Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

6317 (Obnovljeno zarobljeništvo…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 6317, 21 Srpanj 1955

OBNOVLJENO ZAROBLJENIŠTVO…

Što će se vama ljudima dogoditi ako se ne promijenite to vam ne može biti dovoljno pesimistički opisano, budući da će to premašiti vašu najgoru imaginaciju… To je za vas nešto najstrašnije, pošto ćete morati odustati od vašeg već postignutog stupnja slobode, jer bit ćete ograničeni/zavezani i naći ćete se ponovno u zarobljeništvu (i to) u vremenskim periodima beskonačnog trajanja, sve dok jednog dana ne susretnete istu sudbinu, još jednom (pro)živjeti život ljudskog bića (ili ‘kao ljudsko biće’) na Zemlji… Ali bez obzira na to kako šokantno vam je vaša sudbina opisana, vi sebi ne dozvoljavate da to na vas utječe, a ipak, vi bi još mogli izbjeći tu sudbinu samo ako bi to primili k srcu i promijenili svoje putè… Jer Ja od vas zahtjevam jedino da promijenite vašu prirodu, Ja jedino zahtjevam da vi ljudi promijenite vaš stav jedni prema drugima, da radije pomažete nego da se borite i suprotstavljate jedni drugima, da usrećujete jedni druge i nudite dobrotu umjesto da ste gadni/odvratni jedni prema drugima i (tako/time) povećavate mržnju u sebi. Ja jedino tražim da se svaki pojedinac potrudi u kultiviranju nesebične ljubavi prema bližnjemu, onda će se cijela njegova priroda promijeniti i onda će osoba stupiti u kontakt sa Mnom Osobno, i opasnost novog prognanstva nakon kraja ove zemlje za njega više neće postojati.

A čak i ako ne želite vjerovati u ono što vas čeka, vi bi ipak trebali pokušati sebe usavršiti/poboljšati, jer život ljubavi bi ipak imao samo blagotvorne efekte na zemlji, pošto bi vi onda na vašem raspolaganju imali energiju koja osobi bezosjećajnog razmišljanja i života nedostaje … Predstojeća sudbina vam može uvijek i jedino biti predstavljena kao strašno iskustvo kojem ćete sami postati žrtve… I vi bi uvijek i jedino trebali biti potstaknuti na blagonaklone (= ljubavlju ispunjene) aktivnosti ako želite izbjeći ovaj strašan ishod… Ako vam je u to teško (po)vjerovati… vi i pored toga još možete živjeti život ljubavi, i uskoro ćete zasigurno znati ono što ne želite vjerovati, jer onda će vaš duh postati prosvjetljen ljubavlju i vi ćete jasno prepoznati neizbježnu posljedicu nasilja protiv zakona reda… pošto ćete onda vi biti u stanju/mogućnosti promatrati uzrok i posljedicu u svakom događaju i iskustvu… Ali svatko tko ostane indiferentan na ove savjete i upozorenja će iskusiti što je mogao izbjeći… i on sam će biti žrtva svog života bez ljubavi. Jer sva njegova snaga će mu biti oduzeta i potpuno slaba supstanca njegove duše će se ponovno stvrdnuti, najtvrđa materija će iznova ograničiti/zatvoriti biće a za oslobađanje od tog (zatvora) će biti potrebni beskrajno dugi periodi vremena… sa ciljem da konačno stigne na isti nivo na kojem se trenutno nalazite… Jedan beskonačan krug, koji će sebe ponavljati sve dok vi sebe ne isključite kroz svjesno nastojanje i svjesnu vezu sa Mnom… Jedino onda će proces/razvoj kroz materiju biti završen i put u duhovno kraljevstvo osiguran za vas…

Vi bi to mogli ostvariti već sada samo ako bi vršili (= u praksi primjenjivali) Moju volju: da sebe oslobodite od svih ograničenja kroz blagonaklonu (= ljubavlju ispunjenu) aktivnost, da vjerujete u Mene i tražite kontakt sa Mnom… i da taj kontakt ostvarite točno/baš kroz tu blagonaklonu aktivnost… Vi ste to u stanju učiniti dok još živite na zemlji i energija života je na vašem raspolaganju, ali preostalo vam je još samo malo vremena… Iskoristite ga dobro, vjerujte u Moje riječi, vjerujte da vas čeka jedna strašna/užasna sudbina, i svjesno izbjegnite tu sudbinu tako što ćete samo nastojati živjeti ispravno i časno i prakticirajući ljubav prema bližnjem. To je jedno urgentno preklinjanje koje vam Ja proglašavam sa blagonaklonim srcem: Promijenite se prije nego bude prekasno… Sjetite se Mene i sjetite se vašeg bližnjeg sa dobrotom, tako da postanete slobodni i ne morate se bojati onog što vam se približava.

AMEN

Spread the Truth