Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

6324 (Približavanje zvijezde…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 6324, 3 Kolovoz 1955

PRIBLIŽAVANJE ZVIJEZDE

(Luka 21:25, 26)

Širom otvorite vaša srca, budite spremni primiti Moje svjetlo ljubavi odgore i poslušajte Me: siguran znak približavajućeg kraja je vidljivo pojavljivanje zvijezde koja će se kretati u pravcu vaše Zemlje a ipak uzima osebujan kurs… ona će se često gubiti iz vašeg vidokruga i onda se iznenada ponovno pojavljivati, budući će biti popraćena sa neprodirnom maglinom/nebulom koja će se svako malo raspršiti samo da bi se opet zgusnula…

Vi ljudi ćete doživjeti nešto prethodno vam nepoznato budući je utjecaj ove zvijezde na vašu Zemlju takav da ćete biti alarmirani pošto se plašite kako će Zemlja pasti žrtvom ove nepoznate zvijezde koja je prouzročiti perceptibilne smetnje na Zemlji koje su, međutim, vama neobjašnjive. Neki ljudi na Zemlji neće sebi dopustiti da ih šokira bilo što od onog što im se dogodi… no koji će sada izgubiti njihovu pribranost pošto mogu sebe baš kao i cijelu Zemlju vidjeti prepuštene milosti prirodnih sila kojih se boje budući su im nesposobni prkositi.

I poradi tih ljudi se ‘nebeske sile pokreću’… Ja se posebice želim obratiti tim ljudima kako bi postigao to da oni sebe povjere Bogu i Stvoritelju čim shvate kako su potpuno bespomoćni… Ono što ljudska volja inicira… bez obzira kako strašna bila posljedica… ne uznemirava takve ljude, ipak oni će postati mali i slabašni kada vide kako su prepušteni milosti prirodnih sila. I onda je moguće da će naći pribježište u Njemu, Koji je Gospodar sveg stvaranja… onda je moguće da će u njihovoj najvećoj nevolji/potrebi oni pronaći Mene… Ovaj prirodni spektakl će prouzročiti ogromnu metež među ljudima a strah isto tako neće biti neopravdan budući će se, bez obzira na čudovati fenomen koji prati zvijezdu, ona sigurno sve više približavati Zemlji i sudar će izgledati neizbježan u skladu sa proračunima onih koji su otkrili i pratili njezin kurs. Ali ja Sam davno prije predskazao ‘kako ću vam poslati neprijatelja iz zraka…’, da je pred vama prirodna katastrofa ogromnih proporcija koja će prethoditi konačnom kraju… to jest, potpunoj transformaciji zemaljske površine… i koja će rezultirati u bezbrojnim žrtvama… Opet i iznova vam skrećem pažnju k tome, a Moja je Riječ istina i ostvarit će se… Pa ipak vi ste o tome unaprijed obavješteni tako da vi ljudi možete postati svjesni Moje volje i Moje sile… budući trebate znati kako se ništa ne može dogoditi bez Moje volje i da se ništa ne dogodi bez značenja i svrhe… da Ja mislim na one koji su potpuno bez vjere ali koje ja unatoč tome ne želim prepustiti (glagol je ‘izgubiti’) Mojem neprijatelju (Sotoni)…

I iz tog razloga vi ljudi trebate znati što vas očekuje (ili ‘što se nalazi pred vama’) tako da vam bude lakše pronaći vjeru kada u vašoj nevolji mislite o Njemu, Koji je Gospodar neba i Zemlje… svih zvijezda i svjetova i Čijoj je volji sve podređeno… Vi primate znanje o ovome unaprijed budući vam to može pomoći pronaći vjeru ako ste dobre volje… Katastrofa će se sručiti na vas… ali svakome od vas to također može biti blagoslov ako na taj način zadobije život za svoju dušu, čak ako će se susresti sa zemaljskom smrću… ako Me zazove u svojoj nevolji (Joel 2:32).

AMEN

Spread the Truth