Bertha Dudde

‘U nedostatku sveopćeg obrazovanja uvijek sam se smatrala ne-ispisanom stranicom. Nedostatak novca i vremena su me sprečavali da čitam dobre knjige kao i da posjećujem predavanja. Znala sam samo za naporan rad od ranog jutra do kasno uveče. I pored toga sam svakodnevno primala slasne obroke duhovnog dobra, bez da sam uopće znala za koga sam to primala.’

Bertha Dudde

‘U nedostatku sveopćeg obrazovanja uvijek sam se smatrala ne-ispisanom stranicom. Nedostatak novca i vremena su me sprečavali da čitam dobre knjige kao i da posjećujem predavanja. Znala sam samo za naporan rad od ranog jutra do kasno uveče. I pored toga sam svakodnevno primala slasne obroke duhovnog dobra, bez da sam uopće znala za koga sam to primala.’

6327 (Božje Prisustvo…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 6327, 7 Kolovoz 1955

BOŽJE PRISUSTVO…

‘Gdjegod se dvoje ili troje sastanu u Moje Ime, tamo Sam Ja među njima.’ Moje prisustvo je zato osigurano svima vama koji mislite na Mene, kada ste vi okupljeni u malom krugu, budući Ja znam za vaše misli okrenute Meni, a svaka pomisao na Mene,  također Me privlači k vama… A svima vama je rečeno, da Moje brižno Očinsko oko bdije nad vama, u koju god životnu situaciju vi dospjeli, jer Ja poznajem Moje malo stado, i onoga čije su misli jednom bile u čeznutljivoj Ljubavi usmjerene k Meni, njega ću Ja uvijek čuvati i zbrinuti  kako bih ga potpuno pridobio još na Zemlji. Ne vjerujte da ću Ja ijednog od vas pustiti pasti, budući je vaš Otac vjeran i ne napušta vas, čak ni kada se vi povremeno okrenete od Njega… Onda vas Moja snažna ruka drži obgrljene, i neprimjetno vas iznova okreće nazad, sve dok se vi potpuno ne predate Meni, i još jedino čeznete Mojim stalnim prisustvom. A Ja Sam vam ovo Moje prisustvo obećao, te vi samo trebate na Mene misliti, vi samo trebate Mene učiniti sadržajem vaših razgovora, onda Ja nevidljivo prebivam s vama, i Ja se uključujem u vaše misli i razgovore… Jer Otac rado sluša kada Njegova djeca govore o Njemu, i Njegova Ljubav će Mu uvijek iznova omogućiti da dođe među Svoju djecu, kako bi ih podučio i vodio na svim putevima. Sjetite se uvijek da ste vi proizašli iz Moje Ljubavi, i da je ova Ljubav neraskidiva veza… koju ste vi jednom samoinicijativno htjeli odvezati, ali koja je nerazveziva, i Mene će uvijek iznova k vama privlačiti, čak i ako Ja Sebe moram držati vama skrivena, budući ste vi još uvijek od-Mene-odmetnute-volje. Koliko više međutim, Meni znači jedan poziv od strane Mojega djeteta… i vaša voljnost da Me prihvatite u vaš krug… koju vi ljudi svjedočite kroz vaše sastajanje u Moje Ime, kako bi vodili duhovne razgovore, kako bi razmjenjivali i prikupljali snagu iz Mojega govora… Onda Sam Ja s vama u Riječi, i vi možete uvjereno govoriti o Mojemu prisustvu… I tako vam Ja želim dostaviti Riječi Ljubavi, i osigurati vam svaku utjehu i pomoć, kada ste u nevolji duhovno i zemaljski… Vi u svakom trenutku imate Mene, Kojemu možete usmjeriti vaše misli, i ako se vi sada djetinje pouzdano obratite Meni, vaš poziv neće utihnuti nesaslušan… Vi jedino morate svjesno željeti Moje prisustvo… i Ja ću uvijek biti s vama… Zato se vi uvijek potrudite stvoriti prilike za duhovnu razmjenu, i otvorite dobrovoljno vaša srca, kada Ja vas oslovljavam… A takve prilike ćete svi vi imati, jer Ja dovodim zajedno ljude, kojima želim donijeti Moju Riječ, a Ja svugdje i u svako doba mogu djelovati na ljude, koji misle na Mene, i uvjereno izgovaraju Moje Ime… A onda otvorite uho i srce, budući sam onda Ja Osobno vama prisutan, a u Mojemu prisustvu se vi svi možete osjećati sigurnima, i govor s Moje strane će vam uvijek donijeti blagoslov… A ovaj govor se također može događati i misaono, no vi nikada nećete otići praznih ruku, gdje su dvoje ili troje bili okupljeni u Moje Ime, budući sam Ja također bio tamo, i izlijevao Moj Duh na vas.

AMEN

Spread the Truth