Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

6315 (“Silazak u pakao…”)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 6315, 18 Srpanj 1955

“SILAZAK U PAKAO…”

Kada je za čovječanstvo otkucao čas Spasenja, prethodno umrla duhovna bića… duše ljudi prije rođenja Krista… su prebivale u posrednom carstvu, niti na Zemlji niti u kraljevstvu svjetla… Ovo je za vas ljudska bića razumljivo jedino ako ste upoznati sa izvornim grijehom i razlogom za čin Spasenja, ako znate za beskonačno široku provaliju između jednom palih duhova i Boga… Zemaljski život ljudskog bića je bio nesposoban premostiti tu provaliju (u smislu, ‘tijekom svog zemaljskog života čovjek nije bio u stanju…’), čak ako je taj život bio življen u skladu sa Božanskom voljom, jer izvorni grijeh još nije bio iskupljen i ljudsko biće ga nikad ne bi bilo sposobno iskupiti tijekom jednog života na Zemlji… iskupljenje kroz Isusa Krista, međutim, se odnosilo na sva duhovna bića, čin Spasenja je bio ostvaren za sve ljude, prošle, sadašnje i buduće… Jer Isusovo je uskrsnuće otvorilo kapije u kraljevstvo svjetla, tako da su duše u posrednom carstvu također bile sposobne ući čim su priznale Božanskog Iskupitelja Isusa Krista…

Ovaj plan Spasenja kroz Isusa Krista po pitanju povratka duhova Bogu je bio odlučen od početka, i od vremena prvih pra-otaca je dolazak Iskupitelja bio opetovano najavljivan/oglašavan kroz vidjeoce i proroke… I svim je ljudima koji su ispovijedali Boga, koji su se potrudili živjeti u skladu sa Njegovom voljom, bilo rečeno u svezi Mesije Koji je ljudima trebao donijeti spasenje… Pa ipak svi nisu doživjeli vidjeti Ga, mnoge su generacije prije Njega bile opozvane sa Zemlje, i njihove duše bi sada morale čeznuti za njihovim Spasiteljem…

To je razlog zašto je Isus sišao u pakao nakon Njegove smrti… On im je također želio donijeti izbavljenje od Sotoninih okova, budući je potonji i dalje bio sposoban držati ih porobljene pošto krivnja grijeha još nije bila u potpunosti iskupljena. Jer Božji neprijatelj nikad ne bi oslobodio te duše nad kojima je bio ovlašten s obzirom na činjenicu da su ga one slijedile dobrovoljno u bezdan. Međutim, u paklu su, također, postojale mnoge tvrdoglave duše koje su Božanskog Iskupitelja, kao i svi drugi, smatrale jedino za ljudsko biće slično njima i nisu vjerovale u iskupljenje kroz njega od grijeha i smrti… Njihova slobodna volja odlučivanja je također trebala biti poštovana, prema tome Isus nije ušao ovo carstvo duhova u Njegovom sjajnom stanju već kao Isus, čovjek, Koji je umro na križu…

Ipak mnogi su znali da je On bio Mesija Koji im je opetovano bio najavljivan… Sve duše su mogle pronaći ovu vjeru u Njega, budući su ih Božji svjetlosni glasnici neprestano obavještavali o događajima koji su se zbivali na Zemlji… i jer ih pra-oci posvećeni Bogu u tom carstvu nisu prestali obavještavati o prospektu/očekivanju dolaska Božanskog Iskupitelja…  Jer oni su djelovali prema poduci Gospoda, tako da bi se Njegov silazak u pakao iščekivao i On je zbog toga bio sposoban donijeti iskupljenje nebrojenim dušama i također za njih otvoriti kapiju blaženstva…

Silazak u pakao je rezultirao u povratku prvih palih duhova Bogu, za koje je ljudsko biće Isus platio otkupnu cijenu kroz Njegovo raspeće, i tako, od tada nadalje je započeo stvarni proces povratka; prvi duhovi koji su bili (za)vezani od strane Lucifera su zauvijek našli njihovu slobodu, makar je njihov prijašnji život već pripremio put za ove duše do kapija, koje su i dalje bile zatvorene ali koje je Isus otvorio i na taj način raščistio put do Očeve kuće za svaku dušu koja želi hodati sa Isusom Kristom.

AMEN

Spread the Truth