Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

6313 (Svemirski fenomeni…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 6313, 16 Srpanj 1955

SVEMIRSKI FENOMENI…

Vrlo brzo vi ćete znati sasvim izvjesno da se nešto formira u svemiru, jer neobični događaji će zabrinuti vas ljude budući ćete biti nesposobni pronaći objašnjenje za njih. Mnoga nagađanja će izbiti na površinu, mnoga će se mišljenja susresti sa protuslovnim zamislima, ipak jedino će se stajalište onih ljudi približiti Istini koji sumnjaju u povezanost sa onime što je bilo proglašeno u Riječi i Pismu, što je ljudima bilo rečeno od strane vidjeoca i proroka u sva vremena… Svatko sa duhovnom vizijom može pronaći jedno objašnjenje za sve događaje, jer sve ima duhovno značenje i naumljeno je ispuniti duhovnu svrhu: privući pažnju ljudi na njihovu stvarnu svrhu života tako da oni pripreme sebe za neminovan Sud… I nauka, također, će ovo poduprijeti, jer ona će prva otkriti neobične promjene u prirodi, svemirska događanja, koja će ih zbuniti, i značajne pojave koje oni neće biti sposobni objasniti zbog nedostatka znanja. Oni će promatrati i čuditi se ali neće prihvatiti jedini istinski odgovor da će Zemlja biti uzdrmana do njezinih temelja*, što bi doista moglo biti prouzročeno od strane ovih fenomena. Oni neće željeti vjerovati u to i stoga će se uvijek rječkati ako su im Pisma, drevna proročanstva, ukazana, ako oni čuju mišljenje vjernika ili ako im glasnici Moje Riječi proglašavaju nadolazeći kraj… I prema tome biti će teško učiniti intervenciju s Moje strane prihvatljivom ljudima, budući će biti napravljen pokušaj da se sve objasni na čisto svjetovan način. I jedino nekolicina će postati svjesni ovih neobičnih fenomena i prema tome sve više uvjerljivo skreću pažnju ljudi na kraj.

I Ja ću tako očigledno poduprijeti njihove riječi opominjanja i upozorenja da će čak naučnici oštroumno priznati njihov nedostatak znanja… I oni će otkriti zvijezdu koja će se sve više približavati nadomak Zemlje i koja će se kako izgleda zaputiti nepravilnim kursem… Promatranjem njezine putanje njihova pažnja je privučena na uvijek nove osebujnosti… I oni će ju prepoznati kao opasnost za Zemlju… i istovremeno oni neće željeti vjerovati u njezino uništenje budući ono nikada prije nije bilo doživljeno… Ali Ja ću dozvoliti da se dogodi, budući Moj vječni Plan Spasenja nužno potrebuje nešto izvanredno što je i dalje naumljeno da donese korist čovječanstvu… i budući će to biti jedan upozoravajući znak za djelo uništenja koje će slijediti uskoro nakon toga  i koje će dovesti ovaj period Spasenja do zaključenja (Tematska Knjižica br. 11)… Što se više kraj približava, to će veće biti nepravilnosti koje će ljudi doživjeti, budući je naumljeno da oni obrate pažnju i počnu se čuditi u svezi korespondencije sa onime što je citirano od strane vjernika kao Riječ Božja (Otkrovenje 8), kao predskazanja vidjeoca i proroka, i zastupano kao Istina… I sada Moj Duh također opet proglašava kroz Moje sluge na Zemlji skori kraj i Moj glasno-odzvanjajući glas groma prije ovog događaja… i sami ovi fenomeni će posvjedočiti o Istini Moje Riječi… Obratite pažnju vi ljudi, i samo gledajte na sve kao naznake kraja, koje Ja dajem svima vama tako da nećete pasti žrtvom uništenju, je sve što se dogodi je tako važno da bi bilo sposobno uvjeriti vas ako ste bili dobre volje… Vrijeme je ispunjeno i kraj je blizu.

AMEN

*Prije nego dođe komet, mnogi će narodi, izuzev dobrih, biti pogođeni oskudicom i glađu. Velik će narod u oceanu koji je nastanjen ljudima različitih plemena i porijekla biti uništen zemljotresom, olujom, i plimnim valom. Biti će podijeljen i, većim dijelom, potopljen. Taj će narod također imati mnoge nesreće na moru i izgubiti svoje kolonije.

Svojom ogromnom težinom, komet će izbaciti puno oceana i preplaviti mnoge zemlje, uzrokujući mnogo nužde i mnoge zaraze. Sva morska obala će biti prepuna užasa i mnogi će biti uništeni od strane plimnih valova i mnoge će žive stvari biti ubijene – čak i oni koji izbjegnu će umrijeti od užasnih epidemija.

Sv. Hildegarda iz Bingena

Spread the Truth