječe i putem molitve mogu koristiti neprestani dotok Milosti. Dakle iz ove grupe On sebi odabire Svoje radnike, i On ih opskrbljuje izvanrednom Snagom ….

Ti su odabrani, koji neprestano primaju Milost, a oni su svoju volju prvo predali Bogu, oni su se dobrovoljno odazvali pozivu i neprestano su koristili dotok Milosti za svoj duhovni razvoj. Prvi su pozvani, pa i bez svoje volje, no oni ne slijede poziv, a ti su isto tako pozvani od Boga i ne pružaju otpor, ali samo su rijetki ti koje Bog može obdariti tako izvanredno, da oni važe kao izabranici Boga …. Rijetki su oni koji se daju odabrati od Boga, koji streme k Njemu sa svim osjetilima i stoga i u izobilju mogu primiti darove Milosti …. da mogu postati djecom Oca i mogu ući u Njegovo Kraljevstvo …. 

AMEN

Spread the Truth