Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

3130 (Čuvanje svetosti imena Isus…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 3130, 23 Svibanj 1944

ČUVANJE SVETOSTI IMENA ISUS…

Puni Ljubavi i pobožnosti vi trebate izgovarati ime Isus, ono za vas treba biti najsvetije, morate ga nositi u srcu, ono vam treba biti zvijezda koja blista u tamnoj noći, i sunce koje jasno sja i vama daje život. I ne smijete dopustiti izrugivanje ovog najsvetijeg imena, nego se morate suprotstaviti onima koji to čine, i upozoriti ih odustanu, tako da ne budu izgubljeni za vječnost… Njegovo ime mora biti čuvano svetim, jer ono u sebi sklanja veliku snagu za onoga tko ga izgovara u vjeri i želi primiti ovu snagu. Vi ćete primiti ono što tražite u Njegovo ime, jer On Osobno vam je dao ovo obećanje; radit ćete čuda u Njegovo ime, vi, koji kao Njegovi učenici želite pokazati ljudima snagu vjere, vi ćete biti u stanju protjerati zlo zazivanjem Njegova imena, jer se Njemu ne može ništa suprotstaviti, i sile tame se povlače od Njega. One se boje Njega i Njegove moći. A, kada se vi služite Njegovim imenom da bi djelovali za Njega, vaš posao će također biti blagoslovljen, jer On Osobno stoji na vašoj strani, i Njegova milost vas preplavljuje. Njegovo ime će biti vaše oružje u borbi protiv vaših neprijatelja koji žele pogrditi Njegovo ime, koji Ga ne priznaju, i otvoreno Mu proglašavaju rat. I vi morate koristiti ovo oružje kada zapadnete u tešku nevolju, gdje zemaljski vama nikakva pomoć ne izgleda moguća… onda Ga zazovite, u vjeri izgovorite Njegovo ime, prepustite se Njemu, i On će vas izbaviti, jer On je posvuda gdje je tražena Njegova pomoć, i Njegova moć je uistinu veća od moći Njegovih neprijatelja… Snagu Božanskog imena iskusit će također i oni kojima nedostaje svako poštovanje pred Njegovom svetošću, i koji stoga bez ustručavanja uništavaju sve što se odnosi na Isusa Krista i Njegovo učenje, koji u Njemu ne prepoznaju vječno Božanstvo, koji žele označiti Njegovu Riječ kao djelo čovjeka i stoga nastoje uništiti Njega i Njegovo učenje, ne bojeći se Božje moći. Oni će vršiti radnje koje će zgroziti vjernike… oni će vrijeđati Njegovo ime i zloupotrebljavati ga, sve dok Bog ne reagira kroz Svoje sluge, dok ih ovi suprotstavljanjem Isusovog imena ne ograniče… tako da oni budu nesposobni govoriti i huliti protiv Njega, da oni budu lišeni svake snage, i da Božja moć njima bude fizički primjetna. Jer, Njegovo ime je sveto, i mora se pokajati onaj tko huli Njegovo sveto ime… Njihov grijeh je prevelik, da bi mogli ostati nekažnjeni, a ako ovo za sobom povuče kaznu još na Zemlji, čovjeku je još dano vrijeme milosti… da prepozna i pokaje se, da zatraži oprost za njegovu tešku krivnju. Jer Bog Svoje ne dozvoljava izrugivati… Njegova Ljubav je bezgranična, ali kada ljudi krenu protiv Njega Osobno, njihova srca su otvrdnula i oni sami su potpali Sotoni, koji se služi njihovom voljom za suprotstavljanje Isusu Kristu i za istupanje protiv Njega i Njegove Riječi. Ali, Njegova moć je veća, a ona se također dijeli sa onima koji u vjeri izgovaraju Njegovo ime, kada su u nevolji.

AMEN

Spread the Truth