Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

6321 (Sredstva milosti… Molitva…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 6321, 29 Srpanj 1955

SREDSTVA MILOSTI… MOLITVA…

Vi ljudi premalo iskorištavate blagoslove koji teku ka vama. Jer Ja vam neprestano pristupam sa darovima milosti, Ja vam ih nudim ali vi ih mimoilazite… Zašto Me ne zazovete kada ste u nevolji… zašto ne iskoristite molitvu… i zašto se ne obazirete na Moju Riječ koja vam je prenešena od Gore kroz Moje sluge na Zemlji?… Vi bi trebali vjerovati da su sve nedaće samo sredstva koja koristim kako bi vam pomogao… time milost od Mene. Vi bi trebali vjerovati da je čak i molitva jedna nezaslužena milost, da vas Ja slušam kada Mi govorite, i da je Moja Riječ najvrijedniji dar milosti budući on predstavlja najveću pomoć za vas ako slušate što vam imam za reći i što vam pomaže postići vječno blaženstvo… Svako sredstvo koje koristim kako bi vam pomogao iz bezdana do svjetla je dar milosti za vas, budući vaš negativan stav spram Mene ne zaslužuje da Moja Ljubav trajno brine za vas… Tijekom posljednjih dana darovi milosti uistinu teku ka vama u izobilju i nitko ne treba proći bez njih, svatko može uzeti onoliko puno koliko mu se sviđa, i on jedino treba željeti biti pomognutim u duhovnoj nedaći i zasigurno će primiti pomoć. Ipak ni jedan dar milosti ne radi bez vaše voljnosti da ga iskoristite… Prema tome Ja vas ne mogu promijeniti, namjesto toga vi to morate sami učiniti, vaša odluka mora stremiti za duhovnim napretkom i pomoćni koraci će postati vidljivi svugdje koje vi možete iskoristiti da se popnete. Ali vi ljudi imate pogrešnu ideju o riječi ‘milost’… Vi vjerujete da vam ova ‘sredstva’ već mogu dati u vlasništvo snagu i zrelost duše, vi vjerujete da su formalne tradicije ‘sredstva milosti’ i nesvjesni ste stvarnog značenja milosti…

Ja volim sve ljude, čak one koji su i  dalje udaljeni od Mene, Ja želim pomoći svim ljudima da dosegnu više sfere… To je zašto se Moja skrb prije svega odnosi na one koji su bez ikakvog kontakta sa Mnom… tako da će oni prije svega govoriti Meni… I prema tome ću ih dovesti u situacije u kojima oni trebaju Mene zazvati u njihovoj nedaći i patnji… budući će ovaj poziv imati blagotvoran učinak. Time Moja Ljubav neprestano stvara nova sredstva kako bi okrenuo Moje odmetnute žive tvorevine nazad k Meni. I sva sredstva koja su prikladna da bi uspostavio vezu između ljudskog bića i Mene su sredstva milosti, budući su ona nezasluženi darovi. I čim osoba nađe pribježište u molitvi on traži za Moju milost, i onda će ju on primiti bez ograničenja… Ja ću tako očigledno Sebe očitovati u njegovom životu da će on biti sposoban steći osvjedočenu vjeru, jer kroz molitvu je prikazao njegovu voljnost da iskoristi Moje blagoslove, u kojem slučaju oni također mogu izobilno teći ka njemu i biti učinkoviti… što uvijek zahtijeva čovjekovu slobodnu volju… I tijekom posljednjih dana prije kraja svatko može pronaći stazu do Mene pod uvjetom da on to želi… tijekom posljednjih dana svi ljudi će tako očigledno biti upućeni na njihova Boga i Stvoritelja, na Vodiča i Pomagača… I svatko se samostalno može okrenuti ovom Bogu i Pomagaču… Svaka osoba može uspostaviti kontakt sa Mnom direktno i izvući neopisivu blagodat od toga… ipak on mora biti voljan to napraviti, inače će svi darovi milosti ostati neučinkoviti i onda će osoba biti beznadežno izgubljena kada je došao posljednji Dan.  

AMEN

Spread the Truth