Bertha Dudde

‘U nedostatku sveopćeg obrazovanja uvijek sam se smatrala ne-ispisanom stranicom. Nedostatak novca i vremena su me sprečavali da čitam dobre knjige kao i da posjećujem predavanja. Znala sam samo za naporan rad od ranog jutra do kasno uveče. I pored toga sam svakodnevno primala slasne obroke duhovnog dobra, bez da sam uopće znala za koga sam to primala.’

Bertha Dudde

‘U nedostatku sveopćeg obrazovanja uvijek sam se smatrala ne-ispisanom stranicom. Nedostatak novca i vremena su me sprečavali da čitam dobre knjige kao i da posjećujem predavanja. Znala sam samo za naporan rad od ranog jutra do kasno uveče. I pored toga sam svakodnevno primala slasne obroke duhovnog dobra, bez da sam uopće znala za koga sam to primala.’

6325 (Život na Zemlji je samo pasaža nazad kući…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 6325, 4 Kolovoz 1955

ŽIVOT NA ZEMLJI JE SAMO PASAŽA NAZAD KUĆI…

Samo smatrajte za sebe da ste prolaznici na ovoj Zemlji, koji jedino žive ovdje privremeno ali nikada trajno budući je vaš istinski dom duhovno kraljevstvo, koje vi možete jedino doseći u slobodi prelaženjem preko ove Zemlje. Na taj način vi također doživljavate vaš zemaljski život sa drugačijim mislima jer kada ste sigurni u svezi izvjesnog odredišta, vi bi također trebali stremiti doseći ga. Posljedično tome, sve što pronađete na Zemlji vas ne smije niti opteretiti niti sputati, samo razmišljajte o svemu na Zemlji kao o prolaznome, kao da vam je bilo samo na posudbu ili kao da je trenutačno prepriječilo vaš put… vi bi trebali uvijek pamtiti da će jednog dana doći čas kada ste prošli kroz ovu zemaljsku dolinu i morate otići… da će se sada dogoditi povratak u vaš istinski dom…

Pobrinite se sada da se vratite u to kraljevstvo natovareni sa bogatstvima koja možete iznova koristiti. Onda vi nećete ući u vaš dom siromašni i bijedni nego blistavo zračeći svjetlom i bogato blagoslovljeni sa duhovnim bogatstvima… Budući vi možete steći sve ove stvari tijekom vašeg zemaljskog života. Bez obzira kako i gdje hodate na Zemlji vi možete uvijek povećati vaše duhovno bogatstvo sa djelima Ljubavi ako ne dopustite sebi biti zavezani za svjetovna vlasništva i uvijek imate na umu da su ona prolazna i da ih ne možete uzeti sa vama u kraljevstvo na drugoj strani. Ali vi možete steći mnoga duhovna vlasništva tijekom vašeg života na Zemlji budući su ljudi u velikoj opasnosti i vi uvijek možete olakšati njihovu patnju, duhovno baš kao i materijalno… što date u zemaljskom životu vi ćete povratiti kao duhovno bogatstvo… i prema tome vi trebate dati, pomoći gdjegod je pomoć zatražena… I vi bi također trebali olakšati patnju bez da ste bili zatraženi i gdje je ona očigledna i vi ćete biti bogato blagoslovljeni nakon vaše fizičke smrti jer ‘kako dajete tako ćete iznova primiti…’

Međutim, svatko tko vjeruje za sebe kako je gazda Zemlje, tko vjeruje da ima prava na vlasništva ove Zemlje i koji je siguran u njegovo vlasništvo bez da uzme u obzir siromaštvo njegovih bližnjih ljudskih bića, će se pojaviti na pragu smrti sasvim oskudan; on će ući u oblast gdje će doživjeti gorko siromaštvo budući mora ostaviti iza sebe sve što posjeduje i nema duhovnih vrijednosti za ponuditi, kako nije sebe smatrao prolaznikom nego trajnim gazdom na ovoj Zemlji. On nije uzeo u obzir njegov istinski dom i prema tome će ga naći u vrlo siromašnom stanju.

AMEN

Spread the Truth