Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

6312 (Zajednički susret u onostranom…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 6312, 15 Lipanj 1955

ZAJEDNIČKI SUSRET U ONOSTRANOM…

U duhovnom svijetu će se dogoditi ponovni susret (= ljudi koji su se poznavali na zemlji, rodbina/najbliži, će se ponovno su-sresti u onostranom), čovječanstvo u to može biti sigurno. Ali da li će ili pak ne taj susret/sastanak biti dozvoljen odmah nakon vašeg odlaska sa (ili ‘napuštanja’) ove Zemlje, (to) ovisi o stupnju zrelosti vaše duše baš kao (ili ‘a također’) i o zrelosti dušâ vaših voljenih. Jer gdje ova zrelost još nije dovoljno razvijena taj/takav duhovni uvid bi bio nemoguć (ili ‘takvo duhovno uočavanje bi bilo nemoguće’), on onda najprije treba biti postignut/dobiven, što može uzeti jako dugo vremena.

Ne prije nego je postignut određeni stupanj zrelosti je duša u stanju uzeti duhovne impresije (= primati duhovne utiske). Sama duša mora biti na Svjetlu, sa ciljem da bi mogla prepoznati tko joj prilazi, dok duša na nižem stupnju zrelosti zna da je okružena sa bićima koja ne može prepoznati sve dok nema mogućnost duhovnog gledanja.

Blaženstvo bića se sastoji u sposobnosti da sebe po-dijeli sa onima sa kojima je bila bliska za života na Zemlji. Prema tome, one duše koje su već u/na svjetlu će zbog svoje zrelosti uvijek doći/prići k svojima, bilo zbog izmjene/razmjene sa onima jednake duhovne zrelosti, ili da pomogne i dalje slabim dušama da dosegnu svjetlo.

Stoga, savršenije/zrelije duše će imati sposobnost prepoznati slabije (razvijene duše) ali ne obrnuto. Slabe duše trebaju biti stimulirane da se poboljšaju, ali ne smiju biti prisiljene na to (ili ‘ali ih se na to ne smije prisiljavati’). Ako bi svjetlosno biće (anđeo) prišlo slabijoj duši i od strane duše sa kojom se poznavao na zemlji bude prepoznat, to bi uistinu bilo prisiljavajuće (= označavalo prisilu).

Prema tome, radost ponovnog susreta je dar milosti i (pre)dan (ili ‘dodijeljen’) zrelim dušama donosi neizrecivu radost. Takva duša će učiniti sve što je u njezinoj moći da pomogne ne-zrelim dušama da iskuse istu sreću. Te duše neprestano (tome) teže na naj-voljeniji/blagonakloniji način, i nikad ih ne prestaju stimulirati, iako su od njih (= od strane tih ne-zrelih duša) ne-prepoznate, u njihovoj prekrivci i nošnji. Žudnja za onima koji su bili blizu njih na zemlji ih privlači. To je uistinu jako moćna privlačna sila.

Kada dođe trenutak prepoznavanja onda će te duše biti izuzetno sretne. Onda će prepoznati brigu koja im je najprije bila dana i na isti način će se brinuti o drugim dušama, koje venu/malakšu u mraku i pomoći će im na njihovom putu prema gore. Svaka duša je privučena ka onima sa kojima je jednom bila bliska dok je bila na Zemlji.

Dogodit će ponovni susret ali vrijeme u kojem je to moguće ćete sami postaviti/odrediti. Ako ste već na zemlji postignuli ovo sigurno (ili ‘izvjesno’) znanje, onda ćete učiniti sve što je u vašoj moći da postignete taj stupanj zrelosti/savršenstva na Zemlji, koji vam dozvoljava da uđete u svjetlosne sfere. Onda ćete biti primljeni od strane onih koje volite koji su vas odmah u stanju prepoznati, ili možete doći u kontakt sa njima bez da vas prepoznaju i u njihovo ime (ili ‘umjesto njih’) započeti vaše iskupljujuće/spašavajuće djelovanje.

Pobrinite se (= dobro pazite) da ne pređete na drugu stranu bez ikakvog (ili ‘i najmanjeg’) znanja. Pripazite da ste već pronašli Boga u Isusu Kristu tako da, Njime izbavljeni/otkupljeni, možete ući u duhovno carstvo.

Onda će vam taj ulazak pružiti sreću kroz radost ponovnog (su)sretanja. Ali ako sami niste postignuli njegovu zrelost na Zemlji onda ćete morati čekati dugo vremena, pošto se sve može dogoditi jedino unutar zakonskog reda. Sloboda vaše volje mora biti poštovana u duhovnom kraljevstvu, tako da jednog dana možete biti uvelike blagoslovljeni/blaženi.

AMEN

.

Spread the Truth